RAU shop

Inteligentne plánované zariadenia pre pracovisko majú dokázateľne pozitívny efekt na produktivitu a kreativitu zamestnancov. Z toho dôvodu by sa mali podnikatelia pri výbere svojho podnikového zariadenia spoľahnúť na expertízu profesionálov, napr. zo spoločnosti RAU GmbH.

V každom produkte stredne veľkej firmy z Balingen-Frommernu sa ukrýva vyše 65 rokov skúseností z oblastí vývoja, výroby a odbytu vybavenia pre pracoviská značky Rau. Napriek svojmu nepretržitému rastu sa spoločnosť RAU GmbH ešte stále považuje za manufaktúru vyrábajúcu vybavenie pre pracoviská. A presne to – láska k remeslu, robí výrobky takými presvedčivými: praktické a navzájom zosúladené systémy pre pracoviská Rau, pracovné stoly Rau, dielenské pracovné stoly Rau a počítačové skrine Rau pre dielňu a prevádzku, ktoré sa tvoria flexibilne podľa želaní a požiadaviek zákazníka. Výsledok je hneď viditeľný: individuálne pracoviská, ktoré spĺňajú najvyššie nároky na rozmery, vybavenie a farby, najlepšie vyhovujú nárokom všedného pracovného dňa a podnecujú zamestnancov k najlepším výkonom. Spoločnosť Rau je však vynikajúca nielen v otázkach kvality. Spoločnosť dôsledne dbá na uvedomelé ekologické zaobchádzanie so zdrojmi, na stálu optimalizáciu a ďalší vývoj a na partnerskú koexistenciu v spolupráci s dodávateľmi.

Kategória
  • Pracovné stoly, pracovné stoly (77)
  • Príslušenstvo: prevádzka (68)
  • Oceľové skrine (29)
  • PC nábytok (20)
  • Príslušenstvo: transport (16)
Značka
Typ produktu
Relevantné
Počet výrobkov: 215