Back to Business – Maloobchodné predajne

AKTUÁLNE INFORMÁCIE KU KORONAVÍRUSU SARS-COV-2: MALOOBCHODNÉ PREDAJNE

Po dlhých týždňoch zatvorenia sa maloobchod môže konečne nadýchnuť. Platia však prísne podmienky. V maloobchodných predajniach sú tieto nevyhnutné: Individuálny kontakt a blízkosť zákazníka sú súčasťou podnikania.

Zistite, ako môžete spoľahlivo ochrániť svojich zákazníkov a zamestnancov, dodržiavať zákonné predpisy a napriek tomu garantovať optimálny zážitok z nakupovania.

AKÉ ODPORÚČANIA PLATIA PRE MALOOBCHOD?

V rámci bezpečnosti práce SARS-CoV-2 existujú osobitné požiadavky na maloobchod.

 • Oddelenie pracoviska pomocou ochranných panelov, so vzdialenosťou minimálne 1,5 m je povinnosťou.
 • Aj ochranné vzdialenosti pri státí musia byť zreteľne vyznačené, napríklad s lepiacou páskou.
 • Vo väčšine krajín musíte vy alebo vaši zamestnanci nosiť rúška zakrývajúce ústa a nos, ktoré poskytujete vy ako zamestnávateľ. Čiastočne môže postačovať stena na ochranu pred vírusmi v pokladničnom priestore.
 • V maloobchodných predajniach sa očakáva špeciálny zreteľ na hygienické štandardy. Dbajte predovšetkým na hygienu v prevádzke!
 • Mimochodom, povinnosť používať rúško sa vzťahuje aj na zákazníkov.

Zamestnávate zamestnancov?

Zamestnávatelia sú povinní poskytnúť svojim zamestnancom komplexné informácie o nebezpečenstve nákazy a o hygienickom správaní. K tomu patrí aj podnecovať svojich zamestnancov, aby si často a dôkladne umývali ruky. Pravidelne pripomínajte aj preventívne opatrenia, ako je odvrátené kýchanie a kašľanie do lakťového ohybu.

Okrem toho ste v praxi povinní vykonať niekoľko vecí, aby ste svojich zamestnancov aktívne chránili:

 • Žiadny telesný kontakt so zákazníkmi alebo zamestnancami.
 • Zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov, tekutého mydla a dávkovačov uterákov na toaletách a v pracovných priestoroch.
 • Vyznačenie a dodržiavanie minimálnej vzdialenosti 1,5 metra.
 • Naplánujte časové plány tak, aby pracovné doby a prestávky boli posunuté a aby v jednej zmene pracovali vždy tí istí zamestnanci.

Buďte okrem toho ústretoví pri lekárskych testovaniach. Akceptujte tieto dni nebyrokraticky hlásenia pracovnej neschopnosti – v prospech všetkých.

3 TIPY NA REALIZÁCIU OPATRENÍ NA PREDAJNÝCH PLOCHÁCH V MALOOBCHODNÝCH PREDAJNIACH

Back to Business – Maloobchod wt$

Pásky a stojany vyznačujú odstupy

Podlahové značenia a zahradzovacie pásky spĺňajú predpisy, zabraňujú neistote a chránia zákazníkov a zamestnancov napriek tomu, že sú vo vzájomnej blízkosti.

Back to Business – Maloobchod wt$

Posuvná stena a panel zabraňujú telesnému kontaktu

Profesionálne deliace steny a ochranné panely zaručujú zamestnancom a zákazníkom spoľahlivú ochranu pred SARS-CoV-2 pri optimálnej starostlivosti o zákazníka.

Back to Business – Maloobchod wt$

Chrániť seba a ostatných rúškami zakrývajúcimi ústa a nos

Ochrana tváre a respirátory zabraňujú šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2 bez zbytočného obmedzovania vás alebo vašich zamestnancov pri poskytovaní rád a pomoci zákazníkom. Ukážte, že vám záleží na blahu zákazníkov tým, že budete mať pre svojich zákazníkov pripravené rúška.

TAKTO SA TO PODARÍ: POSTARAJTE SA O BEZPEČNOSŤ VO VAŠOM OBCHODE

Back to Business – Maloobchod wt$

Jednorazové rúška zakrývajúce ústa a nos (OJ 50 – 2000 ks)

Back to Business – Maloobchod -01

magnetoplan – Priehľadné okienko magnetofix

Back to Business – Maloobchod -01


Podlahová označovacia páska

Back to Business – Maloobchod 082

Hliníková stena na ochranu pred vírusmi

KONTROLNÝ ZOZNAM PRE MALOOBCHODNÚ PREDAJŇU

Príprava a komunikácia

 • Poučenie zamestnancov o nebezpečenstve nákazy v priestoroch s pohybom verejnosti
 • Potrebná osobná hygiena a komunikácia o ochranných opatreniach
 • Obchod dôkladne a hygienicky vyčistiť
 • Predajný priestor a toalety pre personál vybaviť hygienickými potrebami (mydlo, dezinfekcia, papierové utierky)
 • Stanovenie alternatívy k pozdravu (bez telesného kontaktu)
 • Oddelenie pokladničného priestoru pri minimálnej vzdialenosti 1,5 m (stena na ochranu pred vírusmi)
 • Ochranné vzdialenosti na predajnej ploche zreteľne vyznačiť (lepiaca páska)
 • Posunuté prestávky a tí istí zamestnanci v jednej zmene

Usmernenia pre predaj

 • Žiadny telesný kontakt so zákazníkmi a kolegami
 • Pri poskytovaní rád a pomoci zákazníkom nosiť rúška zakrývajúce ústa a nos
 • Poskytnite zákazníkom ochranné rúška, aby tak každý zákazník mohol vstúpiť do vášho obchodu
 • Viackrát denne: Čistenie a dezinfekcia všetkých plôch
 • Štyrikrát denne: Vetranie
 • V prípade podozrenia z infekcie niektorého zamestnanca: informovať okresnú hygienu

KONTAKTUJTE NÁS!

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás na čísle 037 - 65 23 633 Mobil 0905 693 931. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás na čísle service@kaiserkraft.sk.