Justrite shop

Manipulácia s nebezpečnými látkami je predmetom činnosti spoločnosti Justrite. Podnik je jedným z popredných výrobcov bezpečnostných produktov určených na skladovanie nebezpečných látok a na manipuláciu s nimi. Už viac ako 100 rokov zákazníci dôverujú spoľahlivým produktom firmy pochádzajúcej z USA. Produkty od Justrite poskytujú podnikom podporu pri zabezpečení maximálnej možnej ochrany životného prostredia a zamestnancov pri práci s nebezpečnými látkami. Bezpečnostné nádoby, skrine na nebezpečné látky, záchytné vane, nádoby na likvidáciu nebezpečných látok, bezpečnostné popolníky a príslušenstvo zabraňujú únikom horľavých a vodu ohrozujúcich kvapalín, a tým predchádzajú ohrozeniu ľudí a životného prostredia.

Vyberte, prosím, kategóriu
  • Manipulácia s nebezpečnými látkami (40)
  • Príslušenstvo (17)
  • Manažment únikov (14)
  • Skrine (14)
  • Systémy na likvidovanie odpadov (4)
Značka
Typ produktu
Relevantné
Počet výrobkov: 76