KAISER+KRAFT kvíz

vyhodnotenie

1.) Čo znamená táto značka?

S - Pozor, plynová fľaša

Vyhodnotenie kvíz pha

2.) Akej farby sú príkazové značky?

A - Modré

Vyhodnotenie kvíz pha

3.) Ktorá z týchto značiek znamená "Pozor, automatický štart"?

F

Vyhodnotenie kvíz pha

4.) Čo znamená skratka "GHS" na štítkoch nebezpečného tovaru?

E - Globálny harmonizovaný systém

Vyhodnotenie kvíz pha

5.) Čo nám hovorí táto značka?

T - Použi ochranu očí

Vyhodnotenie kvíz pha

6.) Ktoré z týchto tvrdení je pravdivé?​

Y - Výstražné značky musia byť trojuholníkového tvaru, s čiernym písmom a pozadie musí byť signálne žlté (RAL 1003).

Vyhodnotenie kvíz pha

Riešenie:

SAFETY