Späť
Produktový poradca Prevádzka

Zdravé sedenie sa vyplatí!

Nesprávne sedenie spôsobuje zdravotné problémy a dni pracovnej neschopnosti zapríčiňujú vysoké náklady. Každý tretí deň práceneschopnosti je spôsobený chorobami chrbtice a pohybového aparátu. Naše stoličky spĺňajú všetky bezpečnostno-technické a ergonomické požiadavky, ktoré v súčastnosti môžete na pracovnú stoličku klásť. V mnohých prípadoch dokonca normu DIN prekonávame.

Vaša pracovná stolička by mala spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

  • Výška a sklon operadla musia byť prestaviteľné. Neúmyselné prestavenie počas používania musí byť vylúčené.
  • Podstavec musí mať minimálne päť podperných bodov.
  • Pracovné stoličky zodpovedajúce norme DIN sú príslušne označené.
  • Nesmú sa vyskytovať žiadne miesta nebezpečné z hľadiska zaseknutia alebo pomliaždenia.
  • Pri výške sedadla nad 650 mm je predpísaná výstupná pomôcka.
  • Pri výške sedadla nad 650 mm nie sú prípustné žiadne kolieska.


Zvoľte si preto ergonomické pracovné stoličky, ktoré pri každej polohe sedenia zaručujú správny sklon panvy. Chrbtica pri tom zostáva vo svojom prirodzenom tvare S.

V našom rozsiahlom programe sa určite nájde tá správna možnosť na sedenie aj pre vás.

Presvedčte sa sami a rozhodnite sa pre viac kvality, bezpečnosti a zdravia na Vašom pracovisku.

Bezpečnosť a kvalita sedenia na pracovisku wt$