a.m.p.e.r.e – Súprava podlahových značkovacích farieb značkovací vozík s 12 nádobkami Traffic Extra Paint

  • Na profesionálne značkovanie v interiéri a exteriéri
  • Odolný podlahový značkovací prístroj pre značkovania rovné ako šnúra
  • Súprava vrát. 1 kartónu podlahovej značkovacej farby
a.m.p.e.r.e
Trieda nebezpečných látok GHS02 – Zápalné, samovoľne sa zahrievajúce, samovoľne reagujúce, pyroforické, reaktívne vo vode, organické peroxidy
Trieda nebezpečných látok GHS02 – Zápalné, samovoľne sa zahrievajúce, samovoľne reagujúce, pyroforické, reaktívne vo vode, organické peroxidy
Trieda nebezpečných látok GHS07 – Pozor, dráždivé substancie
Trieda nebezpečných látok GHS07 – Pozor, dráždivé substancie
Novinka
a.m.p.e.r.e – Súprava podlahových značkovacích farieb, značkovací vozík s 12 nádobkami Traffic Extra Paint, žltá, vrát. príslušenstva
Cena / OJ (bez DPH)
349,- €

Opis produktu
Podlahový značkovací prístroj New Perfekt Striper®
Na profesionálne a úsporné značkovanie vo vnútorných i vonkajších priestoroch parkovísk a viacpodlažných garáží, voľné priestranstvá, priemyselné značkovania, bezpečnostné značkovania, dielenské haly, skladové haly atď.
Značkovací prístroj je kedykoľvek pripravený na použitie a nevyžaduje žiadne dočisťovanie. Nádobkou silne potraste – vložte do prístroja – prejdite značenú dráhu – a hotovo.
Nová ergonomická rukoväť na ľahšie aktivovanie sprejovej nádobky.
Nevyžaduje sa žiadna údržba ani servis.

Súprava vždy s 12 nádobkami jednej farby.

Súprava na podlahové značkovanie Traffic Extra Paint®
Na profesionálne a úsporné značkovanie vo vnútorných i vonkajších priestoroch parkovísk a viacpodlažných garáží, voľné priestranstvá, priemyselné značkovania, bezpečnostné značkovania, dielenské haly, skladové haly atď.

Súprava obsahuje:

– Podlahový značkovací prístroj
– Side Striper (pri značkovania blízko steny)
– Šnúra na značenie (30 m)
– Značkovací prášok (100 g)
– Návod na obsluhu a parkovací plán
– 12 nádobiek podlahovej značkovacej farby Traffic Extra Paint® pre silné zaťaženie napr. v kamiónovej doprave
  • Na profesionálne značkovanie v interiéri a exteriéri
  • Odolný podlahový značkovací prístroj pre značkovania rovné ako šnúra
  • Súprava vrát. 1 kartónu podlahovej značkovacej farby
Trieda nebezpečných látok GHS02 – Zápalné, samovoľne sa zahrievajúce, samovoľne reagujúce, pyroforické, reaktívne vo vode, organické peroxidy
Trieda nebezpečných látok GHS02 – Zápalné, samovoľne sa zahrievajúce, samovoľne reagujúce, pyroforické, reaktívne vo vode, organické peroxidy
Trieda nebezpečných látok GHS07 – Pozor, dráždivé substancie
Trieda nebezpečných látok GHS07 – Pozor, dráždivé substancie
Technické údaje
Rozsah dodávkypodlahový značkovací prístroj, Side Striper, šnúra na značenie (30 m), značkovací prášok (100 g), návod na obsluhu, parkovací plán, 1 kartón podlahovej značkovacej farby
Šírka čiary min.30 mm
Šírka čiary max.100 mm
Materiálkov
Dodávkapredmontované, konečnú montáž vykoná zákazník
Bezpečnostný list
Bezpečnostný list
a.m.p.e.r.e