Hailo Zberače druhotných surovín

Vaše filtre
Typ produktu
Farba
Hĺbka

Kto pozná hodnotu odpadu?

Nie je odpad ako odpad. Väčšinou sa skladá z mnohých rôznych recyklovateľných materiálov, ktoré sa môžu prakticky opätovne využiť. Niektoré podniky recyklujú odpad tak, že určité druhotné suroviny vôbec nevyhadzujú, ale ich znovu začleňujú do výrobného cyklu. Nie je podstatné to, či Vaše druhotné suroviny sami potrebujete alebo ich chcete len v súlade s predpismi zlikvidovať, správne systémy zberačov druhotných surovín Vám v pomôžu v oboch prípadoch. A na tento účel sa núka napríklad HAILO. Tento podnik sa už etabloval ako pevná značka v oblasti separovania odpadu. HAILO stavia na pevnom materiáli, farbách na lepšiu orientáciu a jednoduchej manipulácii. Preto sú vhadzovacie príklopy pri zberačoch druhotných surovín HAILO skôr veľké; vrecia na odpadky sa dajú úplne jednoducho vložiť a vybrať. Výsledok: Značka HAILO je červený bod, na ktorom môže stavať aj zelený bod. Oba predstavujú ekologickú recykláciu.