Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Správne naplánovanie laboratórnych zariadení

Priebeh plánovania laboratórnych zariadení

Laboratóriá by sa mali plánovať podľa možnosti z vnútra smerom von! To znamená, že najprv sa plánuje zariadenie laboratória, potom miestnosť a technické zariadenie budovy a nakoniec budova. Len tak bude zabezpečené, že zariadenie bude prispôsobené priebehu pracovného procesu a požiadavkám užívateľa.

Správne naplánovanie laboratórnych zariadení wt$

Sanita, elektro

Ventilácia

Detailné plánovanie laboratórneho zariadenia

Laboratórne stoly

Úložné priestory

Laboratórne digestory

Bezpečnosť

Smernice pre laboratóriá boli vypracované hlavným zväzom živnostenských profesijných spoločností (Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften), odbornou komisiou pre chémiu a obsahujú ochranné opatrenia pre všeobecne známe práce v laboratóriách s nebezpečenstvami, ktoré sa pri nich vyskytujú. Zaoberajú sa aj výstavbou a vybavením laboratórií. Nájdete tam vyjadrenia k témam:

Obslužné a dopravné cesty
Obslužná plocha pred laboratórnym stolom alebo digestorom: 450 mm
Dopravná plocha medzi 2 obslužnými plochami: 550 mm

Naše top produkty z tohto poradcu
Najpredávanejšie
Počet výrobkov: 41
Zobrazenie: