Homeoffice shop

Ergonomická kancelária pre home office

Pokiaľ svojim zamestnancom umožňujete prácu z domu tzv. "home office", konečné výhody plynú pre obidve strany. Toto tvrdenie sa opiera o vedecké štúdie vykonané v rámci celej Európy. Ich výsledkom je, že možnosť pracovať z domu, robí zamestnancov spokojnejšími a zvyšuje to ich loajalitu voči celej spoločnosti: klasický prípad "win-win" situácie.

Preto naša ponuka ergonomických produtov nezahŕňa iba vybanie klasických kancelárskych priestorov, ale sústreďuje sa aj na ergonomické vybavenie pre home office. Ukážeme vám, ako môžete výberom tých správnych produktov podporiť zdravie svojich zamestnancov – samozrejme, všetko v kvalite kaiserkraft. Radi vám poradíme aj osobne.

Relevantné
Počet výrobkov: 97