Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Pomoc pri rozhodovaní o výbere správnych vriec na odpadky

Všetky vrecia na odpadky v sortimente KAISER+KRAFT sa bez výnimky vyznačujú kvalitným materiálom, ktorý je nevyhnutný na každú fungujúcu likvidáciu odpadu.

Druhy materiálu

Vrecia a vrecká na odpadky sa vyrábajú z polyetylénu. V závislosti od rozdielneho tlaku v procese výroby sa rozlišujú fólie HDPE a LDPE, ktoré sa vyznačujú vlastnosťami špecifickými práve pre daný výrobný proces.

HDPE = Polyetylén s vysokou hustotou
HDPE spoznáte podľa šuchotania pri pohybe. Má vyššiu odolnosť voči teplotám a často sa používa pri materiáloch s malými hrúbkami (napr. vrecká na odpadky). Vďaka vyššej hustote si aj pri tenkých vreckách zachováva extrémnu odolnosť voči roztrhnutiu, má však nízku odolnosť voči ďalšiemu trhaniu.

LDPE = Polyetylén s nízkou hustotou
LDPE je na "ohmatanie" mäkší a vďaka svojej molekulárnej štruktúre zreteľne elastickejší ako HDPE. To znamená, že má vyššiu odolnosť voči ďalšiemu trhaniu. LDPE má preto výhody pri odpadoch s ostrými hranami, veľkou hmotnosťou alebo hrotmi, preto sa prednostne používa na vrecia na odpadky.

Biofólia
Na kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov je v ponuke biofólia. Fólia je kompostovateľná vďaka špeciálnemu zloženiu materiálu z kukuričného škrobu a biologicky odbúrateľného polyméru. Odbúra sa v rámci rozkladu kompostu spolu s ostatnými bioodpadmi.

Optimálna veľkosť vášho vreca na odpadky

Pri každodennom používaní vzniká otázka, ktoré vrece na odpadky je vhodné pre vašu nádobu na odpadky. Na jednoduché a rýchle zodpovedanie tejto otázky stanovte pomocou nasledujúceho vzorca optimálnu veľkosť vašej nádoby:

Šírka vreca na odpadky = (obvod nádoby/2) +10 %

Dĺžka vreca na odpadky = výška nádoby + (šírka dna/2) +10%

Hrúbky a vyhotovenia vriec

Vrece na odpadky sa musí vyberať vždy podľa druhu materiálu, ktorý treba zlikvidovať. Nie vždy je pritom najhrubšie vrece tou najlepšou voľbou. Omnoho väčšiu úlohu pri rozhodovaní o kúpe hrá kvalita fólie a ruka v ruke s tým aj účel použitia.

PREMIUM - konštantná vysoká kvalita z definovaného recyklovaného materiálu
Vrecia na odpadky PREMIUM sa vyrábajú zo 100% recyklovaného vysokotlakového polyetylénu. Používajú sa pritom len vybrané regranuláty, spravidla z odpadov z výroby. Nadpriemerná odolnosť voči prerazeniu a roztrhnutiu zabezpečuje, že výrobky PREMIUM budú vyhovovať aj extrémne vysokým požiadavkám.

UNIVERSAL - značka kvality pre výrobky z HDPE
Vrecká a vrecia na odpad UNIVERSAL sa vyrábajú z nízkotlakového polyetylénu (HDPE). Vďaka použitiu tohto druhu materiálu sa dajú realizovať veľké úspory hrúbky v spojení s dobrou kvalitou fólie. Vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam ponúka vrece na odpad UNIVERSAL vysokú odolnosť voči prerazeniu a pretrhnutiu pri malej hrúbke fólie. Rad UNIVERSAL môže predstavovať zaujímavú alternatívu vzhľadom na požiadavky na vrece na odpad a oblasť jeho použitia.

Výroba vriec a vreciek na odpad

Surovina
Na počiatku každého vreca na odpad je surovina, z ktorej sa vyrába. Ropa alebo zemný plyn sa zohrejú na takú teplotu, aby z nich začal unikať etylén. Tento plyn sa potom vplyvom horúčavy a tlaku v reaktore zmení na práškový polyetylén, ktorý sa následne taví v extrudéri a pretláčaním masy cez dierovú clonu sa mení na polyetylénový granulát. Tento zrnitý granulát tvorí základnú masu na výrobu nových výrobkov. Okrem nových výrobkov existujú aj výrobky z recyklovaného materiálu. Regranulát, ktorý je potrebný na ich výrobu, sa získava rozdrobením, vymývaním, sušením a granulovaním pripravenej hmoty z už použitých plastových výrobkov. Farba regranulátu vyplýva konečne z farby na tento účel použitých fólií.

Od granulátu k fólii
Granulát sa takzvaným procesom vytláčania vyfukovanej fólie zohrieva a stláča v niekoľkých stupňoch až na hustú hmotu, ktorá sa následne vytláča cez vyfukovaciu hlavu smerom nahor, nafukuje sa ako žuvačková bublina a vyťahuje sa ďalej nahor.

Pomoc pri rozhodovaní o výbere správnych vriec na odpadky wt$

Obrázok: Vytláčanie vyfukovanej fólie

  • Fólia
  • Chladiaci vzduch
  • Nástroje
  • Granulát
  • Tvarovacia hmota
  • Ohrev
  • Dopravná závitovka

Konečná úprava fólie
Ako posledný krok výroby sa vo fólii vyrobia švy tvoriace dno a perforácia na odtrhávanie. Tento krok sa nazýva konečná úprava. V závislosti od spôsobu skladania vreciek sa musí použiť rôzny druh konečnej úpravy. V zásade sa pritom rozlišuje medzi plochými vreckami a vrecami s bočným záhybom.

Pomoc pri rozhodovaní o výbere správnych vriec na odpadky wt$

Obr.: Ploché vrecká

Pomoc pri rozhodovaní o výbere správnych vriec na odpadky wt$

Obr.: Vrecia s bočným záhybom

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 54