Späť

Prehlásenie o ochrane údajov

Prehlásenie o ochrane údajov pre používanie našich webových obchodov


Vyhlásenie o ochrane údajov pre firemných zákazníkov nájdete tu.

Chceme Vás týmto informovať o tom, ktoré osobné údaje sú spracované pri používaní nášho internetového obchodu. Toto prehlásenie Vás informuje o tom, ako používame Vaše osobné údaje ako návštevníka webového obchodu.

Ako registrovaný užívateľ máte v porovnaní s hosťujúcimi užívateľmi k dispozícii mnoho ďalších funkcií. Aby ste mohli tieto funkcie používať, je nutné uchovávať a spracovávať Vaše osobné údaje. Preto Vás prosíme o súhlas s uložením a spracovaním Vašich osobných údajov, keď sa registrujete ako užívateľ nášho webového (internetového) obchodu. Samozrejme môžete v našom webovom obchode objednať tovar ako hosť aj bez registrácie a súhlasu.

Obsah

 1. Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za spracovanie údajov
 2. Zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov, ako aj typ a účel a právny podklad
 • Pri jednoduchom navštívení našich webových stránok
 • Pri objednaní ako neregistrovaný hosť
 • Registrácia a prihlásenie do webového obchodu
 • Súhlas k používaniu údajov vo webovom obchode
 • Pri použití kontaktného formuláru
 • Pri používaní funkcie chatu
 • Pri prihlásení k nášmu informačnému bulletinu (newsletter)
 1. Ďalšie postupovanie údajov tretím stranám
 • K realizácii platieb
 • Platba na faktúru
 • Platba kreditnou kartou
 • K expedícii tovaru
 1. Kedy a k čomu používa KAISER+KRAFT „cookies“?
 2. Webová analýza
 • Google Analytics
 • wiredminds
 • Google Remarketing
 • Používanie softwaru "Hotjar"
 1. Práva dotyčnej osoby
 2. Právo podávať námietky
 3. Zaistenie údajov:
 4. Aktuálnosť a zmena tohto prehlásenia o ochrane údajov

 1. Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za spracovanie údajov

Toto prehlásenie o ochrane údajov platí pre spracovanie údajov zo strany:

Zodpovedný subjekt:

KAISER+KRAFT s.r.o. (v ďalšom texte KAISER+KRAFT)
Školská 3
949 01- Nitra
Slovenská republika

E-mail: service@kaiserkraft.sk

Telefón: 037 / 65 23 633

pondelok až piatok 07:30 - 17:00 hod.

Telefax: 037 / 65 23 632

 1. Zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov, ako aj typ a účel a právny podklad

a) Pri jednoduchom navštívení našich webových stránok

Naše webové stránky môžete navštíviť (aj) bez odhalenia Vašej identity. V každom prípade sú v protokolových súboroch zhromažďované údaje prostredníctvom vyhľadávacích strojov a formulárov.

Bez Vášho pričinenia sú pritom evidované nasledujúce informácie:

 • IP adresa dopytovaného počítača,
 • dátum, doba trvania a čas prístupu,
 • názov a URL vyžiadaného súboru, teda webových stránok, ktoré ste u nás navštívili,
 • webová stránka, z ktorej bol prístup uskutočnený (referenčný URL),
 • Vami používaný prehliadač a prípadne operačný systém Vášho počítača, geografický pôvod, jazykové nastavenie a názov Vášho poskytovateľa prístupu,
 • pri použití vyhľadávacej funkcie na našich webových stránkach Vami zadané vyhľadávacie pojmy,

Tieto údaje sú u nás používané k nasledujúcim účelom:

 • umožňujú nepretržité používanie našich internetových ponúk (realizácia spojenia)
 • lepšie používanie našej webovej stránky
 • k zaisteniu systémovej bezpečnosti a stability
 • k technickej administrácii sieťovej infraštruktúry, pre optimalizáciu vyhľadávacej funkcie na našich webových stránkach
 • k monitorovaniu zneužitia

Právnym podkladom pre spracovanie údajov je článok 6, odsek 1, strana 1, písmeno "f" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov pre zhromažďovanie údajov. V žiadnom prípade nepoužívame zhromažďované údaje k tomu, aby sme robili závery o Vašej osobe.

Tieto údaje sú uložené v pamäti až do ich automatického vymazania. Údaje sú vymazané vtedy, keď zanikne vyššie uvedený účel.

Ďalej používame pri návšteve našej webovej stránky súbory "cookies" a analytické služby. Bližšie vysvetlenie k tomuto bodu obdržíte v bodoch č. 4 a 5 prehlásenie o ochrane údajov.

b) Pri objednaní ako neregistrovaný hosť

Ak si ako hosť objednáte produkty cez našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce informácie:

 • meno firmy,
 • Vaše oslovenie, meno, priezvisko ako objednávateľa,
 • platná e-mailová adresa,
 • adresa,
 • platobné údaje, a síce v závislosti na Vami zvolenom druhu platby (napríklad bankové spojenie).

Tieto údaje sú zhromažďované,

 • aby sme Vás mohli identifikovať ako nášho zmluvného partnera;
 • k prevereniu zadaných údajov, či sú presvedčivé;
 • k vybaveniu platby za Vašu objednávku;
 • k vybaveniu eventuálnych záručných nárokov a taktiež k uplatneniu prípadných protinárokov;

Spracovanie údajov prebieha na základe Vášho dopytu, a je podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "b" a "f" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV potrebné pre uvedené účely a k naplneniu zmluvy a predzmluvných opatrení.

Ako väčšinu našich zákazníkov, bude iste aj Vás zaujímať, za ako dlho Vám bude doručená zásielka tovaru. Preto môžete v našom obchode Vaše zásielky sledovať.

K tomu musíme spracovávať údaje, ktorá ste uviedli ako adresu dodania. Pritom spolupracujeme s poskytovateľmi špedičných služieb, ktorí dopravujú Vaše zásielky, a s ďalším poskytovateľom služieb, ktorý sa voči nám zaväzuje, dodržovať zákon o ochrane údajov.

Aby bolo zaistené bezproblémové a jednoduché vybavenie Vašej objednávky, a pre rýchlejšie objasnenie spätných dotazov, môžete naviac uviesť aj nasledujúce údaje:

 • Vaše telefónne číslo a
 • alternatívnu dodaciu adresu.

Uvedenie týchto údajov je dobrovoľné.

Osobné údaje, zhromažďované našou firmou budú uložené v pamäti až do uplynutia zákonom stanovenej záručnej lehoty, a potom budú automaticky vymazané, iba ak by sme boli podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "c" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV a podľa daňových a obchodno-právnych dokumentačných predpisov povinní ukladať údaje dlhšiu dobu, alebo pokiaľ ste Vy dali súhlas k dlhšiemu uloženiu údajov podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "a" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV.

c) Registrácia a prihlásenie do webového obchodu

Vaše údaje Vám pomôžu uskutočniť a trvale zlepšovať individuálny nákup. Ako registrovaný užívateľ máte v porovnaní s hosťujúcimi užívateľmi k dispozícii mnoho ďalších funkcií. Aby ste mohli tieto funkcie používať, potrebujeme ukladať a spracovávať Vaše osobné údaje. Preto Vás musíme požiadať o súhlas s uložením a spracovaním Vašich osobných údajov, ak sa registrujete ako užívateľ nášho internetového obchodu.

Ak sa v našom webovom obchode registrujete ako užívateľ, vyžiadame si od Vás nasledujúce údaje:

 • adresu Vašej firmy
 • Vaše oslovenie, meno, priezvisko ako objednávateľa a užívateľa nášho webového obchodu
 • telefónne číslo
 • e-mailovú adresa
 • pracovnú pozíciu (povolanie)
 • rámcové údaje Vašej firmy

Tieto údaje sú zhromažďované preto, aby sme Vás mohli identifikovať ako nášho zmluvného partnera.

Spracovanie údajov prebieha na základe Vášho dopytu, a je podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "b" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV nutné pre uvedené účely a k naplneniu zmluvy a predzmluvných opatrení.

Na základe nášho postavenia ako ponúkajúci prevádzkového vybavenia ukladáme a spracovávame len údaje z Vášho pracovného okolia. Údaje, ktoré sa týkajú Vášho súkromia, napríklad Vaša súkromná adresa, nebudú pri objednaní pre Vašu pracovnú činnosť uložené do pamäti, ani nebudú spracované.

Osobné údaje, zhromažďované našou firmou, budú uložené v pamäti až do okamžiku, keď odvoláte súhlas k spracovaniu údajov, alebo než zastavíme spracovanie údajov, ledaže by sme boli podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "c" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV a podľa daňových a obchodno-právnych dokumentačných predpisov povinní ukladať údaje dlhšiu dobu, alebo pokiaľ ste Vy dali k dlhšiemu ukladaniu údajov súhlas podľa článku 6, odstavec 1, strana 1, písmeno "a" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV.

d) Súhlas k používaniu údajov vo webovom obchode

Ak ste sa registroval ako užívateľ, a prihlásil ste sa do webového obchodu, tak súhlasíte s uložením do pamäti, spracovaním a používaním osobných údajov podľa prehlásenia o ochrane údajov.

Detailné údaje o Vašom použití nášho webového obchodu sú evidované po dobu Vašej registrácie. K tomuto bodu patrí predovšetkým nasledujúce:

 • doba trvania návštevy,
 • tovar, ktorý bol na našej webovej stránke vyhľadaný, prezeraný a uložený do poznámky,
 • zakúpený tovar (história objednávok),
 • Vaše pohyby na našej webovej stránke,
 • pôvodná webová stránka a následná stránka.

Zhromažďovanie, uloženie do pamäti a spracovanie týchto údajov prevádzame za účelom individuálneho usporiadania nákupu a trvalého zlepšovania a s cieľom, poskytnúť Vám na webových stránkach komfortné služby (napríklad prístup k Vašej osobnej histórii objednávok a ku košíkom s tovarom, uloženým do pamäti).

Pri registrácii a prihlásení do nášho webového obchodu súhlasíte tiež s tým, že Vašu e-mailovú adresu a detailné údaje Vášho využívania webového obchodu použijeme nasledovne:

 • Ak ste v našom webovom obchode založili košík s tovarom, ale ešte ste nákup nedokončili, môžeme Vám zaslať tzv. upozorňovací e-mail. Za týmto účelom Vám môžeme urobiť ponuku upravenú presne podľa Vášho profilu. Odhlásenie od tejto služby je možné kedykoľvek vo forme e-mailu.
 • Budeme Vám pravidelne e-mailom zasielať naše (personifikované) informačné bulletiny (newsletter). Detailné údaje o Vašom používaní nášho webového obchodu využívame k personifikovaniu informačného bulletinu (newsletter). Odtiaľ Vám môžeme čas od času k zvláštnym príležitostiam predkladať ponuky, ktoré neregistrovaným hosťujúcim užívateľom nie sú k dispozícii.

V našom webovom obchode si môžete prehliadnuť tiež údaje z Vašich minulých objednávok, môžete ukladať košíky s tovarom do pamäti a založiť si poznámky pre neskoršie nákupy.

Spracovanie osobných údajov prebieha podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "a" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV na základe Vášho súhlasu.

Osobné a detailné údaje, zhromaždené našou firmou o Vašom používaní nášho webového obchodu budeme mať uložené v pamäti až do okamžiku, keď odvoláte súhlas k spracovaniu údajov alebo keď zastavíme spracovanie údajov, ledaže by sme boli podľa článku 6, odstavec 1, strana 1, písmeno "c" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV a podľa daňových a obchodno-právnych dokumentačných predpisov povinní ukladať údaje dlhšiu dobu.

e) Pri použití kontaktného formuláru

Obecné otázky nám môžete zaslať prostredníctvom kontaktného formuláru, ktorý sa nachádza na našej stránke. Pritom je nutné povinne uviesť platnú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo tak, aby sme mohli na otázku odpovedať.

Podrobnejšie osobné údaje ako meno, Vaša adresa alebo Vaše telefónne číslo nebudú evidované, ledaže by ste nám tieto údaje poskytli dobrovoľne. Tieto osobné údaje sú zhromažďované k tomu, aby sme vedeli, od koho dotaz pochádza, a aby sme Vám mohli požadovanou cestou (poštou, telefónom alebo e-mailom) odpovedať.

Spracovanie údajov za účelom naviazania kontaktu s nami prebieha podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "a" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV a na základe dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe článku 6, odsek 1, písmeno " b" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV resp. k zaisteniu našich oprávnených záujmov podľa článku 6, odsek 1, písmeno "f" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV.

Náš oprávnený záujem spočíva v tom, že môžeme reagovať na dopyty zákazníka, a zaistiť tak fungujúce služby zákazníkom.

Nami zhromaždené údaje pri používaní kontaktného formuláru po vybavení Vášho dotazu vymažeme, ledaže by sme boli povinní ukladať údaje ďalej podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "c" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV a na základe daňových a obchodno-právnych archivačných a dokumentačných povinností.

f) Pri používaní funkcie chatu

Môžete nám klásť otázky pomocou funkcie chatu, ktorá je k dispozícii na našej stránke.

Na poskytovanie funkcie chatu využívame softvér Userlike, online chat softvér spoločnosti Userlike UG (s obmedzením zodpovednosti). Userlike používa „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú osobnú komunikáciu s vami v podobe chatu v reálnom čase na internetovej stránke. Údaje získané použitím týchto cookies sa nevyužívajú na osobnú identifikáciu vás ako používateľa a nespájajú sa s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.

Ďalšie údaje nad rámec uvedeného, ako vaše meno, adresa alebo telefónne číslo sa nezaznamenávajú, iba ak by ste nám tieto údaje poskytli dobrovoľne. Získavanie týchto údajov sa uskutočňuje na získanie poznatkov o tom, od koho žiadosť pochádza – a pokiaľ vám nemôžeme odpovedať v chate – aby sme vám mohli odpovedať vami požadovaným spôsobom (poštou, telefonicky alebo e-mailom).

Spracovanie údajov na účely kontaktovania sa s nami sa uskutočňuje podľa čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. a všeobecné nariadenie o ochrane údajov na základe vášho osobného súhlasu alebo na základe čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecné nariadenie o ochrane údajov, príp. na zachovanie našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Náš oprávnený záujem spočíva v tom, aby sme mohli reagovať na požiadavky zákazníka a tak poskytnúť funkčné služby zákazníkom.

Osobné údaje získané nami na používanie funkcie chatu sa vymažú po vybavení vami položenej žiadosti, iba ak by sme boli povinní uchovávať ich dlhšie podľa čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. c všeobecné nariadenie o ochrane údajov na základe daňových alebo obchodnoprávnych povinností uchovávania a dokumentovania.

g) Pri prihlásení k nášmu informačnému bulletinu (newsletter)

Ako zákazníkovi alebo záujemcovi KAISER+KRAFT Vám samozrejme chceme zasielať taktiež náš informačný bulletin.

Ak ste výslovne súhlasili, použijeme Vašu e-mailovú adresu k pravidelnému zasielaniu nášho personifikovaného informačného bulletinu.

Aby sme zaistili, že pri zadaní e-mailovej adresy a Vášho súhlasu nedošlo k žiadnym chybám, používame postup označovaný ako "Double-Opt-In": Po tom, keď ste zadali Vašu e-mailovú adresu do prihlasovacieho políčka, Vám zašleme potvrdzovací odkaz. Až po tom, keď ste klikli na potvrdzovací odkaz, bude Vaša e-mailová adresa zaradená do nášho rozdeľovníka.

Podľa predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV je takéto spracovanie údajov ako aj náš záujem na základe článku 6, odsek 1, písmeno "f" oprávnený.

Odhlásenie je možné kedykoľvek, napr. prostredníctvom odkazu na konci každého informačného bulletinu. Alternatívne nám môžete Vaše želanie o odhlásení kedykoľvek zaslať tiež e-mailom na adresu service@kaiserkraft.sk. Spracovanie môže trvať až 7 dní.

h) Zákaznícke ankety

Používame vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli v rámci objednávky, na zákaznícke ankety. Ak si už neželáte dostávať zákaznícke ankety, môžete zrušiť ich doručovanie, tým že kliknete v príslušnom e-maile na „Odhlásiť doručovanie“.

Právnym základom na spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z hore uvedených účelov získavania údajov.

Ak hore uvedený účel zanikol alebo ste zrušili doručovanie e-mailových ankiet, nebude už vaša e-mailová adresa kontaktovaná so zákazníckymi anketami.

Na spracovanie údajov ankety používame technológie od Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA).

Viac detailov k zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Qualtrics nájdete na adrese: https://www.qualtrics.com/gdpr/

i) V prípade výskytu chyby

Pri návšteve našich webových stránok sa môžu počas používania vyskytnúť chyby. V prípade výskytu chyby dostaneme oznámenie o chybe a kontexte, ktoré je potrebné na analýzu a nápravu tejto chyby, a pomocou nástrojov, ako je napríklad „Sentry“, sa chyba vyhodnotí.

Bez vášho pričinenia sa zaznamenávajú tieto informácie:

 • dátum a čas, kedy došlo k chybe,
 • názov a adresa URL vyvolaného súboru, teda webová stránka, ktorú ste navštívili, keď sa vyskytla chyba,
 • webová stránka, z ktorej sa uskutočnil prístup (odkazujúca adresa URL),
 • prehliadač, ktorý používate, a príp. operačný systém vášho počítača,
 • chybové hlásenie, ktoré sa vyskytlo, ako aj informácie o tom, kde došlo k chybe v našej aplikácii (Stacktrace).

Tieto údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • zlepšenie používania našich webových stránok,
 • zaistenie bezpečnosti a stability systému.

Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov získavania údajov. V žiadnom prípade nepoužívame získané údaje na vyvodenie záverov o dotknutej osobe.

Tieto údaje sa uchovávajú až do automatizovaného vymazania. Údaje sa vymažú, keď pominie vyššie uvedený účel.

 1. Ďalšie postupovanie údajov tretím stranám

a) K realizácii platieb

Pokiaľ je to podľa zákona prípustné, a podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "b" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV nutné pre realizáciu zmluvných vzťahov s Vami, budú Vaše osobné údaje postúpené tretím stranám.

Sem spadá predovšetkým postúpenie platobných údajov poskytovateľom platobných služieb resp. úverovým ústavom (bankám), aby mohla byť prevedená platobná operácia. Ďalej postúpené údaje smú tretie strany používať výhradne k uvedeným účelom.

b) Platba na faktúru
Pri kontrole bonity používame také informácie, ktoré sme sami získali od našich zákazníkov, alebo ktoré nám boli zaslané od iného európskeho podniku zo skupiny TAKKT. Zoznam týchto podnikov si môžete prehliadnuť tu.

Zhromažďovanie osobných údajov a ich postúpenie uvedeným tretím stranám sa koná kvôli zisteniu pravdepodobnosti platobnej neschopnosti, aby bolo možné vykonať závažné rozhodnutie o zdôvodnení resp. založení, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu.

V našom oprávnenom záujme podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno ""f"" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV a v oprávnenom záujme našich zákazníkov si vymieňame informácie o veľmi neobvyklých objednávkach s ostatnými európskymi podnikmi zo skupiny TAKKT. Pritom sa môže jednať napríklad o to, že veľké množstvo tovaru je objednávané rôznymi objednávateľmi na tú istú adresu. Výmenou informácií o takých operáciách sa chceme nie len vyhnúť následným platobným výpadkom, ale chceme tiež chrániť našich zákazníkov pred zneužitím zákazníckych účtov a/alebo identít našich zákazníkov.


c) Platba kreditnou kartou

Pri platbe kreditnou kartou (karta Visa/MASTER) sú Vaše zadané platobné údaje podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "b" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV evidované u firmy Ingenico GmbH (Pfalzburger Straße 43-44, 10717 Berlín), údaje sú uložené do pamäti a postupované ďalej podnikom zapojeným do platobného procesu.

Pri platbe kreditnou kartou akceptujete všeobecné platobné podmienky poskytovateľa platobných služieb. Zhromažďovanie a ukladanie platobných údajov v našej firme v tomto prípade nevykonávame.

Spracovanie údajov prebieha za účelom realizácie platby.

Ďalšie informácie sa musia prebrať z ustanovení o ochrane údajov, vydaných Vašim poskytovateľom kreditnej karty.

d) K expedícii tovaru

Vždy pracujeme na tom, aby sme Vašu objednávku zaslali k Vám čo možno najrýchlejšie.

Pokiaľ je to podľa zákona prípustné, a podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "b" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV nutné pre realizáciu zmluvných vzťahov s Vami, budú Vaše osobné údaje postúpené tretím stranám.

K tomu patrí tiež postúpenie údajov poskytovateľovi expedičných služieb.

Spracovanie údajov prebieha za účelom expedície a dodania tovaru.

 1. Kedy a k čomu používa KAISER+KRAFT „cookies“?

Na rôznych stránkach používame súbory cookies. Pritom sa vždy zobrazia špeciálne informácie a odkaz. U cookies sa jedná o malé textové súbory, ktoré sú ukladané na Váš počítač / koncový prístroj (laptop, tablet, smartphone alebo podobne).

Cookies nespôsobujú na Vašom koncovom prístroji žiadne škody, neobsahujú žiadne víry, trojské kone ani iný škodlivý software.

Takzvané "session-cookies" používame na to, aby sme rozpoznali, že ste už navštívili jednotlivé obrazovky našej webovej stránky, že ste sa už prihlásili na Váš užívateľský účet alebo k zobrazeniu košíku s tovarom. Tieto súbory sú po opustení našej stránky automaticky vymazané.

Iné cookies zostávajú po stanovenú dobu na Vašom koncovom prístroji. Tieto súbory nám umožňujú opäť rozpoznať Váš počítač pri nasledujúcej návšteve (tzv. dlhodobé cookies). Vďaka týmto cookies Vás napríklad môžeme pozdraviť Vašim užívateľským menom a uľahčíme Vám ďalšie objednávky resp. opätovné zadávanie Vášho hesla alebo vyplňovania formulárov Vašimi údajmi. To však neznamená, že odtiaľ získame bezprostrednú poznatok o Vašej identite.

Cookies slúžia k tomu, aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívnejšia, a aby bolo umožnené používanie určitých funkcií.

Spracovanie údajov pomocou cookies je potrebné pre uvedené účely k zaisteniu našich oprávnených záujmov a záujmov tretích strán podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "f" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV.

Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Môžete konfigurovať Váš prehliadač tak, aby na Vašom počítači neboli ukladané žiadne cookies, alebo aby sa vždy objavilo upozornenie predtým, než bude uložený nový cookie. Úplná deaktivácia cookies však môže viesť k tomu, že nebudete môcť používať všetky funkcie našej webové stránky. Návod pro nastavení cookies vo Vašom prehliadači nájdete tu.

 1. Webová analýza

Ako mnohí iní ponúkajúci používa aj KAISER+KRAFT rôzne metódy na analyzovanie využívania našich webových stránok.

Ďalej uvedené a nami používané sledovacie a cieľové opatrenia sú realizované na základe článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "f" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV.

Vďaka používaným sledovacím opatreniam chceme zaistiť jednak usporiadanie našich webových stránok podľa potrieb a taktiež ich priebežnú optimalizáciu. Ďalej používame sledovacie opatrenia na účely štatistického vyhodnocovania používania našej webovej stránky a k optimalizácii našej ponuky pre Vás.

Používaním cieľových opatrení chceme zaistiť, aby sa na Vašich koncových prístrojoch objavovala len reklama, zameraná na Vaše skutočné alebo zdanlivé záujmy.

Tieto záujmy resp. účely je treba považovať za oprávnené v zmysle článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "f" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV.

Príslušné účely spracovania údajov a kategórie údajov sú uvedené v sledovacích a cieľových nástrojoch.

a) Google Analytics

Táto webová stránka používa Google-Analytics, teda webovú analytickú službu firmy Google Inc. ("Google"). Táto analytická služba predstavuje užitočný nástroj k vyhodnoteniu a k tržnému uplatneniu našej webové stránky.

Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie generované súbormi cookies ohľadne tejto webovej stránky, a to vrátane skrátenej IP adresy, sú prenášané na server firmy Google v USA, kde sú údaje ukladané.

Firma Google bude tieto informácie používať k vyhodnocovaniu Vášho používania webovej stránky, pre zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľov webovej stránky, a pre umožnenie ďalších služieb, spojených s používaním webových stránok a s používaním internetových služieb.

Firma Google tieto informácie prípadne postupuje tretím stranám, pokiaľ je to zákonom predpísané alebo pokiaľ tretie strany spracovávajú tieto údaje na zákazku firmy Google.

Firma Google v žiadnom prípade neprepojí IP adresu s inými údajmi firmy Google.

Alternatívne k funkcii "Pridanie prehliadača zapnuté /Browser-Add-on", predovšetkým u prehliadačov na mobilných koncových prístrojoch, môžete evidovanie službou Google Analytics zamedziť tým, že kliknete na tento odkaz. Bude nastavený "Opt-out-Cookie", ktorý v budúcnosti pri návšteve tejto webovej stránky zabraňuje evidovaniu Vašich údajov. "Deaktivovanie cookies (Opt-out-Cookie)" platí len v tomto prehliadači, a len pre našu webovú stránku a bude uložené na Váš prístroj. Ak vymažete cookies v tomto prehliadači, musíte "Opt-out-Cookie" nastaviť znovu.

Tu nájdete Podmieky pre používanie služby Google Analytics.

b) wiredminds

Pre účely marketingu a optimalizácie sa na tejto webovej stránke používajú produkty a služby firmy "wiredminds GmbH" (www.wiredminds.de).

Pritom sú zhromažďované, spracovávané a do pamäti ukladané údaje, z ktorých je možné pod pseudonymom vytvoriť užívacie profily. Kde je to možné a zmysluplné, sú užívacie profily úplne anonymizované. K tomuto účelu môžu byť používané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané v internetovom prehliadači návštevníka, a slúžia k opätovnému rozpoznaniu internetového prehliadača. Zhromaždené údaje, ktoré môžu obsahovať tiež osobné údaje, sú postúpené firme "wiredminds" alebo ich zhromažďuje priamo firma "wiredmind". Firma "wiredminds" smie používať informácie, ktoré sú zanechávané behom návštev na webových stránkach, pre vytváranie anonymizovaných užívacích profilov. Pritom získané údaje nie sú bez špeciálne udeleného súhlasu dotknutej osoby používané na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky, a nebudú prostredníctvom nositeľa pseudonymu spojované s osobnými údajmi.

Ak sú zhromažďované IP adresy, budú ihneď po zhromaždení anonymizované vymazaním posledného číselného bloku.

K vyjadreniu nesúhlasu so zhromažďovaním údajov firmou "wiredminds" využite prosím nasledujúci odkaz.

c) Google Remarketing

Táto webová stránka používa funkciu "remarketing" firmy Google Inc. („Google“).

Táto funkcia slúži k tomu, aby boli návštevníkom webové stránky v rámci reklamnej siete Google prezentované reklamy vo vzťahu k ich záujmom. Prehliadač návštevníka webovej stránky ukladá súbory cookies, ktoré umožnia návštevníka opätovne rozpoznať, keď opäť vyvolá dotknuté webové stránky, ktoré patria do reklamnej siete firmy Google. Na týchto webových stránkach môžu byť návštevníkovi prezentované reklamy, ktoré sa obsahovo vzťahujú k tomu, čo si skôr návštevník prehliadal na tých webových stránkach, ktoré používajú funkciu "remarketing" firmy Google.

Ak si neprajete používať funkciu "remarketing" firmy Google, môžete ju zásadne deaktivovať tak, že prevediete príslušné nastavenia na stránke http://www.google.com/settings/ads. Alternatívne môžete používanie súborov cookies pre účely záujmovo orientovanej reklamy deaktivovať prostredníctvom nastavenia reklamnej siete, a síce podľa pokynov na stránke http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Ďalšie informácie o funkcii "remarketing" firmy Google a prehlásenie o ochrane údajov firmy Google si môžete prehliadnuť na stránke: http://www.google.com/privacy/ads/.

d) Používanie softwaru "Hotjar"

Táto webová stránka používa tzv. "Hotjar", teda analytický software firmy Hotjar Ltd. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa). Pomocou softwaru "Hotjar" je možné merať a vyhodnocovať užívateľovo chovanie (klikanie, pohyby myší, výšky a rozbaľovania okien, atď.) na našej webovej stránke. Informácie, ktoré sú za pomoci „sledovacieho kódu (Tracking Code)“ a súborov cookies generované o Vašej návšteve na našich webových stránkach, sú prenášané na server firmy Hotjar v Írsku a tu sú ukladané do pamäti.

Nasledujúce informácie môžu byť zaznamenávané cez Váš prístroj a Váš prehliadač:

 • IP adresa Vášho prístroja (zbieraná a ukladaná do pamäti v anonymizovanom formáte)
 • Vaša e-mailová adresa vrátane Vášho mena a priezviska, pokiaľ ste nám tieto údaje poskytli cez našu webovú stránku.
 • Veľkosť obrazovky Vášho prístroja
 • Typ prístroja a informácie o prehliadači
 • Geografické stanovište (len krajina)
 • Uprednostňovaný jazyk pre zobrazovanie našej webovej stránky
 • "Log" dáta

Nasledujúce dáta vytvára náš server automaticky vtedy, keď je používaný software Hotjar.

 • Domain, na ktorú sa odkazuje
 • Navštívené stránky
 • Geografické stanovište (len krajina)
 • Uprednostňovaný jazyk na zobrazovanie našej webovej stránky
 • Dátum a čas, kedy bol registrovaný vstup na webovú stránku

Hotjar používa tieto informácie k vyhodnocovaniu Vašej návštevy na našej webovej stránke, k vytváraniu správ o používaní a tiež k vyhodnocovaniu ostatných služieb, ktoré sa týkajú využívania webovej stránky a internetového vyhodnotenia webovej stránky.

Hotjar využíva k realizácii svojich výkonov tiež služby tretích podnikov, ako sú napríklad firmy Google Analytics a Optimizely. Tieto tretie firmy môžu ukladať do pamäti informácie, ktoré Váš prehliadač zasiela v rámci návštevy webovej stránky, ako napr. súbory cookies a IP dotazy. Pre získanie bližších informácií o tom, ako firmy Google Analytics a Optimizely ukladajú do pamäti a používajú údaje, venujte prosím pozornosť ich príslušným prehláseniam o ochrane údajov.

Súbory cookies, ktoré používa software "Hotjar", majú rôznu „dobu života“. Niektoré zostávajú zachované až po dobu 365 dní, iné platia len po dobu aktuálnej návštevy.

Evidovanie údajov softwarom Hotjar môžete zabrániť tým, že kliknete na nasledujúci odkaz a budete sa riadiť tamojšími pokynmi: https://www.hotjar.com/opt-out.

 1. Práva dotyčnej osoby

Máte právo:

 • podľa článku 15 predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV požadovať informácie o tých Vašich údajoch, ktoré naša strana spracováva vo vzťahu k Vašej osobe. Predovšetkým môžete požadovať informácie o účeloch spracovania, o kategórii osobných údajov, o kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše údaje poskytnuté, o plánovanej dobe uloženia do pamäti, o existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo o podaní námietky, o existencii práva uplatniť sťažnosť, o pôvode Vašich údajov, pokiaľ neboli údaje zhromaždené našou stranou, a tiež o existencii automatického rozhodovacieho mechanizmu vrátane tzv. profilovania a prípadne môžete požadovať informácie o ich detailoch.
 • podľa článku 16 predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV požadovať okamžité oprávnenie nesprávnych alebo doplnenie Vašich, u nás v pamäti uložených osobných údajov;
 • podľa článku 17 predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV požadovať vymazanie Vašich u nás v pamäti uložených osobných údajov, ak nie je spracovanie potrebné k výkonu práva na slobodné
 • vyjadrenie názoru a práva na informácie, k splneniu právnej povinnosti, z dôvodu verejného záujmu alebo k uplatneniu, výkonu alebo ochrane právnych nárokov;
 • podľa článku 18 predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak ste správnosť údajov popreli, pokiaľ je spracovanie v rozpore s právom, Vy však ich vymazanie odmietate a my tieto údaje už nepotrebujeme, Vy však údaje potrebujete za účelom uplatnenia výkonu alebo ochrany právnych nárokov alebo podľa článku 21 predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV alebo ste podali námietku proti spracovaniu;
 • Podľa článku 20 GDPR je možné žiadať o prenos u nás uložených osobných údajov. Ak by ste v súvislosti so svojím právom na prenositeľnosť údajov žiadali o nám poskytnuté osobné údaje, odovzdáme vám údaje v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte,
 • podľa článku 7, odsek 3 predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV kedykoľvek odvolať voči nám skôr udelený súhlas. To má za následok, že naša strana už nesmie pokračovať v spracovaní údajov, ktoré bolo založené na tomto súhlase, a
 • podľa článku 77 predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV podávať sťažnosti na dozornom úrade. Spravidla sa môžete za týmto účelom obracať na dozorný úrad Vášho obvyklého miesta pobytu alebo pracoviska alebo sídla našej firmy.

Kontaktné údaje dozorného úradu príslušného pre sídlo našej firmy znie:

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Telefón + 421 2 32 31 32 14

Telefax + 421 2 32 31 32 34

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Website: http://www.dataprotection.gov.sk/

 1. Právo podávať námietky

Ak sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "f" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV, máte podľa článku 21 predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV právo podať námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak k tomu existujú dôvody, ktoré plynú z Vašej špeciálnej situácie, alebo keď je námietka nasmerovaná proti priamej reklame. V naposledy menovanom prípade máte zásadne právo podávať námietky, ktoré naša strana bude realizovať bez toho, že uvediete konkrétne dôvody.

Ak chcete využiť Vaše právo na odvolanie súhlasu resp. právo podať námietku, postačuje zaslanie príslušného oznámenia na e-mailovú adresu service@kaiserkraft.sk.

 1. Zaistenie údajov:

Prosíme, vezmite na vedomie, že prenášanie informácií a údajov prostredníctvom internetu vždy predstavuje bezpečnostné riziko. K ochrane Vašich osobných údajov sme preto učinili technické a organizačné opatrenia. Pomocou týchto opatrení sú Vaše údaje chránené pred neoprávneným spracovaním, pred stratou, pred neoprávnenými zmenami a pred neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne vylepšované v nadväznosti na technologický vývoj.

Internetové ponuky od KAISER+KRAFT pracujú so šifrovaním 256 bit-TLS. Skratka "TLS" znamená "Transport Layer Security" a jedná sa o šifrovaciu metódu, ktorá v World Wide Web zaisťuje bezpečné spojenie. Dáta sú prenášané cez zabezpečené spojenie HTTPS. Tým sú údaje chránené pred neoprávnenými zásahmi či zmenami, takže tretie strany nemôžu údaje ani čítať ani sťahovať. Akonáhle vyvoláte našu internetovú ponuku, bude aktivované šifrovanie. Ako symbol šifrovania uvidíte v spodnej lište obrazovky "zámok". Všetky nasledujúce stránky budú potom zabezpečené šifrovaním TLS.

 1. Aktuálnosť a zmena tohto prehlásenia o ochrane údajov

Toto prehlásenie o ochrane údajov je aktuálne platné a zodpovedá stavu 18.05.2018.

S ohľadom na ďalší vývoj našej webovej stránky a ďalej vedúce ponuky alebo na základe zmenených zákonných resp. úradných požiadaviek môže byť potrebné zmeniť toto prehlásenie o ochrane údajov. Aktuálne prehlásenie o ochrane údajov si môžete kedykoľvek stiahnuť a vytlačiť na webovej stránke pod odkazom

https://www.kaiserkraft.sk/pokyny-k-ochrane-udajov/.