037 – 65 23 633 
  Vytlačiť stranu

Výhody pre veľkých zákazníkov

Prečo sme atraktívny partner pre veľkých zákazníkov? Naše vízie udržateľnosť, vývoj projektu, E-Procurement, logistické poradenstvo a európska sieť sú pre zákazníkov kritériá, vďaka ktorým je KAISER+KRAFT preferovaným dodávateľom, pretože aj naši zákazníci chcú prispieť k pozitívnej ekologickej bilancii a pretože objednávacie procesy sú u nás usporiadané pre najvyššiu účinnosť.

Udržateľnosť a trhový marketing

V rámci trhového marketingu získavajú veľkí zákazníci na želanie stálu starostlivosť odborníka z oblasti poradenstva, ktorý pomáha pri vyhodnocovaní, ošetrovaní a optimalizácii sortimentu. Väčšinou sa to vykonáva na základe vopred uzatvorených rámcových zmlúv, v ktorých sa určí balík našich servisných služieb. S poradcom a naším ďalším servisom ako údržba, CAD plánovanie a špeciálne vyhotovenia sa môžu projekty na mieste realizovať individuálne a v krátkom čase.

 

Udržateľnosť v našom podniku ponúka veľkú výhodu pre našich veľkých zákazníkov. Ich zamestnanci si vyžadujú napríklad ergonomický kancelársky nábytok, ktorý nie je lakovaný farbami škodlivými pre životné prostredie a produkty, ktoré boli certifikované ako „zelené“ produkty. KAISER+KRAFT ponúka v rámci týchto požiadaviek produkty kvalitnej značky EUROKRAFT active green. Tieto produkty môže zákazník uviesť pri zhromažďovaní údajov na vyhodnotenie svojej uhlíkovej stopy a profitovať vďaka zlepšenej ekologickej bilancii. Pozitívny vplyv na bilanciu má aj preprava všetkých našich výrobkov, ktorá je neutrálna z hľadiska emisií CO2.

E-biznis

E-Procurement, ponúkaný spoločnosťou KAISER+KRAFT v najrôznejších formách, zjednodušuje proces objednávania a ponúka možnosti prispôsobené konkrétnym potrebám zákazníkov. Veľký zákazník v tomto prípade profituje z integrácie nášho sortimentu produktov do vlastného systému hospodárenia s tovarom. Zamestnanci z rôznych oblastí podniku majú možnosť objednávať produkty priamo, pričom nadriadený pracovník v prípade potreby túto objednávku pred odoslaním zbernej objednávky už iba schváli alebo zamietne.

Medzinárodné zameranie

Mnohí naši zákazníci s rámcovou zmluvou sú, podobne ako my, zastúpení v celej Európe prostredníctvom svojich pobočiek. Ak ste si vybrali KAISER+KRAFT ako Vášho dodávateľa v rôznych krajinách, získavate výhodu, pretože v každej krajine môžete objednať ten istý produkt pod tým istým číslom výrobku. Zjednodušuje to nielen samotný proces objednávania, ale uľahčuje aj inventúru.

PLUS pre Vás

Všetky tieto služby ponúkame, pretože každý zákazník so svojimi potrebami je pre nás veľmi dôležitý. Malé podniky ako aj veľkí medzinárodní zákazníci objavia u KAISER+KRAFT svoje výhody.

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod KAISER+KRAFT existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov