Ako prednášať

2020/06/01

AKO ZAUJAŤ.

Každý začiatok je ťažký.

Hekticky presúva papiere z jednej strany na druhú, hore, znovu dole, nie, predsa znovu dopredu. Nervózne siaha do tašky a vydoluje značkovač. Teraz znovu podčiarkne, označí, zvýrazní. Peter je dobrý vo svojom odbore. V čom je háčik? Je preňho problémom sprostredkovať svoje odborné poznatky iným.

Ako začať prezentáciu? Ako nadchnúť svojich poslucháčov?

Vieme, že existujú skutočne dobré prezentačné materiály, ktoré Vám pomôžu sprehľadniť prezentovanú tému. Vieme však aj to, že tieto pomôcky z Vás zďaleka nespravia výborného prednášateľa. Preto je naším cieľom, aby ste u nás dostali všetko, čo potrebujete na úspešnú prezentáciu: Jazykové štylistické prostriedky a príklady z praxe k tomu patria rovnako ako výrobky z našej predajne.

Prednášať wt$

AKO BY TO VYZERAŤ NEMALO...

Alebo ako by to Peter radšej nemal robiť.

Je očividné, že Peter ešte nemá odpovede na naše úvodné otázky. Predvádza nám, ako by sa to nemalo robiť: Začína príliš dlhým citátom bez odkazu k vlastnej téme. Používa takmer výlučne odborné výrazy, ktorým nerozumie každý jeho poslucháč. Prečíta dlhý text z powerpointovej fólie.

A nevšimne si pritom, že jeho poslucháči zaspávajú. 

Prednášať wt$

UROBTE TO RADŠEJ TAKTO.

Ako začať svoj príhovor.

1. Úvod.

Ak chcete bezpodmienečne vopred oznámiť, o čom Vaša prednáška bude, rozdeľte ju do troch jednoduchých bodov: problém, predstava, riešenie.

"Náš systém tovarového hospodárstva je zastaraný. Vybrali sme preto najlepšie alternatívy a navzájom sme ich porovnali. Ako jasný víťaz vyšiel jeden systém a ja Vám dnes ukážem, prečo."

2. Prekvapenie.

Keď prídete s prekvapením, rýchlo vzbudíte pozornosť všetkých poslucháčov.

  • Nadviažte s Vaším publikom dialóg, klaďte otázky alebo Vašich poslucháčov vyzvite, aby prispeli k téme. „Ako ste na tom s Vaším systémom tovarového hospodárstva? Existuje niečo, čo by ste radi zlepšili?“ Biele steny alebo flipcharty sú dobrou možnosťou, na ktoré môžete zaznamenať nápady účastníkov, najmä keď chcete tieto body neskôr vyzdvihnúť vo svojom prejave a tým ukázať, že ste sa týmito úvahami zaoberali.
  • Podnieťte predstavivosť: „Predstavte si, že by ste žili v 22. storočí. Čo si myslíte, ako budeme v budúcnosti objednávať a nakupovať?“ Poslucháči majú teraz možnosť aktívne a premyslene sa zapojiť do témy, skôr ako by ste Vy prezentovali svoje riešenie.
  • Šokujte so „scenárom worst-case“: „Ak nezmeníme náš systém teraz, najneskôr za päť rokov budeme dosahovať už len polovičný obrat.“ Najneskôr teraz by malo byť každému jasné, že Vaša téma je nanajvýš aktuálna a dôležitá.
Prednášať wt$

3. Prísľub.

Prísľuby treba dodržiavať. Ak to dokážete, je prísľub dobrou vecou: "Po tejto prednáške budete hneď chcieť začať pracovať s naším novým systémom!" Ak to nedokážete, radšej nič nesľubujte.

4. Úvodná veta.

Začnite základnou tézou. Napríklad Steve Jobs oznámil v roku 2007 uvedenie prvého iPhonu takto: "Dnes Apple znovu vynašiel telefón." Tento typ úvodných viet má charakter nadpisu, ktorý sa nesie nad celou témou prezentácie.

VYLEPŠITE SVOJ PREJAV.

Prostriedky, ktoré plnia svoj účel.

Peter skutočne nie je rodeným rečníkom. Okrem odbornej hantírky a mnohých citosloviec vyjadrujúcich jeho neistotu zamotáva svoju reč mnohými prídavnými menami, viacvýznamovými výrazmi a zloženými súvetiami. Ak by si osvojil niekoľko jednoduchých štylistických prostriedkov, jeho poslucháči by sa nudili menej.

Ani Vy nemusíte byť špičkovým prednášateľom, aby ste vedeli pracovať s nasledovnými pravidlami:

Prednášať wt$

1. Krátko a výstižne.

Vyskúšajte si to niekedy tak, že na vety uvádzajúce jednotlivé témy nepoužijete viac ako 150 znakov! Čím kratšie a výstižnejšie sú tieto vety, tým skôr si ich Vy aj Vaše publikum zapamätáte. Krátke vety dostanete rýchlo aj na papier alebo na bielu stenu. „Naša firma si musí zachovať konkurencieschopnosť. Oboznámte sa preto teraz so systémom tovarového hospodárstva budúcnosti!“

2. Problém a riešenie.

Konkurenčné spoločnosti, zlá hospodárska situácia alebo odborné problémy. Toto sú úskalia, ktoré musíte prekonať? Tak to spravte „plasticky“. Odhaľte, aké negatívne následky by mohli vyplynúť z takýchto „nepriateľov“ a upriamte pozornosť na Vaše riešenia ako „hrdinov“.
Pre Willyho Brandta bol napríklad ešte pred istým zánikom NDR nepriateľom Berlínsky múr: „Berlín bude žiť a Múr padne. Mimochodom, mimochodom, milí priatelia, kus z tejto ohyzdnej stavby, jeden jej kus by pre mňa za mňa mohol aj zostať zachovaný ako historické monštrum.“ A my dnes vieme: Tu sa skutočne skaly pohli.

3. Výhody a fakty.

Samozrejme, technické detaily a procesy sú dôležité, ale oveľa dôležitejšie je vedieť, čo poskytnú Vašim poslucháčom. Keď teda najprv objasníte, aký úžitok prinesú Vášmu publiku, bude toto publikum chcieť aj vedieť, ako to celé funguje. Na tieto výhody by ste pritom mali neprestajne upriamovať pozornosť, napríklad ich uvedením na flipcharte alebo pripevnením na špendlíkové steny.

4. 1, 2 a 3.

Pokyny, rozdelené do troch častí, sa dajú ľahšie sledovať. Pozornosť poslucháčov zostáva zachovaná spravidla po tretiu časť.
Steve Jobs uviedol kedysi iPhone s využitím pravidla troch bodov: „Dnes predstavujeme tri revolučné produkty.“ V skutočnosti to bol len jeden výrobok s tromi funkciami, tieto tri funkcie si však každý zapamätal: počúvanie hudby, mobilné telefonovanie, surfovanie na internete. Takto sa zrodil inteligentný telefón.

5. Predaje a sny.

Predávajte sny! Týmto spôsobom nepredávate nový systém trhového hospodárstva, ale prísľub jednoduchšieho procesu objednávania, vyššieho obratu alebo väčšej dátovej kapacity.

6. Text a obraz.

Prestaňte sa opakovať. Využite radšej vhodné obrázky, ktoré zostanú v pamäti. Na heslá, tematické body a výhody môžete okrem toho využiť prezentačné steny. Ak prezentujete častejšie, vytvorte si prezentačný kufrík, aby ste všetky materiály mali vždy rýchlo na dosah ruky.

7. Čísla a porovnania.

Pri veľkých číslach si poslucháči väčšinou neuvedomia okamžite ich význam. Čím väčšie číslo, tým dôležitejšie je nájsť analógie alebo porovnania, aby poslucháči pochopili relevantnosť týchto údajov.
Heinz Smital z Greenpeace využil pri jednom svojom prejave proti využívaniu jadrovej energie nasledovné porovnanie: Zdvihol pohár naplnený do troch štvrtín vodou a povedal, že takéto množstvo nuklidu cézia 137 by už stačilo na to, aby bola kontaminovaná polovica územia Nemecka.

8. Jednoducho a priamo.

Odbornému žargónu, dlhým slovám a množstvu adjektív by ste sa mali vyhnúť. Jasná, jednoduchá a priama reč je efektívnejšia.

9. Emócie a vášne.

Máte obrázky, videá, anekdoty, ktoré sa hodia k Vašej téme a vzbudzujú emócie? Radosť, nadšenie alebo dojatie? Tak ich použite na mieste, ktoré obsahuje dôležitú informáciu. Táto informácia potom bude spojená s momentom, na ktorý sa nezabúda.

A EŠTE NIEČO NAVIAC.

Čo bude nasledovať?

Cvik robí rečníka, myslí si Peter. Takú prezentačnú blamáž, ako sme tu práve popísali, by už nechcel nikdy zažiť. Využije teda štylistické prostriedky, ktoré sa mu najviac pozdávajú a zostaví si obsah svojej nasledujúcej prezentácie. Reč si bude precvičovať pred zrkadlom, pred príslušníkmi svojej rodiny a nakoniec, na skúšku, ešte raz pred niekoľkými svojimi kolegami. Vytvorí si tak svoj vlastný štýl a k prednášaniu začne pristupovať ako k zábave. Peter takto prirodzene koná podľa návodu Steva Jobsa: "Zostaňte hladní, zostaňte blázniví!“.