Tensator Shop

My všetci by sme mali byť spoločnosti Tensator GmbH naozaj veľmi vďační. A teraz sa určite opýtate: "Prečo?". Odpoveď je celkom jednoduchá: Táto spoločnosť vyvíja už vyše 50 rokov vodiace systémy osôb, zahradzovaciu techniku, stĺpiky s pásom a všetko, čo k tomu patrí. Alebo, ako to stručne vyjadruje samotný Tensator: "Zaoberáme sa efektívnym státím v rade". Najneskôr teraz pravdepodobne pochopíte, prečo vyzývame k vďačnosti. Pretože určite to sami poznáte: Či na veľtrhoch, na dňoch otvorených dverí alebo pred kaviarňou – všade tam, kde sa nahromadí veľa ľudí, môže bez príslušnej organizácie rýchlo vzniknúť chaos.

Ako dobre, že existujú výrobky spoločnosti Tensator. Systémy zahradzovacích pásov, vymedzovacie stojany a ostatné systémy na vedenie zákazníkov zabezpečia bez vynaloženia veľkých prostriedkov poriadok v zmätku, a preto sú obľúbené nielen v maloobchodných priestoroch, v kinách a múzeách, ale aj v bankách, reštauráciách či na letiskách. Avšak pri plnení svojej úlohy musia tieto výrobky firmy Tensator, ku ktorým patrí známy systém Tensabarierr, v každom prípade absolvovať náročný úkon: Vodiace systémy osôb musia jednak osoby jednoznačne nasmerovať a zabrániť tlačeniciam, na druhej strane sa toto musí udiať tak jemne a nenápadne, aby sa čakajúce osoby necítili obmedzované a vedené ako na reťazi. Okrem toho je tu dôležitá požiadavka týkajúca sa flexibility, pretože vodiace systémy a zahradenia sú často potrebné rýchlo na najrôznejších miestach a najlepšie je, ak sa dajú takisto rýchlo poskladať, ako následne rozobrať.

Avšak žiadne obavy: Tensator to so svojimi výrobkami zvládne v podstate ľavou rukou. Nie nadarmo je táto britská spoločnosť so sídlom v Milton Keynes a pobočkami vo Francúzsku, Nemecku, Poľsku, v Dubaji a v USA súčasným svetovým lídrom v oblasti vodiacich systémov osôb. To znamená: Spoľahnite sa na lídra na trhu a vyberte si svoje nové vodiace a zahradzovacie prvky, výrobky firmy Tensator!