3 praktické odporúčania na organizované čistenie kancelárie

2021/01/22

Na pracovisku strávite Vy a Vaši zamestnanci prevažnú časť dňa. Preto by malo byť samozrejmosťou, že ho stále udržiavate čisté a upratané. Počas bežného pracovného dňa zamestnancov a vedúcich pracovníkov zostáva však len zriedkavo čas na dôkladné zaoberanie sa organizáciou čistenia kancelárie.

Aj keď táto téma nie je na prvom mieste zoznamu Vašich priorít, predsa sa len oplatí pozrieť sa na to dôkladnejšie. Sú všetky oblasti čistené optimálne? Existuje niečo, čo by sa dalo zlepšiť?

V tomto príspevku zistíte, prečo je čisté pracovisko také dôležité a získate kontrolný zoznam pre optimálne čistenie kancelárie. Okrem toho vysvetlíme, kto je skutočne zodpovedný za čistenie a ako zabránite sporom ohľadom čistoty

Čistenie kancelárie

Prečo je čistenie kancelárie také dôležité

Je prirodzené, že každý uprednostňuje čisté prostredie. V každom prípade existujú v rámci podniku ešte ďalšie podstatné dôvody, prečo by sa čistenie kancelárie nemalo zanedbávať.

Ako často je potrebné čistiť jednotlivé oblasti?

Vo firemnej kancelárii sa nachádzajú mnohé miestnosti, ktoré sa podľa používania musia čistiť s rôznou frekvenciou a dôkladnosťou. Náš kontrolný zoznam Vám pomôže zostaviť konkrétny plán čistenia.

Kto je zodpovedný za čistenie kancelárie?

S cieľom úspory nákladov to vynachádzavý podnikateľ naplánuje jednoducho tak, že čistiace práce prenechá na zamestnancov. To však nie je prípustné. V Nemecku, napríklad, podľa zákona o nariaďovacej právomoci smie zamestnávateľ poveriť zamestnanca len činnosťami, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré sú stanovené v pracovnej zmluve.

Navyše súdny rozsudok krajinského pracovného súdu v Mainzi potvrdil, že zamestnanec má právo pracovať v čistých podmienkach. Zamestnávateľ podlieha povinnosti ochrany, a tým mu prislúcha povinnosť starostlivosti o zdravie zamestnancov. K tomu patrí aj odstraňovanie akýchkoľvek hygienických nedostatkov, ktoré vedú k poškodeniu zdravia.

Ak potrebujete upratať podnik, máte ako zamestnávateľ možnosť, buď samostatne priložiť ruku k dielu, zamestnať upratovačku alebo tým poveriť profesionálny čistiaci servis. Ak čistenie preberie špeciálne vyškolený personál, môžete sa spoľahnúť na to, že všetky oblasti budú riadne vyčistené.

Takto zabránite sporom ohľadom čistoty

Nikto sa necíti byť zodpovedný za to, aby vyprázdnil umývačku riadu a kolegovia sa sťažujú na znečistené kávové šálky v dreze? Tieto malicherné spory škodia z dlhodobého hľadiska podnikovej atmosfére a motivácii. Preto by nadriadení mali od začiatku určiť jasné podmienky

Je potrebné informovať o tom, že zamestnanci samostatne zodpovedajú za základný poriadok v kancelárii a hlavne na vlastnom písacom stole. Ľahké upratovacie práce môžu vykonať aj zamestnanci. Sem patrí, napríklad, že na konci pracovného dňa odnesú riad do kuchyne, papiere a zakladače uložia do určených priečinkov a skríň, a po mítingoch nechajú konferenčné priestory po sebe upratané. 

Niekedy pomôže, ak sa vypracuje konkrétny plán, v ktorom sa stanoví, kto a za aké upratovacie práce zodpovedá, kto zodpovedá za naplnenie a vyprázdnenie umývačky riadu a v akom čase. Aby to bolo férové, mali by byť úlohy medzi kolegov rozdelené rovnomerne.

Dúfame, že tipy v tomto príspevku Vám pomôžu k čistejšiemu pracovisku, na ktorom sa budú všetci zamestnanci cítiť dobre. Radi Vám poradíme ohľadom vhodných čistiacich produktov a sanitárnych potrieb na optimálne čistenie vo Vašom podniku.