a.m.p.e.r.e – Súprava podlahových značkovacích farieb značkovací vozík s 12 nádobkami Traffic Paint

  • Na profesionálne značkovanie v interiéri a exteriéri
  • Odolný podlahový značkovací prístroj pre značkovania rovné ako šnúra
  • Súprava vrát. 1 kartónu podlahovej značkovacej farby
a.m.p.e.r.e
Trieda nebezpečných látok GHS02 – Zápalné, samovoľne sa zahrievajúce, samovoľne reagujúce, pyroforické, reaktívne vo vode, organické peroxidy
Trieda nebezpečných látok GHS02 – Zápalné, samovoľne sa zahrievajúce, samovoľne reagujúce, pyroforické, reaktívne vo vode, organické peroxidy
Trieda nebezpečných látok GHS07 – Pozor, dráždivé substancie
Trieda nebezpečných látok GHS07 – Pozor, dráždivé substancie
Novinka
a.m.p.e.r.e – Súprava podlahových značkovacích farieb, značkovací vozík s 12 nádobkami Traffic Paint, čierna, vrát. príslušenstva
Cena / OJ (bez DPH)
v balení po 2 iba
309,- €

Opis produktu
Podlahový značkovací prístroj New Perfekt Striper®
Na profesionálne a úsporné značkovanie vo vnútorných i vonkajších priestoroch parkovísk a viacpodlažných garáží, voľné priestranstvá, priemyselné značkovania, bezpečnostné značkovania, dielenské haly, skladové haly atď.
Značkovací prístroj je kedykoľvek pripravený na použitie a nevyžaduje žiadne dočisťovanie. Nádobkou silne potraste – vložte do prístroja – prejdite značenú dráhu – a hotovo.
Nová ergonomická rukoväť na ľahšie aktivovanie sprejovej nádobky.
Nevyžaduje sa žiadna údržba ani servis.

Súprava vždy s 12 nádobkami jednej farby.

Súprava na podlahové značkovanie Set Traffic Paint®
Na profesionálne a úsporné značkovanie vo vnútorných i vonkajších priestoroch parkovísk a viacpodlažných garáží, voľné priestranstvá, priemyselné značkovania, bezpečnostné značkovania, dielenské haly, skladové haly atď.

Súprava obsahuje:

– Podlahový značkovací prístroj
– Side Striper (pri značkovania blízko steny)
– Šnúra na značenie (30 m)
– Značkovací prášok (100 g)
– Návod na obsluhu a parkovací plán
– 12 nádobiek podlahovej značkovacej farby Traffic Paint®
  • Na profesionálne značkovanie v interiéri a exteriéri
  • Odolný podlahový značkovací prístroj pre značkovania rovné ako šnúra
  • Súprava vrát. 1 kartónu podlahovej značkovacej farby
Trieda nebezpečných látok GHS02 – Zápalné, samovoľne sa zahrievajúce, samovoľne reagujúce, pyroforické, reaktívne vo vode, organické peroxidy
Trieda nebezpečných látok GHS02 – Zápalné, samovoľne sa zahrievajúce, samovoľne reagujúce, pyroforické, reaktívne vo vode, organické peroxidy
Trieda nebezpečných látok GHS07 – Pozor, dráždivé substancie
Trieda nebezpečných látok GHS07 – Pozor, dráždivé substancie
Technické údaje
Rozsah dodávkypodlahový značkovací prístroj, Side Striper, šnúra na značenie (30 m), značkovací prášok (100 g), návod na obsluhu, parkovací plán, 1 kartón podlahovej značkovacej farby
Šírka čiary min.30 mm
Šírka čiary max.100 mm
Materiálkov
Dodávkapredmontované, konečnú montáž vykoná zákazník
Bezpečnostný list
Bezpečnostný list
Bezpečnostný list
Bezpečnostný list
Bezpečnostný list
Bezpečnostný list
Bezpečnostný list
a.m.p.e.r.e