Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Zoznam odolnosti bezpečnostných nádob

Zoznam vhodnosti pre bezpečnostné nádoby JUSTRITE: prehľad chemickej odolnosti.

Všimnite si prosím:
Údaje o odolnosti bezpečnostných nádob predstavujú len orientačné hodnoty.

Pri agresívnych médiách alebo v prípade neistoty o vhodnosti na niektoré médiá si najskôr vyžiadajte informácie o odolnosti bezpečnostných nádob s kartou bezpečnostných údajov.

Zoznam odolnosti platí výlučne pre bezpečnostné nádoby JUSTRITE z pozinkovaného oceľové plechu a PE.

Zoznam odolnosti bezpečnostných nádob wt$

++ dobre odolné
+ mierne odolné/vhodné
/ obmedzene/podmienene odolné
- nie odolné

Médium: oceľový plech, pozinkovaný

acetón
-

acetonitril

+

anilín

++

benzín

++

benzol

+

kyselina chlorovodíková 37%

/

cyklohexán

++

cyklohexanón

++

kyselina octová

/

etanol

++

etylacetát

++

etylénglykol

++

etyléter

++

vykurovací olej

++

heptán

++

hexán

++

izopropylalkohol 70%

/

kerozín

++

metanol

++

metylénchlorid

/

metyletylketón

++

metylisobutylketón

++

pentán

++

petroléter

++

terpentín

-

toluén

++

trichlóretén

/

xylén

++

Médium: polyetylén

acetón
+

acetonitril

++

anilín

++

benzín

+

benzol

+

kyselina chlorovodíková 37%

++

cyklohexán

+

cyklohexanón

/

kyselina octová

++

etanol

++

etylacetát

/

etylénglykol

++

etyléter

/

vykurovací olej

/

heptán

-

hexán

/

izopropylalkohol 70%

++

kerozín

/

metanol

++

metylénchlorid

/

metyletylketón

+

metylisobutylketón

+

pentán

/

petroléter

-

terpentín

-

toluén

+

trichlóretén

/

xylén

+

Médium: ušľachtilá oceľ

acetón
++

acetonitril

+

anilín

++

benzín

++

benzol

++

kyselina chlorovodíková 37%

/

cyklohexán

-

cyklohexanón

-

kyselina octová

++

etanol

++

etylacetát

++

etylénglykol

++

etyléter

++

vykurovací olej

++

heptán

++

hexán

++

izopropylalkohol 70%

++

kerozín

++

metanol

++

metylénchlorid

++

metyletylketón

++

metylisobutylketón

-

pentán

++

petroléter

++

terpentín

++

toluén

++

trichlóretén

++

xylén

++

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 61