3 praktické tipy

Návod na zníženie množstva odpadu na pracovisku

2020/07/02

Ako hovorí príslovie – keď sa rúbe les, lietajú triesky. Dnes však platí: Čím menej „triesok“, tým lepšie. Predchádzanie vzniku odpadu totiž šetrí zdroje a chráni ľudí aj životné prostredie.

Aké sú však praktické prístupy uplatniteľné v praxi? V tomto článku uvádzame 3 praktické tipy na zníženie množstva odpadu a vysvetľujeme, ako môže pri ich realizácii pomôcť pracovník zodpovedný za likvidáciu odpadu.

3 praktické tipy na zníženie množstva odpadu na vašom pracovisku

Kde na pracovisku možno znížiť množstvo odpadu? V krátkosti povedané všade. Dozviete sa tu nielen o možnostiach predchádzania vzniku odpadu, ale aj o tom, ako zvoliť správne opatrenia a merať ich úspešnosť.

Ako predchádzať vzniku odpadu v každej oblasti vášho podnikania?

Sklad

 • Namiesto jednorazových paliet používajte palety na opakované použitie.
 • Dohodnite sa s dodávateľmi na vrátení obalov, v ideálnom prípade ich môžu opätovne použiť.
 • Požadujte od svojich dodávateľov a výrobcov produkty bez vonkajšieho obalu.
 • Ponúknite zvyškový materiál iným podnikom.

Jedáleň a kancelárska kuchynka

 • Nahraďte malé jednorazové balenia (napr. cukor, džem alebo kečup) veľkými baleniami a používajte samoobslužné dávkovače.
 • Uprednostňujte nápoje v opakovane použiteľných fľašiach.
 • Zvyšky jedla darujte, nevyhadzujte ich.

Navrhovanie a výroba produktov

Navrhujte produkty, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky:

 • počas svojej výroby a životnosti spotrebujú čo najmenej energie,
 • vyrábajú sa z recyklovaných materiálov a obnoviteľných zdrojov,
 • nevyžadujú pri svojej výrobe látky nebezpečné pre životné prostredie ani ich neuvoľňujú ako vedľajšie produkty,
 • vystačia si s malým množstvom obalov, ktoré šetria zdroje,
 • majú čo najdlhšiu životnosť a ľahko sa opravujú,

po skončení životnosti sa dajú zrecyklovať alebo ich komponenty možno jednoducho opätovne použiť.

Kancelária

 • Nechajte poškodené zariadenia opraviť, skôr ako ich vymeníte za nové.
 • Predajte alebo darujte zariadenia a materiály, ktoré už nepotrebujete.
 • Nepotrebný nábytok môžete darovať sociálnym zariadeniam.
 • Na stretnutiach a prezentáciách nepoužívajte tlačené materiály, ale digitálne riešenia ako PowerPoint a umývateľné prezentačné steny, ako sú biele tabule.
 • Digitalizujte svoje pracovné postupy a vo všeobecnosti sa vyhýbajte tlačeniu dokumentov. Menej papiera znamená aj menej zakladačov a kancelárskych spiniek.
 • Ak nie je možné sa zbaviť papiera, používajte recyklovaný papier vyrobený zo 100 % odpadového papiera.
 • Používajte tlačiarne a kopírovacie zariadenia s plniteľnými tonermi a atramentovými kazetami.

Nákup

 • Plánujte dopredu a nakupujte správne množstvá.
 • Informujte sa u dodávateľov o systémoch na opakované použitie a veľkých baleniach.
 • Nakupujte čistiace prostriedky a iné tekutiny v kanistroch na opakované použitie.
 • Ak je to možné, vyberte si pracovné materiály, ktoré neobsahujú látky ohrozujúce životné prostredie, ako sú ťažké kovy (chróm, kadmium, olovo), rozpúšťadlá alebo chlórované uhľovodíky.
 • Uprednostňujte produkty s environmentálnou značkou.
 • Investujte do kvalitných pracovných prostriedkov, ktoré sa dajú opakovane používať.
 • Vyhýbajte sa veciam na jednorazové použitie, ako sú utierky na čistenie monitorov alebo jednorazové utierky na prach.

Aké opatrenia majú zmysel?

Teraz ste určite nazbierali množstvo nápadov, ako znížiť odpad vo vašej spoločnosti. Skôr ako ich začnete realizovať, by ste však mali každé z opatrení kriticky prehodnotiť. Pri rozhodovaní zohľadnite tieto tri kritériá:

 • Realizovateľnosť: Do akej miery je dané opatrenie uskutočniteľné? Kto by sa mal podieľať na jeho implementácii? Ako ho možno integrovať do každodennej práce?
 • Náklady: Nakoľko finančne náročná je realizácia? Je spoločnosť ochotná vynaložiť tieto investičné náklady?
 • Účinok: Naozaj to pomôže životnému prostrediu? Existujú nejaké nežiaduce vedľajšie účinky?

Ako možno merať úspešnosť daných opatrení?

Ak máte vy a vaši zamestnanci stanovený jasný cieľ, pokiaľ ide o predchádzanie vzniku odpadu, zvyšuje to motiváciu na dlhodobú realizáciu. Najzreteľnejším ukazovateľom na meranie úspešnosti vašich opatrení na predchádzanie vzniku odpadu je reálne zníženie množstva vyprodukovaného odpadu.

Ako však možno zmerať, aké množstvo odpadu sa podarilo zredukovať? Môžete napríklad pravidelne zisťovať a zaznamenávať objem náplne vašich nádob na odpadky. Ďalším možným ukazovateľom, ktorý svedčí o úspešnej realizácii, je aj zvýšenie podielu recyklovateľných materiálov.
Udržateľnosť v spoločnosti prináša množstvo výhod. Pri jej implementácii sa však musíte vyhnúť aj niektorým nástrahám.

Návod na zníženie množstva odpadu mg$

Kontaktujte nás!

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám kedykoľvek bezplatne k dispozícii.