Poriadok je polovica úspechu

Všetko na svojom mieste

2019/01/14

Ak ste remeselník a uvažujete o založení vlastného podniku, určite budete potrebovať štipku kreativity. Pri zariaďovaní dielne však neporiadok nie je na mieste: ide predsa o efektívnu prácu v prostredí, ktoré vám to umožní – funkčnosť a ergonómia sú tu prvoradé. To nielenže podporuje poriadok, ale aj spríjemňuje každodennú prácu, pretože je rýchlejšie hotová. Samozrejme, že potreby autodielne sa líšia od potrieb stolára, a tie sa zase líšia od požiadaviek sanitárnej a vykurovacej firmy.

Ktoré nástroje sú potrebné každý deň? Kde možno nájsť úložný priestor? Čo by tam malo byť uložené? Sú veci, ktoré sú potrebné len raz za týždeň alebo dokonca raz za rok? Je potrebné manipulovať s chemikáliami a inými nebezpečnými látkami? Dôležitým nástrojom – a centrom všetkej činnosti v dielni – je vo väčšine prípadov dielenský stôl. Aj pred týmto výberom sa vynára mnoho otázok: Koľko priestoru by mal dielenský stôl ponúkať na prácu? Koľko úložného priestoru sa vyžaduje pod stolom – a na čo? Stačia odkladacie police alebo by bolo lepšie mať zásuvky? Čo sa má na ňom obrábať – a akú hmotnosť musí dielenský stôl vydržať? Bude sa používať predovšetkým na prácu v sede alebo v stoji – alebo na oboje? Odpovede na tieto otázky pomáhajú nájsť správne miesto na všetko.

Mobilné použitie

Mnohé profesie sú také, že nie vždy je možné pracovať pri dielenskom stole, kde je všetko potrebné pripravené. Pre všetky tieto prípady sú vhodné napríklad mobilné vozíky na náradie a dielenské vozíky, do ktorých možno prehľadne uložiť najčastejšie používané náradie a iné pomôcky a kedykoľvek ich ľahko prepraviť na miesto použitia. Ak je potrebné premiestňovať aj materiál, sú na tento účel vhodné mobilné vozíky na materiál alebo mobilné pracovné stanice, ktoré možno pomocou políc, zásuviek alebo dierovaných dosiek prispôsobiť na akýkoľvek účel.

Aj keď je mobilita potrebná len občas, mobilné riešenia sú investíciou do budúcnosti: pretože sú, samozrejme, rovnako vhodné na organizovanie aj pri stacionárnom používaní. Mobilné riešenia tiež pomáhajú optimalizovať už existujúce pracovné procesy, pre ktoré je metóda „5S“ japonského Taiichiho Õno (1912–1990) osvedčeným a profesionálnymi združeniami odporúčaným modelom. Õno bol jedným zo zakladateľov úspešného výrobného systému Toyota v 50. rokoch 20. storočia. Podstatou „5S“ je myšlienka, že pracovisko by sa malo zásadne udržiavať čisté a mali by sa na ňom nachádzať len tie nástroje a pomôcky, ktoré sú v danom čase potrebné, ideálne tak, aby boli dostupné jednou rukou.

Po nájdení optima Õno odporúča štandardizáciu v rámci celej prevádzky, ale zároveň neustále vylepšovanie a ďalšiu optimalizáciu. Napríklad pre opakujúci sa pracovný proces, ktorý sa vždy používa presne rovnakým spôsobom, by sa mohol definovať ideálne vybavený vozík na materiál alebo náradie. Odmenou je nakoniec výrazne väčší poriadok a prehľadnosť na pracovisku a v konečnom dôsledku vyššia efektivita celej výroby.

Pre všetky tieto prípady sú vhodné napríklad mobilné vozíky na náradie a dielenské vozíky, do ktorých možno prehľadne uložiť najčastejšie používané náradie a iné pomôcky a kedykoľvek ich ľahko prepraviť na miesto použitia. Ak je potrebné premiestňovať aj materiál, hodia sa na to mobilné vozíky na materiál alebo mobilné pracovné stanice, ktoré možno pomocou políc, zásuviek alebo dierovaných dosiek prispôsobiť na akýkoľvek účel.

Montážny vozík

Optimálne skladovanie

Skladovanie

Mnohé profesie sú také, že nie vždy je možné pracovať pri dielenskom stole, kde je všetko potrebné pripravené. Pre všetky tieto prípady sú vhodné napríklad mobilné vozíky na náradie a dielenské vozíky, do ktorých možno prehľadne uložiť najčastejšie používané náradie a iné pomôcky a kedykoľvek ich ľahko prepraviť na miesto použitia. Ak je potrebné premiestňovať aj materiál, sú na tento účel vhodné mobilné vozíky na materiál alebo mobilné pracovné stanice, ktoré možno pomocou políc, zásuviek alebo dierovaných dosiek prispôsobiť na akýkoľvek účel.

Zásuvkové skrine ponúkajú veľa úložného priestoru na malej ploche. Zásuvky rôznych výšok umožňujú uložiť veľké náradie aj malé diely. Praktické rozdeľovače zásuviek, ako sú deliace plechy, plastové prepravky, plastové žliabky atď., vám pomôžu udržať si neustály prehľad. Náradie môžete prehľadne uložiť aj pomocou dierovaných dosiek, ktoré možno jednoducho pripevniť na stenu alebo na dielenské stoly.

Aj v tomto prípade je dôležité dobré plánovanie vopred: Čo musí byť vždy rýchlo dostupné? Čo nie je potrebné tak často? Aká je hmotnosť skladovaných dielov? Existuje riziko úniku skladovaných látok? Na nebezpečné látky v malých nádobách sú k dispozícii špeciálne regály na nebezpečné látky s policami z mriežkovaného roštu a záchytnými vaňami na najnižšej úrovni.

Ak sú nebezpečné látky veľmi horľavé alebo sa musia uchovávať pod zámkom, odporúča sa zakúpiť uzamykateľné skrine na nebezpečné látky, ktoré sú ohňovzdorné a vybavené záchytnými vaňami na kvapaliny. Mimochodom: čističe, farby a mazivá sú väčšinou tiež nebezpečné pre vodu, a preto sa musia skladovať vo vhodných skriniach.

Nasledujúce produkty ešte viac uľahčujú skladovanie:

Ergonomická práca

Keď je základné vybavenie dielne na mieste, je čas na podrobné plánovanie: Môže byť všade pripojená elektrina? Aký druh možností sedenia je potrebný, pre ktoré činnosti? A sú všetky pracoviská osvetlené tak, aby bolo možné pracovať bez únavy? Flexibilné pripojenie napájania všade v dielni možno realizovať napríklad pomocou navijaka kábla – napájanie je potom k dispozícii presne tam, kde je potrebné, a po skončení práce sa kábel bezpečne uloží bez toho, aby vzniklo nebezpečenstvo zakopnutia.

Pokiaľ ide o sedenie, mobilné pracovné stoličky a otočné stoličky s nastavením výšky plynovou pružinou prinášajú do nábytku potrebnú flexibilitu a ergonómiu – sú vhodné na množstvo prác a môžu tiež ľahko meniť miesto použitia. Osvetlenie by malo byť nainštalované tak, aby bolo každé pracovisko dobre osvetlené (aspoň 500 luxov), ale zároveň aby sa dalo pracovať bez oslnenia a aby sa zabránilo tieneniu. To sa dá dosiahnuť kombináciou priameho a nepriameho stropného osvetlenia. Pracovné svietidlá – najlepšie rôzne nastaviteľné a stmievateľné – tiež zabezpečujú, aby bolo na pracovisku k dispozícii vždy vhodné svetlo na danú úlohu.
Ergonomická práca

A tu nájdete produkty na lepšie videnie:

Pravidlo 5S

„Separácia“ (japonsky: Seirii): Všetko, čo nie je na pracovisku momentálne potrebné, sa vytriedi.

„Systematizácia“ (Seiton) / Vytvorenie viditeľného poriadku: Všetko, čo je skutočne potrebné, je umiestnené na rozumnom mieste. Absencia náradia atď. by sa tak mala rýchlo rozpoznať.

„Sanitácia“ (Seiso): Pracovisko je vyčistené. Okrem toho sa v tomto kroku vytvárajú potrebné vysvetlenia pracovných postupov.

„Štandardizácia“ (Seiketsu): Štandardy dizajnu pracoviska sa stanovujú a uplatňujú analogicky.

„Sebadisciplína“ (Shitsuke): Každý zamestnanec je povinný krátko, ale podľa možnosti denne kontrolovať, vylepšovať a optimalizovať dodržiavanie štandardov.

Zariadenie dielne mg$

Kontaktujte nás!

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám kedykoľvek bezplatne k dispozícii.