Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Program stoličiek pre čisté priestory

Kvalitatívne prednosti - Toto ponúka náš program stoličiek pre čisté priestory:

Pre stvárnenie pracovných stoličiek ESD je smerodajná norma EN 100 015/1 (resp. v budúcnosti IEC 1340-5-1).

Testovanie stoličiek podľa tejto normy má zabezpečiť, aby tieto pracovné prostriedky boli vhodné na vybavenie priestorov, v ktorých sa spracovávajú elektronicky ohrozované súčiastky.

Program stoličiek pre čisté priestory 666

Požiadavky normy EN 100 015-1

(A) Povrchový odpor operadla a sedadla musí byť v rozsahu 104 Ω až 109 Ω. Nameraný povrchový odpor pri produktoch bimos je cca 106 Ω.

(B) Zvodový odpor operadla a sedadla k podlahovej elektróde musí byť v rozsahu od 7,5 x 105 Ω do 1012 Ω. Nameraný zvodový odpor pri produktoch bimos je cca 106 Ω.

Zapečatené čalúnenie

Čalúnenie je utesnené smerom von, aby sa zabránilo efektu nafukovania pri zaťažení čalúnenia. Elektricky vodivý čierny poťah z umelej kože je protišmykový a poskytuje aj pri hladkom odeve nosenom v čistom priestore bezpečnú ochranu a pevné držanie.

Elektrická vodivosť

Naše stoličky pre čisté priestory sú vo veľkej miere elektricky vodivé a poskytujú spoľahlivú ochranu pred elektrostatickým nábojom.

Testované podľa normy EN 100 015-01

Vznikajúce náboje, ktoré spôsobujú poškodenie vysokocitlivých súčiastok, sa bezpečne odvádzajú na vodivú podlahu.