Späť
Produktový poradca Kancelária

Varianty zámkov pre trezory

Tu nájdete informácie o rôznych variantoch zámkov pre trezory.

Cylindrický zámok vrát. 2 kľúčov

(štandardný zámok)

Varianty zámkov pre trezory wt$

Dvojitý bezpečnostný zámok podľa normy EÚ

(voliteľný doplnok za príplatok)

 • Dvojitý bezpečnostný zámok má viac uzamykaní a poskytuje tak väčšiu bezpečnosť.
 • Na želanie existuje možnosť napr. priehradku na cennosti vybaviť uzamykacím systémom, t. j. všetky zámky budú dodané s rôznym uzamykaním vrát. 2 kľúčov, okrem toho existuje voliteľne jeden hlavný kľúč, s ktorým sa dajú uzamknúť všetky zámky. Oprávnená osoba tak má možnosť otvoriť všetky zámky s hlavným kľúčom.
Varianty zámkov pre trezory wt$

Príprava na profilový polocylindrický zámok

(voliteľný doplnok za príplatok)

Pomocou tohto prípravku môžete použiť váš vlastný profilový polocylindrický zámok a zámok tak môže byť integrovaný do existujúceho uzamykacieho systému.

Varianty zámkov pre trezory wt$
Varianty zámkov pre trezory wt$

Cylindrický číslicový zámok

(voliteľný doplnok za príplatok)

 • Šetrí nepotrebné prídavné kľúče a umožňuje napriek tomu rýchle otvorenie.
 • Dodáva sa s kódom zo závodu 000, dá sa však prestaviť na osobný, nový trojmiestny kód.
Varianty zámkov pre trezory wt$

Elektronický zámok bez núdzového otvárania

(voliteľný doplnok za príplatok)
 • 1 hlavný kód a až do 9 užívateľských kódov.
 • Pri použití tohto zámku je možné vzdať sa úplne kľúčov.
 • Udelením užívateľského kódu sa dá umožniť prístup ďalším oprávneným osobám.
 • Jednoduchá obsluha.
 • Priečinok na batérie prístupný zvonka.
Varianty zámkov pre trezory wt$

Varianty zámkov pre trezory, trezory na kľúče a skrine na cennosti

Dvojitý bezpečnostný zámok vrát. 2 kľúčov (štandardný zámok)
Varianty zámkov pre trezory wt$

so sklopnou kľukou

Varianty zámkov pre trezory wt$

so závesnou rukoväťou

Mechanický zámok s číselnou kombináciou (voliteľný doplnok za príplatok)
Varianty zámkov pre trezory wt$

so sklopnou kľukou

Varianty zámkov pre trezory wt$

so závesnou rukoväťou

 • Manipulácia bez kľúča
 • Kľúče môžu mať pri masívnych trezoroch dĺžku až do 140 mm
 • 3 miestny kód zo závodu sa dá prestaviť na váš osobný kód

Elektronický zámok

(voliteľný doplnok za príplatok)
 • 1 hlavný kód, až do 9 užívateľských kódov (prestaviteľné)
 • Je vhodný predovšetkým vtedy, keď má mať viac zamestnancov prístup len so svojim vlastným kódom - pri odchode zamestnanca z podniku sa dá prostredníctvom hlavného kódu zadať nový užívateľský kód
 • Dajú sa naprogramovať prepojenia kódov (princíp 4 očí), časový posun pri otváraní atď.
 • Akustické a optické upozornenie pri potrebnej výmene batérie
 • V núdzovom prípade je možné núdzové napájanie zvonka 9 voltovou blokovou batériou
 • Na vyžiadanie je aj pri mnohých modeloch trezorov možné mechanické núdzové otváranie kľúčovým zámkom (za príplatok)
Varianty zámkov pre trezory wt$
Varianty zámkov pre trezory wt$

Elektronický zámok s núdzovým otváraním

(voliteľný doplnok za príplatok)
 • 1 hlavný kód, až do 99 užívateľských kódov (prestaviteľné)
 • Je vhodný predovšetkým vtedy, keď má mať viac zamestnancov prístup len so svojim vlastným kódom - pri odchode zamestnanca z podniku sa dá prostredníctvom hlavného kódu zadať nový užívateľský kód
 • Pri výpadku hlavnej elektroniky je napriek tomu možné núdzové otvorenie s hlavným kódom prostredníctvom druhého, nezávislého elektronického systému
 • Dá sa naprogramovať prepojenie kódov (princíp 4 očí), časový posun pri otváraní, časy blokovania a zatvorenia atď.
 • Akustické a optické upozornenie pri potrebnej výmene batérie
 • V núdzovom prípade je možné núdzové napájanie zvonka 9 voltovou blokovou batériou
 • Na vyžiadanie je aj pri mnohých modeloch trezorov možné mechanické núdzové otvorenie kľúčovým zámkom (za príplatok)
Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 30
Naše top kategórie z tohto poradcu