Jednoduché vysvetlenie tovarového toku

2020/07/14

Materiálový tok – vydáte sa s nami na cestu produktu?

Po stopách súpravy na rozčlenenie zásuviek EUROKRAFTpro.

Čo si predstavujete pod materiálovým tokom? Ak sa vyznáte v tovarovom hospodárstve, viete, čo sa chápe pod „priestorovým plánovaním a riadením pohybov materiálov v rámci podniku a medzi podnikom a jeho okolím“. Tento výber slov pochádza mimochodom z Wikipédie a znie pre mnohých z nás veľmi abstraktne. Je to aj tým, že riadenie materiálového toku vo Vašej firme je mimoriadne komplexné a rozsiahle.

Aby ste lepšie chápali jednoduché procesy, ktoré sú za tým, vezmeme Vás na cestu našej súpravy na rozčleňovanie zásuviek, obmedzíme sa tým na tovarový tok len jedného produktu a odpútame sa tým od všetkej komplexnosti.

Na samom začiatku je sklad výrobcu

Súpravu na rozčlenenie zásuviek od výrobcu EUROKRAFTpro tvoria vždy jeden pozdĺžny rozdeľovač a štyri priečne rozdeľovače v každej súprave a celá súprava sa dodáva tak, že tieto diely sa musia už len zasunúť navzájom do seba. Takto je to uvedené v údajovom liste. A len takto to budú neskôr príjemcovia aj akceptovať.

To znamená, že jednotlivé diely sa vo výrobe najskôr zložia, kým sa vôbec niečo uskladní alebo odošle. A potom už začína tok materiálov.

Jednoduché vysvetlenie materiálového toku wt$

Dopravná cesta 1: Sklad výrobcu –> Výroba výrobcu

Jednoduché vysvetlenie materiálového toku wt$

Vo výrobnom podniku musí byť väčšina úsekov pravidelne zásobovaná surovinami, pomocnými a prevádzkovými látkami, dielmi od subdodávateľov a polotovarmi, ako aj všeobecne kancelárskymi materiálmi a náhradnými dielmi. Vo všetkých výrobných strediskách sú preto inštalované dopravné systémy. Prostredníctvom valčekových dráh alebo dopravných pásov sa môžu materiály rýchlo a efektívne dostať na potrebné miesto. Je to vhodné a rozumné riešenie predovšetkým pre veľmi veľké podnikové haly. V menších výrobných prevádzkach prinášajú pracovníci materiály zo skladovacieho miesta sčasti ešte sami. Veľké diely sa však musia aj tu prepravovať pomocou dopravných zariadení.

Aj v prípade našej súpravy na rozčlenenie zásuviek spojí zamestnanec štyri deliace plechy priečnych rozdeľovačov s deliacim plechom pozdĺžneho rozdeľovača.

Dopravná cesta 2: Výroba výrobcu –> Veľkoobchodník

Čo je potrebné dodržiavať pred odoslaním tovaru?

Aby bola naša súprava na rozčlenenie zásuviek pripravená na odoslanie k veľkoobchodníkovi, jednotlivé súčasti sa na skladovacom mieste naskenujú, odoberú a prinesú na baliaci stôl. Tu nasleduje najdôležitejší pracovný krok pred odoslaním tovaru: balenie.

Balenie tovaru je potrebné zvoliť tak, aby bol produkt chránený pred poškriabaním. Ani baliaci kartón nesmie byť poškodený rohmi a hranami plechových prvkov. Na túto ochranu sa často používa baliaca fólia alebo fólia so vzduchovými vankúšmi. Použitý najvhodnejší vrchný obal ponecháva len málo voľného priestoru, v ktorom by mohlo dochádzať k posúvaniu.

Toto je kartón našej súpravy na rozčleňovanie zásuviek: Zvonku sa nalepí čiarový kód, takže výrobok sa teraz môže naskenovať a uskladniť ako celok.

Jednoduché vysvetlenie materiálového toku wt$

A kam to ide teraz? K veľkoobchodníkovi. Pretože ten predáva dielenské stoly a zásuvkové skrine a objednal si u nás 200 súprav na rozčlenenie zásuviek. Naša súprava teraz spoločne s 199 ďalšími opúšťa výdaj tovaru našej vlastnej výrobne v stredisku Haan. Vždy v nastohovaní po desať kusov vo väčšom kartóne a na europaletách. Pevne ovinuté obaľovacou fóliou. Tá je súčasťou zabezpečenia nákladu. Veď napokon, kartóny zo stohu nesmú padať. Ale o tom si povieme viac neskôr.

Čo sa stane na príjme tovaru?

Tovar bude dodaný, to je jasné. Ale oveľa dôležitejšie pritom je, aby tovar prišiel v dohodnutom čase. Nielen preto, aby sa dodané tovary mohli včas použiť, ale predovšetkým preto, aby sa predišlo dopravnému chaosu v podnikovom areáli. Predstavte si, že by k Vám prišlo naraz päť kamiónov.
Kontrola času prijatia a spätné hlásenie odchýlok dodávateľovi patria preto k úlohám oddelenia príjmu tovaru. Takto možno spoločne optimalizovať dodacie lehoty.

Ďalšie úlohy sú:

 • Potvrdenie prijatého tovaru
 • Zaevidovanie dodaného množstva, príp. pomocou mobilných údajov
 • Kontrola prostredníctvom náhodných kontrol, váženia atď.
 • Evidencia a príp. ďalšie použitie obalov, paliet a prepravných nádob
 • Triedenie a príprava na ďalší materiálový tok
Jednoduché vysvetlenie materiálového toku wt$

Naša súprava na rozčlenenie zásuviek je teda momentálne na príjme tovaru na palete. Teraz sa odoberie jedna z ďalších 199 súprav a odváži sa na váhe. Jedna súprava váži 5 kg a obal 500 g. Spolu je to 5,5 kg na kus. Potom sa odváži celá paleta s kartónmi. Hmotnosť palety sa odpočíta od dosiahnutej celkovej hmotnosti. Výsledok: 1,1 tony. To znamená, že aj skutočne bolo dodaných 200 súprav. Až po tejto kontrole sa naskenuje sériové číslo a tovar sa zaeviduje v systéme veľkoobchodníka.

Dopravná cesta 3: Príjem tovaru u veľkoobchodníka –> Sklad veľkoobchodníka

V skladovej hale veľkoobchodníka sa pracuje s chaotickým skladovacím systémom. Tento systém je prepojený so systémom tovarového hospodárstva. Zodpovedný personál naskenuje skladovaný tovar po jeho príchode a potom ho uskladní na voľnom mieste. Takto sa skladovacie miesto v systéme tovarového hospodárstva obsadí produktom a je možné pozrieť, ktorý produkt je kde uložený. S vychystávacími a zdvíhacími vozíkmi prechádzajú skladníci z jedného skladovacieho miesta na druhé.

Naša súprava na rozčlenenie zásuviek sa teraz spoločne s inými odvezie pomocou zdvíhacieho vozíka na palete do skladu.

Dopravná cesta 4: Sklad veľkoobchodníka –> Výdaj tovaru veľkoobchodníka

O týždeň neskôr si zákazník objedná náhradné diely a rozšírenia pre svoj dielenský stôl alebo zásuvkovú skriňu. Spolu so systémom dierovaných dosiek, cylindrickým zámkom s kľúčom a jemne ryhovanou podložkou sa súprava znova odskenuje zo skladového miesta veľkoobchodníka a putuje na baliaci stôl. To znamená, že sme v cieľovej línii a náš produkt sa čoskoro dostane na miesto použitia.

Sila dobrého baliaceho stola

Dobrý baliaci stôl je hnacím motorom pre rýchlosť toku tovarov, pretože ak má baliaci personál všetko poruke a v individuálnej pracovnej výške, môže pracovať efektívnejšie a zdravšie. Ale aký by mal byť vlastne dobrý baliaci stôl?

 • Všetky potrebné pomôcky (kartonáže, odvíjače lepiacich pások, váhy, tlačiareň expedičných nálepiek atď.) sú k dispozícii priamo na baliacom stole.
 • Digitálne pripojenie zadávaných údajov (tovar, počet, hmotnosť, dodacia adresa atď.).
 • Baliaci stôl umožňuje prestavenie výšky, aby vysokí a nízki zamestnanci mali pri práci k dispozícii rovnaké podmienky.
 • Baliaca stanica musí umožňovať každý druh obalu: od obálok cez kartónovú paletu až po sudy a kontajnery.

Sila správneho obalu

Jednoduché vysvetlenie materiálového toku wt$

Naša zásuvková súprava je ešte vždy v svojom pôvodnom obale. Spolu s ďalšími troma produktmi pre zákazníka sa teraz znova zabalí na baliacom stole, aby sa nič nepoškodilo. Nasledujúce pravidlá pomáhajú pri správnom balení:

 • Ťažké tovary patria nadol.
 • Citlivejšie produkty ležia podľa možnosti vnútri balenia a ľahký tovar je uložený hore.
 • Vzduchové vankúše, baliaci papier alebo zvyšky kartónov slúžia na vyplnenie medzier a ako tlmiče vnútri balíka, aby sa zabránilo vzájomného odieraniu jednotlivých zabalených tovarov alebo poškodeniu vnútornej strany kartóna.
 • Ľahké tovary sú chránené mäkkými materiálmi, ako je napríklad fólia so vzduchovými vankúšmi, kým na ťažké tovary sa používajú tvrdšie výplne, napríklad dierovaný kartón.
 • Pretože najčastejšie dochádza k poškodeniu rohov a hrán vrchného obalu, tieto musia byť v každom prípade zvnútra chránené výplňovým materiálom.

Ak je všetko bezpečne zabalené, dostáva sa balík na expedičný vozík a odvezie sa na výdaj tovaru.

Logistika: Prečo je dobrá príprava taká dôležitá

Zabezpečenie nákladu je pre každého poskytovateľa logistických služieb povinnosťou. Špeditéri používajú na to pomôcky, ako sú viazacie popruhy, siete, protišmykové podložky a podkladacie kliny. Nákladné vozidlá ich väčšinou vozia so sebou. Keď teda vodič dostane podklady k odosielanému tovaru, skontroluje, či má všetko potrebné a náklad naloží tak, aby dokázal všetko dobre zaistiť. Cieľom je, aby tovar aj po všetkých zákrutách a výmoľoch ešte stále stál tam, kde bol na začiatku jazdy.

Dopravná cesta 5: Výdaj tovaru u veľkoobchodníka –> Miesto použitia

Po mnohých hodinách jazdy a dlhom státí v dopravnej zápche prichádza balík s našou súpravou na rozčlenenie zásuviek na miesto použitia. Skontroluje sa obsah, súprava sa znova odskenuje zo skladového miesta veľkoobchodníka a podpíše sa dodací dokument.

O hodinu neskôr je už naša súprava na rozčlenenie zásuviek v zásuvke dielenského stola. Tam zostane ešte veľmi dlho, pretože produkty EUROKRAFTpro majú záruku desať rokov. Tu sa končí naša cesta s produktom.

Ako plánujete Váš tovarový tok?

Jednoduché vysvetlenie materiálového toku mg$

Kontaktujte nás!

Na zodpovedanie ďalších otázok sme Vám kedykoľvek bezplatne k dispozícii.