Čistá vec. Takto vyčistíte svoju kanceláriu ekologicky.

2021/01/22

Ochrana životného prostredia je najväčšou výzvou súčasného obdobia. Podľa výpočtu spolkového štatistického úradu zaplatili podniky v roku 2010 približne 30000 miliónov eur za ochranu životného prostredia. Šesť rokov neskôr to už bolo 41118 milióna eur. To dokazuje: Zodpovednosť voči životnému prostrediu v nemeckých podnikoch rastie. 

Čistenie kancelárie ponúka mnoho bodov, ako sa dá konať ekologicky. Častokrát to nie je spojené ani s vyšším úsilím, ani s vyššími nákladmi. A to je dobre, pretože z udržateľnosti pri starostlivosti o priestory profitujeme nakoniec všetci:

  • Zamestnanci, ktorí pracujú v zdravom prostredí
  • Podniky, ktoré s dobrým svedomím robia niečo pre svoj imidž
  • Životné prostredie, ktoré sa zaťažuje čo najmenej

Tento príspevok Vám poskytuje prehľad o tom, ako môžete profitovať z ekologicky zameraných čistiacich opatrení vo Vašom podniku. Okrem toho sa dotkneme otázky udržateľného čistenia priestorov a poskytneme praktický kontrolný zoznam, pomocou ktorého môžete ihneď realizovať príslušné opatrenia.

Prečo čistiť udržateľne?

Pozreli ste si niekedy etiketu bežného viacúčelového čističa? Tam sa to len hemží výstrahami, symbolmi, ktoré zobrazujú mŕtve ryby a upozorňujú na jedovaté alebo žieravé zložky.

Všetky tieto škodlivé chemikálie sa po čistení nerozplynú len tak vo vzduchu. Ale dostanú sa s umývacou vodou cez odtok do životného prostredia. Hlavne používanie čistiacich prostriedkov škodlivých pre životné prostredie môže viesť k zaťaženiu človeka a prírody

S ekologicky premysleným správaním môžete v kancelárii dosiahnuť veľa. Prechod na ekologické čistiace prostriedky Vám môže pripadať ako kvapka v mori.

V skutočnosti však aj zdanlivo malé opatrenia majú veľký účinok. V neposlednom rade profitujete z niekoľkých pozitívnych efektov pre Váš podnik. Prehľad Vašich výhod:

Dôležité oblasti pre ekologickú starostlivosť o priestory

Čistenie povrchov

Podlahy, písacie stoly, skrine, tlačiarne, sanitárne zariadenia – na týchto povrchoch sa vykonáva väčšina čistiacich prác.

Poriadok a manažment odpadov

Ten, kto sa už pokúšal utierať prach na chaotickom písacom stole, vie o tom svoje: Poriadok pomáha pri udržiavaní čistoty. Aj pri zaobchádzaní s odpadom môžete konať ekologicky.

Čistenie vzduchu

Niektoré znečistenia nie sú viditeľné na prvý pohľad. Zamerajte sa preto aj na kvalitu a čistotu dýchaného vzduchu.

Požiadavky na udržateľné čistenie

Pri čistení platí zásada: také čisté, ako je to potrebné, s takými malými zdrojmi, ako je to len možné. Čo sa tým myslí? 

Biologická odbúrateľnosť: zlatý štandard pri čistiacich prostriedkoch

Čističe sú často toxické pre vodné organizmy. Práve tenzidy, aktívne umývacie zložky, sa zachovávajú v prírode dlho. Pri udržateľnom čistení by ste preto mali dbať na biologickú odbúrateľnosť čistiacich prostriedkov. Existujú rôzne ekologické symboly, ako napríklad „Modrý anjel“, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa pri nákupe.

Kontrolný zoznam ekologického čistenia

Pravdepodobne nebudete kompletné čistenie kancelárie vykonávať osobne. Ale ako osoba vydávajúca poverenia pre túto oblasť disponujete veľkým vplyvom. Začína to už pri výbere čistiacej firmy, resp. personálu. Dodržujte ekologické štandardy a hovorte o nich so zamestnancami. V mnohých prípadoch budú vašim podnetom otvorení.

Udržateľnosť je aj u nás u KAISER+KRAFT v centre pozornosti. Pozrite sa ešte raz na naše stránky týkajúce sa udržateľnosti a prečítajte si, ako my u KAISER+KRAFT chránime životné prostredie!