Bezpečnosť na pracovisku

Pracovné úrazy: príčiny a ako im zabrániť

2020/06/12

Čo myslíte, je pre Vás nebezpečnejší žralok alebo stolička? Odpoveď sa zdá byť jednoznačná, avšak opak je pravdou. Je totiž päťkrát pravdepodobnejšie, že zomriete po nehode so stoličkou ako fakt, že Vás zožerie žralok. Zranenia spojené s automatmi na nápoje a občerstvenie alebo hriankovačmi sú častejšie ako útoky žralokov. Ak sa chcete chrániť pred nehodami, začnite vo svojom blízkom okolí, počas pracovného dňa. Preto Vám tu ukážeme, ako a čím môžete predchádzať nehodám vo svojej spoločnosti.

Počet pracovných úrazov v nemeckých* spoločnostiach v posledných rokoch naďalej klesal a v roku 2015 dosiahol nové minimum: podľa nemeckého zákonného úrazového poistenia došlo k 866 056 pracovným úrazom, ktoré bolo treba nahlásiť, z toho 470 bolo smrteľných. Úrazovosť bola tesne pod hodnotou 22 úrazov na 1 000 zamestnancov na plný úväzok. (*aj keď sa tu použili štatistiky nemeckých spoločností, vývoj v Európe je podobný).

Čo však tieto čísla nehovoria: pracovný úraz je niekedy „len“ bolestivým varovným signálom bez následkov, no niekedy je, žiaľ, aj veľkou katastrofou pre všetkých zúčastnených a pre spoločnosť. Pretože veľká nehoda často vedie k zastaveniu výroby, nevyplácaniu miezd a neistote pracovnej sily. Žiadna firma sa však nemusí zmieriť s tým, že „nehody sa stávajú“, ale môže konať preventívne: investovaním do bezpečnosti pri práci a investovaním času a peňazí do bezpečnostných opatrení.

Najčastejšie typy nehôd a protiopatrení

Šmykľavá podlaha vedie k pošmyknutiu? Málokedy je to také jednoduché. Takmer každý úraz má viacero príčin a len súhra nepriaznivých okolností (mokrá podlaha) a správania zamestnancov (roztržitosť) vedie k úrazu. V nasledujúcom texte Vám predstavíme tri najčastejšie typy nehôd a zodpovedajúce protiopatrenia.

„Niektoré odvetvia sú jednoducho nebezpečné“ – je to pravda?

Viete, ktoré odvetvie je „najnebezpečnejšie“ a kto sa najčastejšie zraní? Ženy alebo muži? Riziko nehody do značnej miery závisí od odvetvia – ale nie je to pravidlom! Začnime však aktuálnou štatistikou nehodovosti: Najviac nehôd sa v súčasnosti stáva v stavebníctve, nasledujú odvetvia „spracovanie dreva a kovu“ a „doprava a prepravné služby“. Všetko sú to zároveň odvetvia, v ktorých pracuje podstatne viac mužov ako žien. Už preto nie je prekvapením, že 90 percent pracovných úrazov sa stáva mužom.

Administratívne a sociálne profesie sa považujú za najbezpečnejšie. A pomerne málo nehôd sa vyskytuje aj v „ťažobnom a chemickom priemysle“. Táto oblasť bola ešte začiatkom 90. rokov považovaná za problémovú, no rozsiahle opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci výrazne zlepšili pracovné podmienky. To dokazuje, že žiadne odvetvie nie je samo o sebe nebezpečné. A ďalej: Bezpečnosť práce skutočne znižuje počet pracovných úrazov!

„Soft skills“ pre väčšiu bezpečnosť na pracovisku

Odstránili ste všetky zdroje nebezpečenstva, vyškolili a dokonale vybavili svojich zamestnancov? Gratulujeme, splnili ste najdôležitejšie požiadavky. Nezabudnite však na „slabé faktory“, ktoré môžu mať rozhodujúci vplyv na štatistiku nehôd.

  • Stanovte si merateľný cieľ. Lepšie ako nešpecifické „zníženie pracovných úrazov“ je zamerať sa na konkrétne čísla v rámci stanoveného časového obdobia – a upraviť opatrenia, ak sa cieľ nedosiahne.
  • Vnímajte "takmer úrazy" ako príležitosť. Ak sa niečo „zase vydarilo“, nestačí poďakovať svojmu anjelovi strážnemu. Tiež zdokumentujte takmer vzniknuté nehody a vnímajte ich ako impulz na zlepšovanie.
  • Podporujte kultúru chýb: Povzbuďte svojich zamestnancov, aby hlásili nebezpečenstvá a "takmer nehody", ako aj porušenia bezpečnostných predpisov inými zamestnancami. Vytvorte klímu, v ktorej je možné riešiť nesprávne konanie, pričom je potrebné zamerať sa na prvoradý cieľ – prevádzkovú bezpečnosť.
  • Verte tomu, čo robíte. A naopak. Spoločnosti často prijímajú opatrenia na zníženie rizika nehôd, no ani ich vlastní manažéri neveria v ich efektivitu. Prieskumy ukázali, že tieto opatrenia v skutočnosti sotva vedú k zlepšeniu. Vtedy je najvyšší čas zapochybovať o vlastnom prístupe alebo možno len lepšie informovať zamestnancov o nových preventívnych opatreniach.

A ak toto nie sú dostatočné dôvody na komplexnú bezpečnosť pri práci: bezpečné a zdravé pracovné podmienky môžu nielen predchádzať úrazom, ale aj zvyšovať motiváciu, produktivitu a spokojnosť s prácou.

Vyhnite sa pracovným úrazom wt$
Vyhnite sa pracovným úrazom mg$

Kontaktujte nás!

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám kedykoľvek bezplatne k dispozícii.