Spoločnosť

Angažovane, otvorene, čestne a spravodlivo.

Zviditeľňovanie spoločenského konania.

Pýtali sme sa sami seba, aká dôležitá je pre nás téma zodpovednosti? Aká angažovanosť sa od nás očakáva? V čom spočíva spoločenské, udržateľné konanie? A ako môžeme čo najlepšie pomôcť?

Možnou odpoveďou by bolo: cítime sa zaviazaní konať v záujme budúcich generácií.

Ale našou odpoveďou na to je: Kedy, ak nie teraz? Kde, ak nie tu? Kto, ak nie my? Teda konáme a nerečníme: s finančnou podporou, s vecnými darmi, know-how, nadšením a veľkým zanietením. Mnohí zamestnanci sa angažujú už mnoho rokov  Lokálne iniciatívy sú tak účinné práve preto, že miestni zamestnanci najlepšie vedia, kde môže príslušná prevádzka firmy najlepšie poskytnúť pomoc a podporu.

Nie nadarmo je naším princípom rozvoja posilňovanie silných stránok. A preto venujeme našim charitatívne a sociálne angažovaným zamestnancom mimoriadny deň dovolenky a poskytujeme aj mnohé ďalšie výhody. Aj preto, lebo ich angažovanosť je trvalou pridanou hodnotou pre obe strany. Pretože ako podnik posilňujeme naše spoločenské prostredie a tým súčasne vytvárame rámcové podmienky pre uvedomelejšie, zmysluplnejšie a ekonomickejšie konanie na mnohých podnikových úrovniach. Naši zamestnanci sa zasa učia vďaka svojmu nasadeniu byť pozornejší, viac sa zaujímať o svoje okolie, v ktorom sa zdržiavajú a učia sa objektívnejšiemu vzájomnému prístupu. A presne to posilňuje našu pracovnú kultúru.

Sme presvedčení o tom, že tak krok za krokom spoločne prispievame k vytváraniu sociálne spravodlivejšej a udržateľnejšej spoločnosti.