Závory, cestné závory

Závory a cestné zátarasy sa postarajú o lepší prehľad vo vnútropodnikových alebo verejných priestoroch. Tieto jednoznačné optické signály umiestnené na cestách a plochách chránia pred úrazmi a neoprávneným prístupom, resp. chránia zamestnancov pred nebezpečenstvami, ktoré nie sú viditeľné, a označujú rizikové oblasti. Využite aj vy závorové systémy vo svojom podniku!

V kategórii Závory, cestné závory Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: Mannus.

Značka
Typ produktu
Dĺžka brvna závory
Relevantné
Počet výrobkov: 33

Závory – jednoznačnejšie ako akýkoľvek dopravný predpisAj keď je každý chodec, každý cyklista a každý vodič teoreticky oboznámený s bezpečnostnými a dopravnými predpismi, neznamená to, že ich vždy aj dodržiava. Keď sa núka príležitosť, často zaparkuje aj na miesto, kde by parkovať nemal. Alebo vojde do priestorov, do ktorých je vstup vlastne zakázaný. Závory z ponuky KAISER+KRAFT okamžite ozrejmia, kam možno vozidlom vojsť a kam nie. A to jednoznačnejšie ako akýkoľvek dopravný predpis.
Ako zmysluplne použijem závorový systém v areáli podniku?Najväčšia výhoda závorových systémov, závor a cestných zátarás spočíva v tom, že vzbudia pozornosť a zároveň regulujú dopravu aj pohyb chodcov v areáli vášho podniku – bez semaforov, strážneho personálu a neustálych obchôdzok.To je dôležité predovšetkým na miestach, kde chcete zabrániť, aby neželaní cyklisti používali chodníky a ohrozovali tým chodcov. Bránová závora každého prinúti z bicykla zostúpiť.Aj voľné parkoviská vzbudzujú túžbu – väčšinou u neoprávnených, ktorí hľadajú miesto na pohodlné zaparkovanie. S (uzamykateľnou) cestnou zátarasou zabezpečíte, že vo vašom areáli odstavia svoje osobné autá len zamestnanci podniku. Nie je to len otázka pohodlnosti, v stredobode sú tu celkom zrejme poistno-technické aspekty.Obmedzovače výšky dávajú zreteľne na vedomie, že kamióny, autobusy s vysokými nadstavbami by zo svojho vozidla na tomto mieste nedobrovoľne vyrobili kabriolet – a tým by ohrozili seba, svoj náklad aj iné osoby.Koniec-koncov, závorové zariadenia sú ďalším nevyhnutným prvkom z hľadiska bezpečnosti v podniku – rovnako ako každé iné zahradenie a označenie. Podľa toho by ste mali prezieravo vybaviť príslušné nebezpečné oblasti, pričom by ste vždy mali vopred uvážiť všetky možné potenciály nebezpečenstva.
Existujú špeciálne predpisy pre závory a cestné zátarasy?Principiálne sú všetky závorové systémy ako časť podnikového areálu súčasťou nariadenia o pracoviskách a nariadenia o prevádzkovej bezpečnosti. V závislosti od motorizácie, resp. spôsobu funkcie sú v týchto nariadeniach čiastočne ošetrené ako dvere a brány.Čo je podstata: Každá závora musí byť nainštalovaná tak, aby vhodne usmerňovala osoby a vozidlá, aby zreteľne a viditeľne oddeľovala od seba jazdné dráhy a chodníky a bránila tak pritom nebezpečenstvu zrážok.Z uvedeného vyplýva, že závory a cestné zátarasy sú len jedným prvkom vášho bezpečnostného konceptu, ktorý príslušnými označeniami, zahradeniami a spol. robí všetko pre to, aby zviditeľnil nebezpečné oblasti a zabránil úrazom.Ak vám smieme pritom pomôcť, prosíme, aby ste nás kontaktovali!