Späť
Produktový poradca Kancelária

Rýchlo, spoľahlivo, bezpečne: Počítačky peňazí a testery bankoviek

Náš sortiment zahŕňa počítačky bankoviek, počítačky mincí, testery bankoviek a kombinované zariadenia v rôznych vyhotoveniach. Tu sa dozviete, ktoré zariadenie najlepšie vyhovuje Vašim požiadavkám.

Safescan wt$

Samozrejme, peniaze si viete spočítať aj ručne. A určite aj preveriť pravosť bankoviek tak, že ich podržíte proti svetlu. Keď však ide o veľké množstvo peňazí a vyžaduje sa 100 % presnosť, mali by ste tieto úkony prenechať počítačkám peňazí a testerom bankoviek: Počítačky peňazí sa neunavia, rozpoznajú falošné peniaze v závislosti od modelu a aj v tom najjednoduchšom vyhotovení sú podstatne rýchlejšie a spoľahlivejšie ako človek. Testovacie zariadenia s čisto testovacou funkciou preverujú až sedem bezpečnostných znakov a falošné peniaze identifikujú za menej ako jednu sekundu.

Počítačky bankoviek

Počítačky s kusovým a hodnotovým počítaním

Najdôležitejšou otázkou pri počítačkách peňazí je: Je potrebné zistiť len počet kusov, alebo dodatočne aj hodnotu? Jednoduché počítačky s kusovým počítaním spočítajú, koľko bankoviek bolo do prístroja vložených. Všetky počítačky peňazí v našom sortimente počítajú nielen predtriedené bankovky v takmer každej mene, počítajú aj individuálne platobné prostriedky ako sú poukážky alebo kupóny. Tomu, kto peniaze počíta len zriedkavejšie a keď tak len menšie množstvo peňazí, bude dostatočne vyhovovať automatická počítačka bankoviek Safescan 2210. Počítačky s hodnotovým počítaním, ako je automatická počítačka bankoviek Safescan 2685-S, zisťujú počet a hodnotu triedených a zmiešaných stohov bankoviek vo všetkých bežných menách.

Spôsob funkcie

Keď vložíte stoh bankoviek do vstupného zásobníka počítačky, aktivuje sa podávací valček. Tento valček podá bankovku ďalšiemu valčeku, ktorý zabezpečí, že bude evidovaná len jedna bankovka. Počítanie sa vykonáva pomocou optického snímača. Keď sa posledná bankovka dostane do výstupnej časti, stroj ukončí počítanie.

Safescan wt$
Safescan wt$

Výberové kritériá

Počítačky peňazí sú tu nato, aby Vám zjednodušili každodennú prácu s peniazmi a ušetrili Váš čas. Okrem už uvedených charakteristických znakov počítačiek s kusovým alebo hodnotovým počítaním sú rozhodujúcimi kritériami aj rýchlosť a kapacita. Naše počítačky bankoviek môžu naraz prijať až 300 bankoviek a sú schopné spočítať 1000 až 1500 bankoviek za minútu.

Pri výbere Vašej novej počítačky bankoviek dbajte aj na umiestnenie vstupného zásobníka. Plochý vkladací priečinok, ako napríklad pri automatickej počítačke peňazí Safescan 2650 má tú výhodu, že sa bankovky dajú vkladať aj počas prevádzky a vďaka kontinuálnemu vťahovaniu môže táto počítačka pracovať podstatne rýchlejšie.

Ďalšími funkciami sú sčítavanie a zväzkovanie: Prístroje s funkciou sčítavania môžu sčítať viac stohov peňazí. Táto funkcia je veľmi nápomocná vtedy, keď treba spočítať viac bankoviek, než koľko sa ich zmestí do vstupného zásobníka zariadenia. Počítačky bankoviek s funkciou zväzkovania sa po stanovenom počte bankoviek zastavia a urýchlia tak napríklad bankové vklady.

Pri mnohých prístrojoch je integrované rozpoznanie falošných peňazí na základe minimálne jedného parametra. Väčší rozsah výkonu ponúka automatická počítačka bankoviek Safescan 2685-S. Táto počítačka počíta hodnotu netriedených bankoviek v celkovo siedmich menách a kontroluje pravosť bankoviek. Aj automatická počítačka bankoviek Safescan 2665-S je dômyselným zariadením all-in-one spracovávajúcim desať mien. Obidva tieto prístroje sú vhodné predovšetkým pre prevádzky, kde sa bankovky zhromažďujú bez triedenia, pretože sú schopné počítať aj zmiešané stohy peňazí (hodnotenie zmiešaných bankoviek alebo počítanie hodnoty bez triedenia).

Prístroje na identifikovanie falošných bankoviek

Naše prístroje na testovanie bankoviek umožňujú rýchlu, spoľahlivú a nenápadnú kontrolu pravosti bankoviek. Tieto kompaktné mobilné testovacie zariadenia nezaberú v priestore pokladne takmer žiadne miesto a sú vhodné pre všetky meny. Pokým jednoduché prístroje, ako tester na falošné bankovky Safescan 50 UV, kontrolujú UV bezpečnostné znaky bankoviek, kreditných kariet a preukazov, profesionálne zariadenia disponujú viacbodovou rozpoznávacou technológiou na vysokej úrovni: Automatické testovacie zariadenie falošných bankoviek Safescan 155-S kontroluje napríklad všetky charakteristické znaky bežných mien so stopercentnou istotou. Vďaka updatovému pripojeniu sa priebežne inštalujú všetky aktualizácie jednotlivých mien. Aj počítadlá bankoviek, ktoré ponúkame v našom internetovom obchode, počítajú nielen rýchlo a spoľahlivo, ale počas tohto počítania aj rozpoznajú falošné peniaze.

Ako funguje rozpoznávanie falošných peňazí?
Senzory v zariadení kontrolujú jeden alebo viaceré bezpečnostné parametre príslušnej meny. Pokým jednoduché modely, ako je automatická počítačka bankoviek Safescan 2210, rozpoznáva len jeden charakteristický znak (UV značky), kvalitnejšie modely sú schopné kontrolovať pravosť bankoviek na základe troch parametrov. Väčšinou sa pod trojitým rozpoznaním falošných peňazí rozumie kontrola UV znakov, infračervených znakov a magnetických znakov. Profesionálne zariadenia kontrolujú dokonca sedem parametrov.

Kontrolované parametre a skratky

 • CD: kontrola farby
 • IR: infračervené
 • MG: magnetický atrament
 • MT: kovový prúžok
 • SD: formát/rozmery
 • TD: hrúbka bankovky
 • UV: ultrafialové

Počítačky a triedičky mincí

Aj na spracovanie mincí máme v našom sortimente vhodné zariadenia. Automatické počítačky mincí Vám spočítajú za okamih Vaše drobné peniaze a vrátia Vám ich roztriedené podľa hodnoty. Umožňujú tak jednoducho a rýchlo pripraviť valčeky mincí, bankové vklady a hotovosť do pokladničných zásuviek. Dôležitými kritériami sú rovnako ako pri počítačkách bankoviek rýchlosť a kapacita. Pri minciach však väčšinou ide o oveľa väčšie množstvá, preto je v tomto prípade dôležitá hlavne funkcia triedenia. Do podávacieho lievika sa môže nasypať až 500 zmiešaných mincí, ktoré prístroj na základe ich priemeru a hrúbky roztriedi a pripraví na ručné ukladanie do puzdier. Aj funkcia sčítavania je pri počítačkách peňazí veľmi praktická. Počty kusov mincí jednotlivých hodnôt sa do pamäte ukladajú osobitne, čo umožňuje spoľahlivé a rýchle vypočítanie celkovej sumy. Vďaka integrovaným prvkom na zamedzenie preplnenia sa dajú počítať aj väčšie množstvá drobných peňazí: Keď je zásobník mincí plný, prístroj sa automaticky zastaví.

Safescan wt$

Kombinované zariadenia: váhy na peniaze

Váhy na peniaze vážia mince, peňažné rolky a bankovky a na základe hmotnosti vypočítajú ich množstvo a hodnotu. Tieto kombinované zariadenia, ako napríklad počítačka mincí a bankoviek Safescan 6185, sú ideálne pre maloobchodné predajne.

 • Kompletné zúčtovanie pokladne Vám bude trvať maximálne 2 minúty.
 • Zariadenie automaticky zisťuje a postupne počíta jednotlivé typy mincí a bankoviek.
 • Na displeji sa Vám zobrazujú jednotlivé roztriedenia a hodnoty, ako aj celkový výsledok.
 • Vďaka adaptívnemu počítaciemu algoritmu registrujú váhy na peniaze zároveň staré aj nové euro bankovky, rozpoznávajú opotrebované bankovky a vedia počítať aj individuálne platobné prostriedky ako cenné mince alebo kupóny na základe ich hmotnosti.
 • Tieto zariadenia sú kompaktné a v prevádzke na batérie vhodné aj na mobilné použitie.
Safescan wt$

V prípade váh na peniaze musia byť peniaze predtriedené, kontrola falošných peňazí nie je integrovaná. Pretože kontrola, či peniaze nie sú falošné, sa v maloobchodných predajniach vykonáva tak či tak priamo pri prijímaní peňazí do pokladne, vhodné je v tomto prípade použiť tester bankoviek priamo v pokladni a váhu na peniaze použiť na neskoršie spočítanie príjmu.

Okrem počítačiek a testerov nájdete v predajni aj ďalšie výrobky Safescan určené na manipuláciu s hotovosťou: robustné pokladničné zásuvky vo vyhotoveniach od „Low-Duty“ pre menej frekventované pokladne, až po „Heavy-Duty“ pre nepretržitú prevádzku. Vhodné vložky do pokladničných zásuviek a ďalšie príslušenstvo nájdete kvôli pohodlnému kompletnému objednávaniu pri jednotlivých výrobkoch.