Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Nákupný poradca – absorpčné tkaniny

Ako môžete používaním absorpčných tkanín optimalizovať svoj manažment únikov.

  • Absorpčné tkaniny sú veľmi nasiakavé: spotrebujete menej materiálu a docielite nízke náklady na likvidáciu
  • Absorpčné tkaniny sú bezpečné a čisté: stroje a pracovné priestory sa neznečistia ani nepoškodia a nevznikajú žiadne zdravotné riziká, pretože tkaniny sú bezprašné a odolné proti oderu
  • Absorpčné tkaniny majú jednoduché použitie: vďaka optimalizovaným tvarom tkanín upraveným podľa požiadaviek používateľov môžete rýchlo a jednoducho reagovať na kvapkové úniky a havarijné prípady únikov

Rozmery a tvary absorpčných tkanín

Nasiakavé utierky: Praktické prírezy, vopred perforované pozdĺžne v strede.
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nasiakavé kotúče: Pre väčšie plochy. Na individuálne prírezy. Formáty utierok 40 x 50 cm.
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nasiakavé cestné rohože: Protišmyková spodná strana odolná proti kvapalinám. Pochôdzne a pojazdné.
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nasiakavé hadice z netkanej textílie: Na ohraničenie nebezpečných látok. Ukladajú sa okolo potenciálnych únikových miest ako sú stroje, sudy atď.
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nasiakavé vankúše z netkanej textílie: Absorpcia väčších množstiev kvapalín. Preventívne pod potenciálnymi únikovými miestami ako ventily, kohútiky, výpusty atď.
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Súpravy pre núdzové prípady: Uschovávať ako prevenciu. Rýchle a efektívne zachytávanie únikov pri nehodách, haváriách atď.
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Zábrany na vodných plochách: Preventívne a v núdzovom prípade. Ohraničenie a zachytávanie škodlivých látok na vodných plochách.
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$
Poklopy na sudy: Zachytávanie strát po kvapkách na 200-litrových sudoch pri plnení / stáčaní.
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$

Vyhotovenia absorpčných tkanín

Podľa druhu absorbovanej kvapaliny.
Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$

OLEJ

Na oleje, benzín, naftu, benzol, toluén, metanol, minerálne oleje a rezné oleje bez vody. Odpudzuje vodu, pláva na vode. Na oddelenie oleja a vody.

Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$

UNIVERSAL

Na chladivá / rozpúšťadlá / mazivá / uhľovodíky ako aj ich deriváty, minerálne oleje, hydraulické kvapaliny, vodu, emulzie, oleje, farby, slabé chemikálie (absorbuje všetky kvapaliny).

Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$

CHEMIKÁLIE

Na kyseliny (kyselina sírová, kyselina chloro - vodíková, kyselina octová atď.), lúhy, agresívne médiá, alkoholy, aromatické látky a podobne.

Nákupný poradca – absorpčné tkaniny wt$

VODY

Použitie prevažne na ochranu vôd.

Akostné triedy absorpčných tkanín

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 153