7 tipov na vytvorenie prírodného vonkajšieho priestoru

2020/06/24

Čoraz viac majiteľov firiem si kladie otázku, ako môžu zmenami vo svojom podniku prispieť k ochrane prírody a k šetreniu prírodných zdrojov. Naša rada: Vytvorte ekologický vonkajší priestor.

Nielenže sa tam budú dobre cítiť vaši zamestnanci, ale zároveň robíte niečo dobré pre domácu prírodu. Na zákazníkov a obchodných partnerov okrem toho dobre zapôsobí, ak preberiete zodpovednosť a zasadzujete sa o životné prostredie.

Tento článok vám poskytne konkrétne tipy, ako navodiť vo vašom exteriéri dojem prírody. Najprv sa však pozrime na otázku, prečo sa vôbec oplatí zvýšiť povedomie o životnom prostredí vo vzťahu k vašim vonkajším priestorom.

Prečo je prírodný vonkajší priestor taký dôležitý?

Takmer polovica pôdnej plochy v našich mestách je vyasfaltovaná alebo zastavaná. Z tohto uzatvorenia povrchu pôdy vyplýva niekoľko negatívnych dopadov pre náš domáci ekosystém:

  • Dažďová voda ťažšie vsakuje do pôdy, hladina podzemnej vody klesá.
  • Úrodnosť pôdy sa stráca, pretože sú obmedzené dôležité funkcie pôdy.
  • Životný priestor pre pôvodné rastliny, hmyz a malé zvieratá, ako sú vtáky, sa zmenšuje, čo prispieva k menšej biodiverzite.

Nie je však zelená plocha ako zelená plocha. Ani dobre udržiavaný trávnik nie je schopný v našom ekosystéme plniť tie isté funkcie, ako kvitnúca kvetinová lúka. Okrem toho sa na udržiavanie bezchybného trávnika nezriedka používajú škodlivé ošetrovacie prostriedky, nezabúdajúc na veľkú spotrebu vody.

Úprava vášho vonkajšieho areálu je teda ideálnou príležitosťou, ako prelomiť uzatvorenie našich plôch a vytvoriť prirodzený protipól prispievajúci k ochrane zdrojov a druhov.

Investícia do prírodného prevádzkového areálu sa preto oplatí

Je zrejmé, že vaše vonkajšie priestory patria vám. Plocha je však súčasťou domáceho ekosystému, ktorý je potrebné chrániť. Ak sa postaráte o outdoorový priestor, ktorý je lepšie prispôsobený prírode, bude to pozitívne pôsobiť na celý systém. Okrem toho môžete počítať s niektorými výhodami pre váš podnik:

Tu nájdete praktický kontrolný zoznam na správne udržiavanie vášho vonkajšieho zariadenia v každom ročnom období.

S týmito 7 tipmi vytvoríte prírodný vonkajší priestor

Ak máte pred očami tieto výhody, môžete sa teraz pustiť do realizácie. Nasledujúce tipy vám pomôžu dostať udržateľný outdoorový priestor vo vašom podniku o niekoľko krokov ďalej:

Dúfame, že vám tipy v tomto článku budú nápomocné pri vytváraní prírodného vonkajšieho priestoru. Radi vám poradíme ohľadom výrobkov pre vaše vonkajšie zariadenia.

7 tipov na vytvorenie prírodného vonkajšieho priestoru mg$

Kontaktujte nás!

Na zodpovedanie ďalších otázok sme vám kedykoľvek bezplatne k dispozícii.