037 – 65 23 633 
  Vytlačiť stranu
Európske nariadenie o chemikáliách REACHVážený zákazník,

ochrana životného prostredia je podstatnou časťou našej podnikovej politiky a našej každodennej práce.

Po zverejnení prvého zoznamu kandidátov prostredníctvom Európskej agentúry pre chemikálie (ECHA) sme neodkladne uskutočnili rozsiahlu anketu v celom našom reťazci dodávateľov. Pritom sme si od subdodávateľov nechali potvrdiť, že naše produkty neobsahujú žiadne zvlášť znepokojivé látky (SVHC). Na doplnky zoznamu kandidátov sme zareagovali intenzívne včas a budeme sledovať aj budúci vývoj.

Podľa dnešného stavu poznatkov sú produkty látky SVHC DEHP (zmäkčovadlo) obsiahnuté v týchto produktoch:

Číslo výrobku:

709882 - rohožka z gumených krúžkov
709884 - rohožka z gumených krúžkov
709885 - rohožka z gumených krúžkov
716667 - spojovacie svorky

Okrem toho môžu byť zložky DEHP obsiahnuté aj v nami predávaných produktoch výrobcu Kärcher. Pri používaní podľa určenia však tieto látky nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre zdravie a životné prostredie. Použitie týchto látok vyhovuje platným zákonným ustanoveniam. Aby sa však predišlo možným zákazom, uvedený výrobca sa aktívne snaží tieto látky nahradiť, pokiaľ je to technicky realizovateľné.

Buďte si istí, že podnikáme najväčšie možné úsilie, aby sme Vám aj v budúcnosti mohli poskytnúť neobmedzenú bezpečnosť výrobku, aj za dodržiavania príslušných ustanovení týkajúcich sa životného prostredia.


Pri ďalších spätných otázkach sme Vám kedykoľvek radi k dispozícii.

Porovnanie produktov