Späť
Produktový poradca Prevádzka

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi

„Už ideš na kolieskach alebo ešte stále vlečieš?“ „a ... ako ľahko by si chcel nosiť?“

Preprava rebríkov – ergonomicky správne a šetrne k chrbtu, prosím!

Stúpacia technika s ergonomickou výhodou

Prečo je „ergonómia“ na pracovisku v dnešnej dobe stále dôležitejšia?

Dôvodom je udržanie zdravia každého jednotlivca a tiež štatistiky chorobnosti poisťovacích spoločností, ktoré uvádzajú, že choroby svalovej a kostrovej sústavy sa nachádzajú v štatistikách absencií na najvyššom mieste. Tento dôvod sa vzťahuje približne na každé štvrté hlásenie choroby.

A: Dĺžka práceneschopnosti pri bolestiach chrbta je v porovnaní s inými ťažkosťami relatívne dlhá. Za týmito číslami stoja národohospodárske náklady okolo 26 miliárd EUR.
Chorobám treba predchádzať a minimalizovať dĺžku práceneschopnosti a náklady s tým spojené. V zmysle dobra každého jednotlivca aj spoločnosti.

Veľký potenciál sa skrýva v zlepšení pracovných procesov a podmienok vzhľadom na ergonómiu a manipuláciu šetrnú k chrbátu. Často sú to detaily, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispievajú k zlepšeniu. Aj detaily na a pri pracovných prostriedkoch – ako napr. rebríkoch – ktoré sa svojimi funkciami lepšie prispôsobia schopnostiam človeka. Len ten, kto sa trvalo cíti dobre, môže plne využívať svoj výkonnostný potenciál a udržať si zdravie.

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi ha&
Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi wt$

Namáhavé, ťažké nosenie rebríkov verzus ťahanie šetrné k chrbátu a silám.

Detaily na rebríkoch ako napr. traverza roll-bar pri rebríkoch s priečkami pomáhajú pri práci a zlepšujú „prenosnosť“ rebríkov. S traverzou roll-bar používateľ prepraví pracovný nástroj „rebrík“ na najbližšie miesto použitia na kolieskach. V porovnaní s nosením rebríkov predstavuje vynaložená sila pri presune na kolieskach presne polovicu pôvodnej nesenej hmotnosti. To šetrí chrbát a podporuje zdravie. Obzvlášť pozitívne: používatelia môžu prevážať rebrík aj vo vysunutom stave, výstupná pomôcka sa nemusí na prepravu najskôr sklopiť. Vďaka otočnej funkcii sa môžu kolieska na traverze umiestniť do požadovanej polohy úplne bez náradia, optimálne pre používateľa.

Traverza roll-bar spĺňa požiadavky Nemeckého zákonného úrazového poistenia (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, v skratke DGUV): DGUV v návode na manipuláciu s rebríkmi a schodíkmi (BGI 694) výslovne radí, používať na ťažké a neskladné rebríky prepravné kolieska.

Ergonomická výhoda a redukcia vynaloženej sily sú enormné, ako vysvetľuje nasledujúci príklad: Pri veľkom trojdielnom hliníkovom viacúčelovom rebríku s 3x14 priečkami by musel používateľ niesť 37 kilogramov. S pomocou traverzy roll-bar musí používateľ vynaložiť silu len cca 0,18 kN. To zodpovedá nesenej hmotnosti cca 19 kilogramov, teda polovici hmotnosti rebríka.

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi pha
Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi wt$

Traverza roll-bar nielen uľahčuje prepravu, ale zabezpečuje tiež pevný postoj rebríka pri práci. Podľa rebríka je traverza široká 0,85 m alebo 1,10 m a garantuje bočnú stabilitu až do maximálne dosiahnuteľnej dĺžky rebríka. Absolútne bezpečné státie zabezpečuje flexibilná pätka rebríka nivello®, ktorá svojím kĺbom vyrovnáva nerovnosti podlahy a tým zvyšuje bezpečnosť pri práci.

Oblasť uchopenia ergo-pad® je ďalší detail s ergonomickou pridanou hodnotou. S ňou je nosenie rebríkov so stupňami také komfortné a šetrné k chrbátu, ako nikdy predtým, pretože ergonomická oblasť uchopenia je pri všetkých rebríkoch so stupňami vždy umiestnená tak, že používateľ automaticky drží rebrík v ťažisku, teda v optimálnom bode na nesenie.

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi ha&

Nevýhodné nosenie rebríkov so stupňami verzus držanie a nosenie šetrné k chrbátu pri rebríkoch so stupňami ergo-pad®.

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi wt$

To optimalizuje nielen stabilitu, ale aj komfort pri nosení. Pomocou ergonomického tvarovania sa ergo-pad® dokonale prispôsobí ruke nosiča – nezáleží na tom, či je pravák alebo ľavák. Na základe vysokej tepelnej odolnosti plastu sa oblasť uchopenia príjemne drží v ruke aj v horúcom lete a dokonca pri mínusových teplotách v zime.

Ďalší plusový bod vývoja je integrovaný upínací mechanizmus, pomocou ktorého stojiny rebríka počas prepravy pevne držia spolu.

kaiserkraft ponúka stúpaciu techniku s ergonomickými výhodami a chce úplne cieľovo podnecovať na ergonomickú prácu šetrnú k chrbátu a ponúknuť príslušné plus na uľahčenie a vylepšenie práce, ako aj aktívny príspevok vzhľadom na ochranu zdravia.

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi ha&
Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi wt$

Traverza roll-bar

Rýchla, chrbát šetriaca zmena polohy rebríkov s priečkami s traverzou roll-bar.

Oblasť uchopenia ergo-pad®

Oblasť uchopenia pre ergonomický komfort pri nosení. So zaistením stojiny. Na ľahkú a komfortnú manipuláciu s rebríkmi so stupňami.

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi ha&

Ergonomické zásady pre prácu

Čo je nesprávne, čo je správne?
Ergonomické zásady pre prácu – Krátko, stručne, jasne!

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi ha&

Vyhýbajte sa škodlivým pohybom alebo škodlivému držaniu tela.

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi ha&

Rebríky prenášajte šetrne k chrbátu na správnom bode nesenia.

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi ha&

Prepravujte na kolieskach namiesto vlečenia. Pri ťažkých neskladných rebríkoch používajte prepravné kolieska.

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi wt$

Znižujte zaťaženia, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie.

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi wt$

Pracujte vo vzpriamenej polohe.

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi wt$

Pracujte v tesnej blízkosti tela.

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi ha&

Pracujte čelne.

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi ha&

Pracujte s uvoľnenými kĺbmi.

Upozornenia na ergonomickú a chrbát šetriacu manipuláciu s rebríkmi ha&

Striedajte zaťaženie.

Dotlač dokumentu, aj len jeho častí, iba s povolením firmy GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Zdroj a obrazová dokumentácia: GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 127
Naše top kategórie z tohto poradcu