Zvýšenie produktivity so správnym svetlom

Optimálne osvetlenie na pracovisku

2020/09/27

Poznáme to z vlastnej skúsenosti: Počas pochmúrneho jesenného rána nám cesta do práce padne niekedy zaťažko. Svetlo je dôležitý generátor taktov pre naše vnútorné hodiny a podporuje produkciu hormónov, ako sú melatonín a serotonín.

A tieto hormóny majú zasa enormný vplyv na našu výkonnosť. Ak svetlo podporí produkciu hormónov dobrej nálady, mozog naladí naše bunky na maximálny výkon. Sme duchovne a telesne výkonnejší – naša produktivita stúpa.

Ľudská výkonnosť má však hranice a počas dňa sa mení. So správnym svetlom v správnom čase môžeme ovládať svoj biorytmus a tým optimalizovať našu produktivitu. Kto teraz myslí na svoje pracovisko, dokáže si ľahko predstaviť, aké pozitívne účinky má optimálne osvetlenie na osobnú výkonnosť.

Až od časov LED sú možné vyspelé koncepty osvetlenia

Kto pracuje v zatvorených kancelárskych priestoroch, dostane sa len zriedkavo k vychutnávaniu prirodzeného denného svetla. Kancelárski dizajnéri a odborníci na ergonómiu sa preto od sedemdesiatych rokov minulého storočia zaoberali správnym osvetlením pre pracovný svet. Najprv platilo jednoducho aplikovateľné základné pravidlo: Ak je tma, zapnite svetlo. Každopádne tradičná žiarovka často narážala na svoje hranice, ktoré sa dali vyriešiť až so zavedením LED žiaroviek ku koncu prvého desaťročia 21. tisícročia.

Odvtedy sme podstatne vylepšili koncepty osvetlenia pre pracovisko.

Faktor flexibility

Možnosti používania LED žiaroviek na optimálne osvetlenie pracoviska sú takmer neobmedzené: Sú kompaktné, robustné, ľahko zabudovateľné a v ponuke v takmer všetkých formách.

Faktor kvality svetla

Aj keď modrasté svetlo a dlhá doba rozsvecovania dlho uberali zo šarmu LED žiaroviek, dnes je kvalita svetla podstatne vyššia ako pri akomkoľvek inom svetelnom zdroji. Výťažnosť svetla je efektívna, intenzita osvetlenia enormná a LED svetlo už medzičasom nie je ani studené ani nepríjemné.

Faktor udržateľnosti

LED žiarovky pritom v porovnaní s inými svetelnými zdrojmi excelujú svojou mimoriadne šetrnou spotrebou, nízkou emisiou tepla a rekordne dlhou životnosťou.

Zatiaľ čo nesprávne osvetlenie vedie k poklesu produktivity a príliš málo svetla môže dokonca vyvolať ochorenia, moderné osvetľovacie systémy na LED základe zabezpečujú svetelné pomery na pracovisku, ktoré sú veľmi blízke prirodzenému svetelnému spektru slnka.

KAISER+KRAFT ponúka profesionálne LED svetelné riešenia pre každú oblasť použitia. So svojím primeraným osvetlením vytvárajú predpoklad pre vyšší výkon a motiváciu. Objavte teraz svetlo na mieru.

S LED sa dajú vytvoriť ergonomické svetelné pomery, ktoré majú pozitívny efekt na schopnosť koncentrácie, spokojnosť a produktivitu vašich zamestnancov.

Ako však vyzerá optimálne osvetlenie na pracovisku?

Minizdvíhače, zdvíhacie stoly a spol.

Aby vám bremená nepadli zaťažko

Zákon určuje, aký jas je na pracovisku potrebný

Základné požiadavky na svetelné pomery reguluje zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Podľa nariadenia pre pracoviská by mali mať pracovné priestory podiel denného svetla minimálne 2 percentá a vizuálne prepojenie s vonkajškom – s výnimkou pracovísk, ako sú napríklad železnice alebo letiská, kde to neumožňujú stavebné danosti.

Plochy prepúšťajúce svetlo, ako sú okná a svetlíky, musia tvoriť minimálne 10 percent základovej plochy miestnosti, pri činnostiach s „úlohami veľmi náročnými na zrak“ minimálne 20 percent. Dvere a steny sa počítajú tiež, ak sú sklenené.

To sú základné zákonné požiadavky na svetelné pomery na pracovisku. Či ich vaši zamestnanci vnímajú ako dobré alebo zlé, závisí v každom prípade od druhu činnosti.

V tom sa zhodujú aj experti na svetlo, a preto odporúčajú orientačné hodnoty luxov v závislosti od individuálneho pracovného prostredia.

Zvýšenie produktivity so správnym svetlom: Optimálne osvetlenie na pracovisku wt$

Ďalšie informácie o optimálnom osvetlení pracoviska sme pre vás zostavili v našom rozsiahlom nákupnom poradcovi.

V piatich krokoch k perfektnému svetlu na pracovisku

Spektrum možností úpravy je enormné a siaha od ľahko realizovateľných každodenných tipov až po komplexné koncepty osvetlenia. Podniky, ktoré chcú byť o krok vpred pred požiadavkami, ktoré im predpisuje zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ponúkajú v súčasnosti početné vysoko technizované systémy osvetlenia.

„Moderné systémy pracujú so snímačmi, ktoré nezaznamenávajú len prítomnosť zamestnancov, ale aj podiel denného svetla a podľa toho sa automaticky stmievajú,“ hovorí odborník na osvetlenie Jürgen Waldorf.

Zvýšenie produktivity so správnym svetlom: Optimálne osvetlenie na pracovisku wt$

Ako by ste mali teda postupovať pri navrhovaní vašej koncepcie osvetlenia?

 • Zhora
  Svetlo musí, tak ako denné svetlo, prichádzať zhora. To je vnímané nielen ako prirodzené, ale zvyšuje tiež koncentráciu vašich zamestnancov.
 • Správna farba
  Teplota farby, ktorá sa udáva v kelvinoch, je rozhodujúca. Slnko na poludnie má 5500 až 5800 kelvinov a pri tomto svetle sú ľudia mimoriadne produktívni.
 • Ale pozor
  Špičkový výkon nie je dlhodobý stav. Vaši zamestnanci by preto mali mať možnosť samostatne regulovať svetlo – napríklad na stmievanie počas prestávok.
 • Správne kombinovanie
  Použite umelé a prirodzené svetlo, aby ste zabránili oslneniu. Usporiadajte pracoviská v správnom uhle k oknu a používajte žalúzie.
 • Priame a nepriame
  Stavte na kombináciu priameho a nepriameho svetla. Ako doplnenie k stropnému svetlu najlepšie fungujú stmievateľné lampy na písacie stoly.

Jedným s inovátorov v oblasti moderných konceptov osvetlenia sú inžinieri svetelnej techniky spoločnosti Waldmann. Stredne veľký podnik so sídlom vo Villingen-Schwenningene sa špecializuje na riešenia osvetlenia pre priemysel, kancelárie, ošetrovateľstvo a zdravotníctvo. Navštívte náš špeciálny shop Waldmann!

„Human Centric Lightning“ je biodynamické svetlo

Svetlo zladené s ľudským biorytmom zvyšuje vašu vlastnú výkonnosť – a ten, kto sa cíti dobre, súčasne pracuje produktívnejšie. Svietidlá, ktoré sa dajú ovládať pomocou smartfónovej aplikácie, už nie sú žiadnou raritou. „Human Centric Lighting“ je pomenovanie pre koncepty osvetlenia, ktoré so správnou dávkou svetla vytvárajú optimálne pracovné podmienky.

Kto počas skorého rána potrebuje trocha povzbudenia pre svoj krvný obeh, staví okrem studenej sprchy a teplej kávy na tieto nové možnosti digitálne riadeného osvetlenia. Jasné svetlo síce znie trocha neútulne, pôsobí však na vlastný biorytmus ako skutočný prebúdzač. Niekoľkými kliknutiami je možné automaticky nastaviť osvetlenie počas celého všedného pracovného dňa – vrátane hrejivej atmosféry západu slnka na sklonku pracovného dňa.

Experti, akými sú poradca pre feng šuej Günther Sator a Hans-Jürgen Hentschel, autor knihy a odborný lekár so špecializáciou na psychosomatiku, ktorí sa už niekoľko desaťročí zaoberajú vplyvom svetla na ľudskú výkonnosť, vychádzajú zo zvýšenia produktivity až o 20 percent.

Ktorý podnik si vzhľadom na tento potenciál môže ešte dovoliť neinvestovať do optimálneho osvetlenia na pracovisku?

Zvýšenie produktivity so správnym svetlom: Optimálne osvetlenie na pracovisku mg$

Kontaktujte nás!

Na Vaše otázky sme Vám kedykoľvek bezplatne k dispozícii.