Panta Rhei, všetko plynie – predovšetkým tok tovarov

2020/05/13

Dobre integrované interné prepravy materiálov sú rozhodujúce faktory úspechu pre plynulú výrobu.

Ten, kto sa pri dopravných procesoch pridržiava Herakleitovho „Všetko plynie“ alebo ešte lepšie „Všetko je v pohybe“, určite nerobí nič nesprávne. Pretože len keď bežia vnútropodnikové dopravné procesy bezchybne, dostanete presne to, čo ste si želali a kedy ste si to želali.

A keď všetko plynie, ako plynúť má, môžeme Vám ponúknuť stále nové produkty: napríklad inteligentné dopravné zariadenia, ktoré určujú nové, ešte efektívnejšie štandardy na prepravu z bodu A do bodu B, aby všetko plynulo ešte lepšie.

Dopravné cesty sú také všestranné ako materiály, resp. tovary, ktoré je potrebné po nich prepraviť. Existujú široké a úzke, krátke a dlhé, frekventované a menej frekventované … a je to už v jadre veci, že aj tu sa podstata skrýva v detaile, ak ide o to, aby sa zabezpečili dobre upravené a integrované interné prepravy materiálov. Často to naráža napríklad na veľký počet prepráv, nekonsolidované prepravy, nákladné prebaľovacie procesy alebo tiež jednoducho na nesprávny „vozový park“. Veď ani so širokým terénnym vozidlom sa nie vždy dostanete bezpodmienečne cez malé uličky talianskych dediniek. Takisto ako miniauto Isetta nemá čo robiť v úplne ľavom jazdnom pruhu na štvorprúdovej diaľnici.

Jednou z hlavných úloh spoločností je dosiahnuť optimálnu synchronizáciu všetkých procesov v oblasti intralogistickej dodávky materiálu. A jedným z najdôležitejších faktorov je použité dopravné zariadenie a jeho „cestovný poriadok“.

Jedno treba uviesť vopred: Bohužiaľ neexistuje jediné riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetky požiadavky v sklade alebo v inom pracovnom prostredí, pre všetky dopravné cesty a pre všetok prepravovaný tovar.

Ale ktoré dopravné zariadenia sú tie správne, aby sa umožnil optimálny tok tovarov?

Vlečné súpravy: Vlečná súprava sa skladá z ťahača, takzvaného prostriedku pozemnej dopravy, a minimálne jedného prívesu vlečnej súpravy a výborne sa hodí na vysokofrekventovanú prípravu malých množstiev na potrebných miestach, aby sa dosiahol vylepšený tok materiálu a skrátené prechodné časy.

Spôsoby prepravy ako vlečná súprava sú základom pre metódu just-in-time, ako aj výrobu just-in-sequence; ťahače pritom presúvajú súpravy podvozkov – po podniku, nemocnici, skladoch s nábytkom alebo nápojmi – ktoré sú osadené individuálne podľa vnútropodnikových požiadaviek. Takto je možné najrôznejšie materiály prepravovať efektívne, rýchlo a bezpečne a pritom nahrádzajú dokonca aj vidlicový stohovač.

Nielen to: Pri takomto taktovanom zásobovaní sa minimalizujú aj jazdy naprázdno, pretože rôzne tovary sa môžu prepravovať spolu.

Vnútropodniková logistika wt$

Prehľad najdôležitejších výhod vlečných súprav.

 • Vyššia prepravná kapacita v porovnaní s vidlicovými stohovačmi
 • Previazanie dopravných jázd
 • Zásobovanie bez vysokozdvižného vozíka: Zníženie počtu úrazov pri preprave
 • Lean Production
 • Zníženie premávky
 • Redukovanie personálnych nákladov
 • Zvýšenie transparentnosti a efektívnosti procesov
 • Nízke údržbové náklady
 • Skrátená doba opätovného obstarania pre prísun materiálu
 • Zníženie zásob pri výrobných linkách
 • Zvýšená bezpečnosť zásobenia pri výrobných a montážnych linkách

Ktorý systém vlečných súprav je pre Vás ten správny?

Skôr ako teraz integrujete vlečné súpravy do vnútropodnikových procesov, spomeňte si ešte raz na terénne vozidlo a Isettu: nie všetko jazdí na všetkých cestách rovnako dobre. Na začiatku by ste mali preto vždy vykonať inventúru Vašich súčasných a plánovaných úloh. Na nasledujúce plánovanie a s tým spojené rozhodnutie o dopravnom systéme vhodnom pre Vaše potreby sú rozhodujúce nasledujúce body:

 • Aké nosiče nákladov sú k dispozícii a majú byť prepravované?
 • Ako sa má prepravovať nosič nákladov?
 • Aké rozmery a akú hmotnosť majú nosiče nákladov?
 • Aká vysoká je celková hmotnosť v naloženom stave?
 • Sú cesty dostatočne široké na bezproblémové nakladanie a vykladanie?
 • Musia sa zdolávať stúpania alebo rampy? Ak áno, aké veľké je stúpanie?
 • Je potrebné prispôsobiť pracovné procesy?
 • Plánuje sa len jednosmerná prevádzka alebo sa predpokladajú aj otočenia?
 • Aké sú vlastnosti jazdného povrchu?
 • Bude sa vlečná súprava používať len na vnútropodnikovú prepravu alebo aj v exteriéri?
 • V akých cykloch sa požadujú materiály?
 • Existujú špeciálne požiadavky na prepravu Vášho nosiča nákladov, napríklad vniknutie nečistoty, schopnosť vybíjania, zabezpečenie nákladu?
Vnútropodniková logistika wt$

Na tomto základe môžete identifikovať optimálne dopravné trasy, vykonať logické priradenie vozidiel k dopravným cestám, naplánovať tvorbu trás šetriacu zdroje a kapacity a v neposlednom rade vybrať si prirodzene ten správny systém vlečných súprav podľa individuálnych požiadaviek. Venujte však pozornosť nasledujúcim skutočnostiam – pretože pre veľké systémy vlečných súprav existujú určité hranice.

Technické hranice

Vlečné súpravy nemajú význam alebo dokonca nie je možné použiť, ak sú tovary určené na prepravu príliš veľké alebo príliš ťažké pre bežné systémy. Aj vonkajšie faktory, napríklad nerovné alebo príliš úzke jazdné dráhy, respektíve prístup k nakladacím alebo vykladacím staniciam, môžu predstavovať obmedzenia pre tieto riešenia.

Ekonomické hranice

Ani z ekonomického hľadiska sa vlečná súprava nie vždy oplatí. Napríklad pri krátkych vzdialenostiach alebo vysokej potrebe materiálov, pri ktorých navyše nie sú potrebné viazacie činnosti. Tu sa niekedy vysoké náklady na zostavenie vlečnej súpravy nevyplatia. Prepravy so stohovačmi alebo pevne inštalovanou prepravnou technikou, ako sú valčekové dráhy, by boli v takýchto prípadoch hospodárnejším riešením.

Z Amazonu priamo do skladu nápojov Bodenheim na ľavom brehu Rýna.

Vnútropodniková logistika wt$

Vo veľkých skladoch, napríklad u celosvetovo najväčšieho zásielkového predajcu, sa používajú aj veľké ťahače s prívesmi, ktoré umožňujú presúvať množstvo bremien, aby sa jednotlivé diely dostali z bodu A do bodu B. Ale nie vždy sú tieto veľké prostriedky pozemnej dopravy praktické: v sklade nápojov v Bodenheime na ľavom brehu Rýna alebo v nábytkovom obchode Braunschweig by mali len málo miesta alebo by museli tovary prevážať len oveľa zriedkavejšie.

V týchto prípadoch majú menšie ťahače s prívesom jasnú výhodu. Takéto trpasličie ťažné zariadenia nemajú miesto na sedenie alebo státie pre vodiča, ale sú ťahané ručne, respektíve sa vedú a riadia. Ale žiadne starosti, sila svalov sa tu nevyžaduje, integrovaný jazdný pohon tu preberá hlavnú, resp. najťažšiu prácu. Zamestnanci môžu pohodlne kráčať vedľa mini ťahača a na dráhe ho mierne usmerňovať. Takto je možné jednoducho a bezpečne prevážať tovary na krátkych, rovných trasách, a to dokonca aj na najmenšom priestore.

Riešenia s mini ťahačmi sú – vďaka svojej kompaktnej konštrukcii – mimoriadne vhodné na dopĺňanie tovarov vo výrobe alebo v supermarketoch, ako aj na prepravy na letiskách a v nemocniciach. Vozíky respektíve prívesy sa dajú navyše jednoducho vymeniť, čo umožňuje rýchle a flexibilné prestavenie medzi rôznymi úlohami. Vďaka svojej nízkej hmotnosti sa ťahače hodia aj na používanie v medziposchodiach. Ťahače sa môžu za určitých podmienok používať aj v exteriéri, napríklad ak musíte premiestniť automobilový príves.

Skutočná veľkosť a sila nespočíva vždy vo veľkosti.

Ak sú „veľkosť“ a flexibilita rozhodujúce, radi by sme Vám teraz uviedli jeden príklad: elektrický ťahač prémiovej kvality, ktorý aj my už dlhý čas používame v sklade a sme s ním veľmi spokojní. Skutočne to funguje. Tešte sa aj Vy na TAKKTOR T2000 od KAISER+KRAFT. Tento ojom vedený elektrický ťahač je vybavený spojkou a nabíjačkou a má nosnosť 2000 kilogramov. A čo je najlepšie: nepotrebujete vodičský preukaz, aby ste s ním mohli manipulovať.

Zistite viac o našom riešení, ktoré spája silu a rýchlosť elektrického ťahača so všetkými vlastnosťami našich vozíkov – na jednoduchšiu manipuláciu s materiálom na zúžených vozovkách.

Tým že kombinujeme náš elektrický ťahač s vozíkmi, ktoré sú prispôsobené špecifickým úlohám, môžeme Vám ponúknuť aj individuálne riešenia. Jednoducho sa nás opýtajte – radi Vám poradíme.