Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Čističe za studena

Čističe za studena na báze uhľovodíkov rozpúšťajú mnohé organické nečistoty, ktoré sa ťažko odstraňujú, ako napr. oleje a tuky, decht alebo zaschnuté vosky.

Spôsob funkcie

Vďaka svojmu povrchovému napätiu a vynikajúcim penetračným vlastnostiam vnikajú aj do najmenších medzipriestorov. Podľa motta "Rovnaké rozpustí rovnaké" čistič za studena na uhľovodíkovej báze nadvihne znečistenie, vnikne pod špinu, premieša sa s olejmi a tukmi a dá sa jednoducho opláchnuť alebo uvoľniť štetcom.

Čističe za studena wt$

Obr.: Čistič vnikne pod špinu a uvoľní ju od povrchu

Ďalšími dvoma bodmi k dobru, ktoré hovoria v prospech čističa za studena, sú pracovno-medicínska a hygienická neškodnosť, ako aj malý potenciál ohrozenia. Obidva faktory môžu byť spravidla preukázané osvedčením o neškodnosti, posudkom o znášanlivosti s pokožkou a meraniami hraničných hodnôt na pracovisku.

Moderné čističe za studena s pripojeným recyklačným okruhom sú rozhodujúcim príspevkom pre znižovanie zaťaženia životného prostredia tým, že sa redukujú odpady, šetria zdroje a minimalizujú riziká.

Čo sú čističe za studena?

Čističe za studena sú produkty, ktoré sú založené na uhľovodíkoch - zložke ropy. V rope, ktorá pochádza priamo zo zdroja, sa nachádzajú ešte všetky zložky s prírodným pôvodom. Popri podieloch vody alebo kovov sú to v podstate uhľovodík a vodík resp. ich rozličné molekulárne štruktúry - ako napr. parafíny, naftény a aromáty.

Priamo na alebo po zariadení na ťažbu ropy sa surovina predčistí (filtruje, odstreďuje a determinuje), až bude fyzikálne od ropy oddelená voda a kovové zlúčeniny. Tak je z ropy surová ropa.

Aby bolo možné vyrobiť vysoko kvalitné produkty ako motorový benzín, vykurovací olej alebo tiež čistič za studena, surová ropa sa spracúva ďalej separačnými procesmi ako destilácia a rafinácia na minerálny olej. Minerálny olej, na rozdiel od svojho predchodcu, pozostáva z veľkej časti už iba z troch molekulárnych štruktúr uhľovodíka.

Preto sa čističe za studena na báze uhľovodíkov perfektne hodia na odmastenie znečistení alebo povlakov z produktov z minerálneho oleja. A vďaka svojej uhľovodíkovej báze sa dajú takmer 100 % recyklovať.

Naše top kategórie z tohto poradcu