Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Princípy zametania a princípy tandemových valcov

Prehľad výhod tandemových valcov!

V dnešnej dobe sa používajú tri rôzne princípy zametania:

Princíp jednovalcovej zametacej lopaty

Princípy zametania a princípy tandemových valcov wt$

Princíp jednovalcového prehadzovania

Princípy zametania a princípy tandemových valcov wt$

Princíp tandemových valcov

Princípy zametania a princípy tandemových valcov wt$

Výhody princípu tandemových valcov:

V tomto prípade rotujú dva valce proti sebe. Predný valec funguje ako čisto posuvný valec a preto rotuje vo vzduchu bez kontaktu so zemou. Opotrebovanie a potreba sily tohto valca sú preto veľmi nízke.

Nečistoty, ktoré prvá kefa prešla, sa striedavo prihrávajú valcom a tým sa premiestňujú smerom hore. Pomocou vodiaceho plechu je smerom hore privádzaná nečistota, potom odvádzaná smerom dozadu zhora do nádoby na nečistoty.

Obidve bočné metly podporujú prácu valcových kief tak, že vymetajú nečistoty z rohov a kútov pred valce, aby sa dali zachytiť a odviesť do nádoby na nečistoty.

Použitím tohto princípu sa zachytí všetok zametaný materiál, ktorý prejde popod jadro kefových valcov. Pružnosť štetín aj pri ručnom zametacom stroji umožňuje zachytiť predmety až do veľkosti fľaše, pričom sa do nádoby súčasne dokáže prepraviť aj jemný prach a piesok. Odpadáva akékoľvek blokovanie nádobou na nečistoty, ktorá by sa inak nachádzala vpredu.

Vďaka chýbajúcej gumovej stierke v stroji dokáže predná valcová kefa zachytiť aj ľahko upchávajúce predmety ako styropor alebo suché lístie. Ľahké vákuum, ktorý vzniká medzi valcovými kefami, umožňuje aj zachytenie veľmi problematického materiálu, ako napríklad papier ležiaci na plocho na zemi.

Keďže sa nádoba na nečistoty plní zhora, je možné optimálne využitie jej objemu. Vďaka výškovo prestaviteľnému zametaciemu valcu sa dá kompenzovať aj opotrebovanie a zostane zachovaný potrebný hĺbkový účinok zametacích valcov aj pri nerovných podlahách.

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 15