Späť
Produktový poradca Prevádzka

Základné vedomosti k osvetleniu pracoviska

Rekonštruovanie mozaík, oprava šperkov alebo výroba deliacich stien pre nasledujúcu výstavu – rôzne činnosti vyžadujú rôzne intenzity osvetlenia, ktoré umožňujú vykonávať práce náročné na zrak v súlade s normou: V závislosti od toho, aké jemné sú tieto detailné práce, môže byť intenzita osvetlenia 500 až 1 500 luxov. Norma DIN EN 12464-1 informuje o smerných hodnotách. Platí ako európska norma a existuje v podobnom tvare pod ISO 8995/CIE S 008 ako štandard ISO celosvetovo.

Osvetlenie pracoviska pre prevádzku wt$

Svetlo – faktor produktivity

Oplatí sa investovať do dobrého svetla. Lepšie výkony, nižšiu únavu, menej nepodarkov a podstatne menej pracovných úrazov vďaka vyššej intenzite osvetlenia dokazujú dve štúdie Technickej univerzity v Illmenau (1997 a 2000). Podľa výskumnej správy a dlhodobého sledovania možno konštatovať: Intenzita osvetlenia 600 luxov je smernou hodnotou pre typické priemyselné pracovisko.

Lepšie svetlo umožňuje zvýšiť produktivitu pri prácach náročných na zrak o vyše 50 percent. Súčasne klesá chybovosť. Pokusné osoby sa navyše cítia subjektívne duševne dlhšie v dobrej forme. Súvislosť pracovných úrazov a intenzity osvetlenia dokazuje aj štatistika profesijných spoločností: Dve tretiny všetkých registrovaných pracovných úrazov sa stali na pracoviskách s intenzitou osvetlenia pod 500 luxov.

Osvetlenie pracoviska pre prevádzku wt$

Zraková práca

Zraková práca je určovaná kontrastami svetla, tmy a farieb, veľkosťou detailov, ako aj rýchlosťou a dobou, počas ktorej sa kontrasty registrujú. Čím ťažšia je zraková práca, tým vyššia musí byť úroveň osvetlenia.

Tu sa dozviete, ako so správnym svetlom zvýšite produktivitu!

Osvetlenie pracoviska pre prevádzku wt$

Čo by ste mali rešpektovať pri plánovaní pracovného osvetlenia

Rozličné požiadavky na intenzitu osvetlenia pre rôzne pracoviská spĺňa často už všeobecné osvetlenie zamerané na príslušné pracovisko s pevným priradením. Čisto všeobecné osvetlenie s rovnomerne vysokou úrovňou osvetlenia v celom priestore na flexibilné usporiadanie pracovísk a osvetlenia ponúkajú moderné, variabilne rozšíriteľné systémy svietidiel, ktoré predstavujú flexibilné riešenia pri prestavbe strojov a dielenských stolov. V našom Waldmann shope nájdete niekoľko veľmi dobrých príkladov pre takéto osvetľovacie systémy.

Osvetlenie pracoviska pre prevádzku wt$

Svietidlá by mali byť namontované vždy rovnobežne s prednou časťou okna, aby zodpovedali dopadu denného svetla. Táto požiadavka predpokladá umiestnenie strojov a pracovných stolov rovnobežne s oknom. Správny je bočný dopad svetla. Svietidlá musia byť preto umiestnené s bočným posunom k pracovným plochám. Nástroje a obrobky sú dobre viditeľné, ak osvetlenie spôsobuje len malý tieň. V smere pohľadu pracujúcich by zrakovú prácu nemali rušiť žiadne odrazy na lesklých strojoch alebo stupniciach.

Na pracoviskách s namáhavými zrakovými prácami všeobecné osvetlenie väčšinou nestačí, takže sa musia použiť prídavné svietidlá pre jednotlivé pracoviská. Aby vizuálny výkon nebol negatívne ovplyvnený, na nástrojoch alebo obrobkoch sa nesmú vytvárať žiadne rušivé odrazy. Jemné detailné a kontrolné práce vyžadujú vysoké intenzity osvetlenia. To sa dá dosiahnuť pomocou osvetľovacích telies, závesných svietidiel, svietidiel pre jednotlivé pracoviská alebo strojových svietidiel.Tieto dopĺňajú všeobecné osvetlenie a mali by sa vždy zapínať len dodatočne. LED zdroje svetla šetria náklady na elektrickú energiu, zrkadlové mriežky sa postarajú o presnejšie a neoslňujúce vedenie svetla. Svietidlá pre jednotlivé pracoviská nesmú vytvárať žiadne rušivé odrazy na nástrojoch alebo obrobkoch.

Osvetlenie pracoviska pre prevádzku wt$

Výsledok: Doplnkové svietidlá sú dôležité na kontrolu povrchov. Ich svetlo by malo dopadať v pásoch a vytvárať silné tiene. Tak je možné rozpoznať škrabance aj na matných povrchoch.

Faktor bezpečnosť

Tam, kde sa hobľuje, padajú triesky alebo piliny. Niekedy pri prácach vznikajú aj iné prachové častice alebo striekajúca voda. Na týchto pracoviskách sa musia používať svietidlá s príslušnou triedou ochrany – napr. IP65. Ak je samozahrievanie svietidiel obmedzené, pri usadzovaní sa nemôžu vznietiť ľahko zápalné látky. Takéto svietidlá spoznáte aj podľa symbolu protipožiarnej ochrany „D“ v prevrátenom trojuholníku. V pracovných priestoroch ohrozených prachom – teda v každej dielni – sú tieto svietidlá pre pracovisko predpísané.

V priestoroch alebo oblastiach, v ktorých sa používajú laky, leštiace prostriedky a gleje s prchavými rozpúšťadlami, existuje nebezpečenstvo explózie. Tu sú predpísané svietidlá s ochranou proti výbuchu.

Zásadne je účelné používať svietidlá s vyšším druhom ochrany. Alebo vôbec nepoužívať svietidlá, ktoré sa samé veľmi silno zohrievajú, a nahradiť tieto LED svietidlami.

Osvetlenie pracoviska pre prevádzku wt$

Halové osvetlenie

Doteraz platilo: Pre haly s výškou od štyroch do šiestich metrov sú ekonomickým riešením systémy svetelných pásov so žiarivkami alebo inými svetlami. Haly s výškou nad šesť metrov vyžadujú svietidlá s obzvlášť intenzívnym svetlom, ale napriek tomu ekonomické: Halogénové žiarovky alebo vysokotlakové svietidlá so sodíkovými parami vo výkonnostných stupňoch 250 W až 1000 W vytvárajú vo veľkej výške toľko svetla, že sa na využívanú rovinu dostáva dostatok jasu. V súčasnosti sa oplatí prejsť na LED osvetlenie.

Skutočnosť, že požiadavky na halové osvetlenie sú vysoké, vieme: V našej vlastnej výrobe v Haane sme sami inštalovali nové plošné reflektory na halovom strope. Celkovo sme inštalovali 636 m prípojnícového systému, takmer 500 m kábla, 133 LED plošných reflektorov, ako aj 30 LED vaňových svietidiel s akumulátorom.

V našej serverovni bol paralelne inštalovaný systém na správu osvetlenia Light Manager. Je to malý počítač, na ktorom beží riadiaci softvér a ktorý prostredníctvom samostatných brán v hale komunikuje s reflektormi prostredníctvom W-LAN. Používateľské rozhranie je veľmi intuitívne a zmeny v programoch osvetlenia sa dajú ľahko realizovať.

Prostredníctvom tohto energeticky úsporného projektu sme ušetrili až 70 percent doterajších nákladov na energie. Za realizáciu perspektívne zameranej koncepcie osvetlenia sme navyše získali cenu za energetickú inováciu NRW 2020. Ak máte ďalšie otázky, radi vám na ne odpovieme.

Osvetlenie pracoviska pre prevádzku ler

Lexikón osvetlenia

Čo je to LED? A čo je kandela? Odpovede k odborným termínom z oblasti svetelnej techniky nájdete v malom lexikóne osvetlenia.

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 46
Naše top kategórie z tohto poradcu