Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Rozdiel medzi jednotlivými triedami čistoty priestorov

Poznáte rozdiel medzi jednotlivými triedami čistoty priestorov?

Často môžete ušetriť hotovosť, ak viete, akú triedu čistoty musia dosahovať Vaše priestory. Potrebujete len oddelenie od ostatných oblastí alebo musí sa do systému miestnosti navyše zapracovať aj technika na čistenie vzduchu? Musí sa pracovný priestor prípadne dokonca oddeliť od okolitého priestoru pomocou vstupných miestností? To sú otázky, ktoré by ste mali zodpovedať, aby ste vedeli, či potrebujete čistú zónu, nižšiu triedu čistoty priestorov alebo čistý priestor.

Uprataný priestor a čistý priestor wt$

Rozdiel medzi jednotlivými triedami čistých priestorov sa dá presne stanoviť pomocou vlastností ventilačnej a filtračnej techniky. Zatiaľ čo v čistom priestore sa pomocou vzduchotechniky odfiltrujú častice vo vzduchu do maximálne 5 mikrometrov, v priestore nižšej triedy čistoty sa môžu vyskytovať častice vo veľkosti 600 mikrometrov a viac, ktoré sa nefiltrujú pomocou vzduchu, ale usadzujú sa na konštrukčných dieloch a podlahe.

Zatiaľ čo v čistom priestore sa čistota vzduchu zisťuje pomocou počítača elementárnych častíc, musia sa konštrukčné diely v čistom priestore nižšej triedy čistoty umyť a extrakty z umývacieho roztoku sa skúmajú pod mikroskopom, aby sa stanovila veľkosť častíc a „znečistenie“.

Aj keď sa to zdá podstatne komplikovanejšie, treba poznamenať, že investícia do čistého priestoru môže byť o niečo nákladnejšia ako výdavky na priestory nižšej triedy čistoty. Nákladové faktory sú nákladnejšie vybavenie nábytkom z ušľachtilej ocele ako aj vyššie obstarávacie a prevádzkové náklady na vzduchotechnické zariadenia.

Podniky, ktoré ešte potrebujú zariadiť svoje výrobné priestory, by sa mali presne informovať o tom, aká musí byť trieda čistoty na plánované používanie, a presne zvážiť medzi zriadením čistého priestoru alebo priestoru nižšej triedy čistoty. Stručný prehľad o tom, ako má byť zriadená čistá zóna, priestor nižšej triedy čistoty a čistý priestor, nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Stupne čistoty

Opiera sa o obsahy zo zväzku VDA 19 časť 2

Stupeň čistoty 0

Pracovné procesy, ktoré by mohli byť potenciálne oddelené, vykonávajú sa však v rovnakom priestore.
Žiadne zariadenie orientované na čistotu. Technika čistého vzduchu nadbytočná.

Žiadne označenie

Uprataný priestor a čistý priestor wt$

Stupeň čistoty 1

Ohraničenie

Pracovné procesy sú od ostatných oblastí oddelené podlahovým značením, pásovými závesmi alebo deliacimi stenami. V tomto ohraničenom priestore sa kladie dôraz na čistotu. Osoby a materiály, ktoré sa dostanú do priestoru, musia zodpovedať reguláciám čistoty. Nepoužíva sa žiadna technika čistého priestoru.

Označenie čistá zóna

Uprataný priestor a čistý priestor wt$

Stupeň čistoty 2

Uzatvorené ohraničenie

Pracovné procesy sa vykonávajú v stavebne ohraničených priestoroch alebo budovách, ktoré musia spĺňať dôležité smernice týkajúce sa čistoty. Osoby a materiály, ktoré sa dostanú do priestoru, podliehajú týmto smerniciam. Technika čistého vzduchu sa nepoužíva.

Označenie priestor nižšej triedy čistoty

Uprataný priestor a čistý priestor wt$

Stupeň čistoty 3

Uzatvorené ohraničenie s uzáverom a technikou čistého vzduchu

Pracovné procesy sa vykonávajú v stavebne ohraničených priestoroch alebo budovách, ktoré musia spĺňať prísne smernice týkajúce sa čistoty. Osoby a materiály, prechádzajú do priestorov cez čistiace priestory a podliehajú týmto smerniciam. Pomocou techniky na čistenie vzduchu sa častice filtrujú zo vzduchu.

Označenie čistý priestor

Uprataný priestor a čistý priestor wt$

Pomocný systém na vedenie zákazníkov pri príslušných produktoch

  • Hygienické priestory
  • Priestory nižšej triedy čistoty
  • Čisté priestory

Na produktovej stránke výrobkov pre čistý priestor a priestor nižšej triedy čistoty nájdete odporúčanie na používanie. Či je produkt vhodný pre hygienické oblasti, priestory nižšej triedy čistoty a čisté priestory, môžete zistiť v prehľade na tomto mieste.