Trendy v oblasti balenia

Na čo by ste si mali dávať pozor pri balení svojich výrobkov

2021/08/31

Spomeňte si na situáciu, keď ste naposledy rozbaľovali balík. Či už to bol nový smartfón prvý deň v práci alebo nová tlačiareň v kancelárii. Čo bola prvá vec, ktorá vám hneď po vybalení padla do oka? Presne tak – obal.


Prvé, čo zákazník na produkte všimne, je jeho obal. Ak je navrhnutý profesionálne, spotrebiteľ si s produktom automaticky spája vysokú kvalitu. Jeho hlavnou funkciou je ochrana pri preprave, zároveň má však aj reprezentovať produkt a postarať sa o dobrý prvý dojem.

Nasledujúci príspevok na blogu sa zaoberá trendmi v oblasti primárnych a sekundárnych obalov, ktoré sú ilustrované na praktických príkladoch. Je v ňom zdôraznené, čomu by ste mali venovať zvýšenú pozornosť, aby ste mohli byť v ďalšom obchodovaní úspešní. Následne vám umožníme nahliadnuť do budúcnosti obalového priemyslu.

Obalový priemysel v skratke

Na neustále rastúci obalový priemysel majú rozhodujúci vplyv najmä globalizácia, inovatívne technológie a rastúce požiadavky spotrebiteľov. Celkový objem celosvetového trhu s obalmi sa odhaduje na takmer 900 miliárd eur (stav k roku 2019). Celková produkcia obalového priemyslu len v Nemecku predstavuje viac ako 50 miliárd eur. To zodpovedá približne 2 % hrubého domáceho produktu. Celosvetovo je na prvom mieste odvetvie strojárstva v regióne DACH. V Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku pôsobí viac ako 5 000 spoločností v oblasti obalového priemyslu.

Nové technológie a používanie rôznych materiálov umožňujú obchodníkom pohotovo reagovať na aktuálne trendy a prispôsobovať sa potrebám zákazníkov. Päť kľúčových trendov v obalovom priemysle možno zhrnúť do nasledujúcich kategórií:

Trendy v oblasti balenia wt$

Čo prinesie budúcnosť?

V nasledujúcich rokoch sa budú obaly čoraz častejšie vyrábať z biologických materiálov, ktoré sú 100 % rozložiteľné. Nasledujúce príklady prinášajú prehľad najnovších inovácií.

Inteligentné obaly

Trendy v oblasti balenia wt$

V boji proti plytvaniu potravinami je podpora v značnom rozsahu venovaná vývoju „aktívnych obalov“. Rastie dopyt po obaloch na potraviny, ktoré dokážu predĺžiť dátum spotreby, a tým znížiť mieru plytvania potravinami.

Na obaloch sú inteligentné indikátory, ktoré informujú napríklad o čerstvosti, teplote a prvom otvorení produktu. Ich cieľom je pomôcť spotrebiteľom pri vedomom rozhodovaní o spotrebe tovaru.

Huby namiesto polystyrénu

Trendy v oblasti balenia wt$

Keďže polystyrén sa ťažko recykluje a používa sa najmä na technické produkty, výskumníci vyvinuli alternatívu z húb: Obalový materiál je biologický a neobsahuje žiadne chemické látky. Softvérové giganty ako Dell Computers už používajú túto novú technológiu na posilnenie svojho imidžu a ochranu životného prostredia.

Nápojové kontajnery vyrobené z rias

Trendy v oblasti balenia wt$

Inovatívne obaly z morských rias prinášajú revolúciu na trhu s nápojmi. Vďaka tejto novej technológii sa napríklad nealkoholické nápoje nemusia plniť do plastových fliaš, ale je pri nich možné použiť membránu z morských rias. Veľká výhoda: Výroba je mimoriadne lacná, variant z rias je 100 % rozložiteľný a navyše jedlý.

Poďme baliť!

Sledujte s nami vývoj trhu

Je dôležité sledovať a analyzovať rýchle zmeny na trhu súvisiace s globalizáciou, aby ste mohli rýchlo reagovať na nové trendy. Okrem šetrnosti k životnému prostrediu bude v budúcnosti zohrávať rozhodujúcu úlohu aj transparentná logistická štruktúra. Vaši zákazníci chcú vedieť, odkiaľ tovar pochádza a ako bol prepravený. Spotrebitelia sa pri nákupe čoraz viac rozhodujú na základe chápania založeného na hodnotách. Spoločnosti, ktoré nezohľadnia udržateľnosť vo svojej firemnej stratégii, musia rátať so stratami.

Trendy v oblasti balenia mg$

Kontaktujte nás!

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sme vám kedykoľvek bezplatne k dispozícii