Ako roboty zmenili fyzickú prácu

2022/04/11
Práce nad úrovňou hlavy, zdvíhanie ťažkých predmetov, vykonávanie rovnakých pohybov celý deň: veľa činností v logistike a vo výrobe zaťažuje telo a dlhodobo poškodzuje zdravie. Bolo by skvelé, keby sme prácu mohli prenechať niekomu inému.

Prianie sa v mnohých podnikoch stáva realitou. V nich stroje pomáhajú tam, kde je to pre ľudí nezdravé.
Zistite viac o tom, ako roboty menia manuálnu prácu v súčasnosti a budúcnosti.

Ako sa tvorí spolupráca medzi človekom a strojom

Od spolužitia k spolupráci
Ako roboty zmenili fyzickú prácu wt$

1. Spolužitie

Človek a robot pracujú nezávisle od seba v susedných pracovných oblastiach bez toho, aby boli z bezpečnostných dôvodov oddelení oplotením.

Ako roboty zmenili fyzickú prácu wt$

2. Spolupráca

Človek a robot vykonávajú rôzne úlohy procesu v rovnakej pracovnej miestnosti bez priamej spoločnej interakcie. Napríklad, zamestnanec spracuje diel a po ukončení práce ho odloží. Robot uchopí diel a prepraví ho ďalej.

Ako roboty zmenili fyzickú prácu wt$

3. Súčinnosť

Človek a robot sa nenachádzajú v jednej miestnosti, ale pracujú „spoločne“. Na jednej montážnej stanici vykonávajú rôzne úlohy na jednom diele. Kamery a snímače zabraňujú vzniku nehôd.

Coboty – je jednoduchšie spolupracovať

Ako roboty zmenili fyzickú prácu wt$

Roboty, pri ktorých človek spolupracuje so strojom, označujeme ako „coboty“, spojenie anglických výrazov „collaboration“ a „robot“.
Samozrejme, v mnohých prípadoch pracujú pevne inštalované roboty samostatne vo vlastnej pracovnej oblasti a sú oddelené od zamestnancov oplotením. V tomto prípade však možno hovoriť o „spolupráci“ len v obmedzenom rozsahu.

Trend smeruje k spolupráci a kolaborácii. Pretože kým pevne inštalované roboty majú len obmedzený potenciál, moderné stroje otvárajú množstvo nových možností.

S mobilnými robotmi, ktoré autonómne prenášajú predmety z bodu A do bodu B, sa budeme v budúcnosti zrejme stretávať všade. Stroje prevezmú údržbárske práce a budú koordinovať výrobné procesy. V smart factory – inteligentnej továrni budúcnosti – produkty a systémy medzi sebou komunikujú tak, že ľudia takmer nemusia zasahovať.

Ako môžu roboty odbremeniť ľudské pracovné sily

Výhody pre podnik a zamestnancov

Roboty prinášajú mnohé výhody všade tam, kde sa každý deň stretávame s ťažkou prácou, opakujúcimi sa činnosťami a nezdravými pohybmi:
Ako roboty zmenili fyzickú prácu con

Predchádzajú zraneniam a ochoreniam. Znižuje sa absencia zamestnancov a zamestnanci sú produktívni do vysokého veku.

Ako roboty zmenili fyzickú prácu con

Zabraňujú nehodám, pretože vykonávajú nebezpečné práce.

Ako roboty zmenili fyzickú prácu con

Urýchľujú procesy a znižujú chybovosť. Nakoniec, aj keď stroje robia celý deň to isté, nikdy sa neunavia.

Ako roboty zmenili fyzickú prácu con

Odbremeňujú zamestnancov od monotónnych a nudných úloh.

Tip: Niekedy nie je k dispozícii robot, ktorý by prácu vykonal za vás. V takom prípade spravíte najlepšie, ak si prečítate naše tipy pre správne zdvíhanie, prenášanie a ťahanie. Tak sa vyhnete preťaženiu aj bez strojov.

Deľba práce medzi človekom a strojom v budúcnosti

Názor odborníkov: Význam robotov a automatizácie v nasledujúcich rokoch ešte porastie. Prepojené stroje budú čoraz viac schopné vykonávať práce samostatne a vďaka umelej inteligencii reagovať na neočakávané situácie. V budúcnosti budú stroje ešte užšie spolupracovať s ľuďmi bez toho, aby ich oddeľovalo ochranné oplotenie.

Fyzicky namáhavé činnosti v priemysle by sa mohli od základov zmeniť. Kým roboty prepravujú a montujú diely, ľudia sa môžu viac venovať psychicky náročným a rôznorodým činnostiam. Súčasne klesá počet problémov s chrbtom a pod. Práca je zdravšia a atraktívnejšia.

Predpokladom na využívanie týchto výhod je, aby sa zapojili aj zamestnanci. Hoci je sporné, aké vplyvy bude mať vývoj stále lepších robotov na pracovný trh, jedna vec je veľmi pravdepodobná: v budúcnosti bude v priemysle menej pracovných miest, ktoré pozostávajú najmä z opakujúcich sa činností. To si bude vyžadovať napríklad viac pracovníkov na riadenie a kontrolu strojov. Ďalšie vzdelávanie je preto rovnako užitočné ako moderné vybavenie pracoviska.

Ako roboty zmenili fyzickú prácu wt$

Ďalšie témy týkajúce sa podnikania nájdete na našom informačnom portáli.

Obrázok kontaktu

Kontaktujte nás!

Na zodpovedanie ďalších otázok sme Vám kedykoľvek radi k dispozícii.