Zabezpečenie staveniska

Tipy pre bezpečné stavenisko

2022/04/11

Či už padajúce predmety, nedostatočne zabezpečené lešenie alebo unikajúce nebezpečné látky, na staveniskách číhajú mnohé nebezpečenstvá. Ak sa do toho pridá časový tlak a nepriaznivé poveternostné podmienky, niet divu, že počet nehôd na staveniskách je vysoký. Niektoré skončia vážnymi zraneniami alebo dokonca smrťou.

O to dôležitejšie je, aby ste svojich zamestnancov pri práci čo najlepšie chránili. S našimi tipmi môžete urobiť zo svojho staveniska bezpečné miesto aj počas hektických období.

Najväčšie nebezpečenstvá na stavbách

Štatistiky ukazujú: niektoré príčiny nehôd na staveniskách sú obzvlášť časté. Patria sem:
Pád

Pády

Pri stavebných prácach na lešení často dochádza k pádom s vážnymi následkami. To isté platí pre jamy a šachty.

Dôležité: lešenie nemusí byť zvlášť vysoké a šachty nemusia byť zvlášť hlboké, aby pád spôsobil vážne zranenia. Niekedy stačí malý výškový rozdiel.

Pošmyknutie

Pošmyknutie na rovnom povrchu

Mnoho nehôd sa stane, keď dôjde k pošmyknutiu alebo zakopnutiu na rovnom povrchu. Toto riziko je zvlášť vysoké, keď prší alebo keď padá lístie.

Prepravka spadne

Padajúce predmety

Nielen osoby na lešení, ale aj tie pod ním sú ohrozené nedostatočným zabezpečením. V najhoršom prípade ich zasiahne padajúce náradie a nemajú prilbu.

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Ďalšou častou príčinou nehôd na stavbách sú nebezpečné látky ako rozpúšťadlá, výpary a vysoko horľavé látky. Ohrozujú rovnakou mierou bezpečnosť ľudí a životné prostredie.

Elektrina

Elektrický prúd

Ak sú elektrické stroje a zariadenia poškodené alebo vlhké, údržba nebola vykonaná správne alebo zamestnanci nedodržiavajú bezpečnostné opatrenia, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Zranenie v dôsledku práce s kladivom

Stroje

Stroje sa rôznymi spôsobmi stávajú zdrojmi nebezpečenstva. Napríklad píly môžu pri neopatrnosti spôsobiť nebezpečné rezné poranenia. Okrem toho sa znova a znova stáva, že obsluha strojov alebo vodiči nákladných vozidiel prehliadnu chodcov pri cúvaní.

Dobré plánovanie je pre bezpečné stavenisko rozhodujúce

Dôkladné plánovanie rozhodujúcim spôsobom prispieva k prevencii nehôd na staveniskách. Pre väčšiu bezpečnosť venujte zvláštnu pozornosť nasledujúcim aspektom.

 • Zákonné predpisy:
  V závislosti od krajiny existuje množstvo právnych predpisov pre bezpečnosť staveniska, ktoré je potrebné dodržiavať. Začína sa to analýzou rizík a pokračuje až k ochrannému vybaveniu pre pracovníkov.
 • Individuálne okolnosti:
  Každé stavenisko je iné. Zodpovední preto musia individuálne určiť potenciálne nebezpečenstvá a vopred naplánovať, ako ich môžu minimalizovať.
 • Počasie:
  Je rozdiel, či práce prebiehajú v lete alebo na jeseň. Zohľadnite faktory, ako sú teploty, zrážky alebo už spomínané jesenné lístie.
 • Zodpovednosti:
  Kto je za čo zodpovedný a kto je zodpovedný za bezpečnosť v konkrétnej oblasti? Jasné rozdelenie rolí a štruktúrované pracovné procesy pomáhajú predchádzať nehodám. Zabezpečujú tiež vyššiu efektivitu. Dodržujte aj právne predpisy, napríklad o povinných dozoroch.

Tipy na dosiahnutie väčšej bezpečnosti na stavenisku

Bezpečnosť na stavenisku pozostáva z mnohých individuálnych opatrení, ktoré závisia od jednotlivých rámcových podmienok. Ak budete mať na pamäti nasledujúce rady, položili ste pevné základy.

Tipy pre bezpečné stavenisko wt$

Zabezpečte a uzavrite nebezpečné oblasti

Zábradlia, bočná ochrana a kryty zabraňujú pádom z výšky. Ochranné siete zachytávajú predmety, ktoré spadli napríklad z lešenia. Rovnako dôležité sú zábrany a značenie na poschodiach. Na stavenisku použite ploty, zahradzovacie mriežky a zákazové značky, aby sa na Vašej stavbe okoloidúci nestratili a označte pre zamestnancov nebezpečné miesta či cesty – ideálne tak zreteľne, aby zostali „viditeľné“ aj pri stresujúcej práci.

Tipy pre bezpečné stavenisko wt$

Stavenisko dostatočne osvetlite

V tme sa pracovať nedá. Je tiež pravdepodobnejšie, že pri jazde na stohovači stlačíte nesprávne tlačidlo alebo prehliadnete závoru či kolegu. Dbajte preto na to, aby boli všetky kúty Vášho staveniska dobre osvetlené. Moderné LED reflektory sa dajú ovládať smartfónom a svoju prácu odvedú aj pri mínusových teplotách a zrážkach. Ak tam, kde potrebujete, nie je napájanie, odporúčame reflektor na batérie.

Tipy pre bezpečné stavenisko wt$

Vybavte zamestnancov ochranným odevom

Správny odev je na staveniskách životne dôležitý: od rukavíc, pracovných topánok s bezpečnostnými špicami pre dobrú stabilitu a na ochranu pred padajúcimi predmetmi až po ochranné prilby. Správny odev musí mať na stavenisku každý. Vrchné diely oblečenia a bundy chránia pred chladom a mokrom. A pri zlej viditeľnosti sa o lepšiu viditeľnosť postarajú reflexné prvky. Vo vybavení by nemali chýbať ani chrániče sluchu pre prácu s hlučnými strojmi či ochrana očí pri zváraní.

Tipy pre bezpečné stavenisko wt$

Zaobchádzajte správne s nebezpečnými látkami

Pri úniku nebezpečných látok môžu pomôcť krycie rohože, utesňovacie vankúše a záchytné plachty. Jednoducho navrch nasypte absorpčné granuláty. Potom nechajte krátko nasiaknuť, pozametajte a zlikvidujte. Núdzová situácia je vyriešená.

V prevencii sa osvedčili nasiakavé hadice z absorpčnej tkaniny a savé vankúšiky. Rozmiestnite ich okolo strojov alebo nádob.

Tipy pre bezpečné stavenisko wt$

Dbajte na čistotu

Na dobre uprataných staveniskách sa na zemi nepovaľujú ostré špicaté predmety, a tak hrozí menšie riziko, že sa potknete. Nezabudnite zabezpečiť aj vysávače, ktoré vysávajú škodlivý prach, hobliny, triesky a podobne. Mokré vysávače dokonca odstraňujú aj kvapaliny a zaisťujú tak ešte väčšiu bezpečnosť.

Tipy pre bezpečné stavenisko 61?

Kontaktujte nás!

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám kedykoľvek bezplatne k dispozícii.