Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Informácie pre správne a bezpečné stáčanie ručnými čerpadlami

Bezpečné stáčanie s ručnými čerpadlami – ako správne vybrať a používať ručné čerpadlo!

Bezpečnosť je najvyššou požiadavkou

Nebezpečné kvapaliny sa nikdy nesmú stáčať priamym vylievaním. Ani použitie lievika nezabezpečí pri stáčaní nebezpečných kvapalín potrebnú bezpečnosť.

 • Zvýšené nebezpečenstvo úrazu pošmyknutím na znečistených plochách
 • Kožné choroby alebo otravy spôsobené rozliatymi chemikáliami
 • Ohrozenie zdravia škodlivými výparmi

Bezpečnosti pri stáčaní by mala byť priradená maximálna priorita - kvôli vašej osobnej ochrane! Zakúpenie vhodného čerpadla na stáčanie nebezpečných kvapalín je investíciou do bezpečnosti a zdravia vašich zamestnancov, ktorá sa oplatí.

Informácie pre správne a bezpečné stáčanie ručnými čerpadlami wt$

Výber správneho čerpadla

Dôležitým pre výber správneho stáčacieho čerpadla je okrem veľkosti nádoby a druhu nádoby požadovaný čerpací výkon a vhodnosť čerpadla na stáčané médium. Čerpadlo musí byť pritom nielen odolné voči stáčanému médiu, ale v mnohých oblastiach sa musia okrem toho zohľadňovať aj špeciálne predpisy ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a predpisy na ochranu životného prostredia.

Čerpací výkon

Elektrické čerpadlá pri stáčaní veľkých množstiev na pevnom mieste sú prvou voľbou. Vyšší čerpací výkon usporí čas a šetrí pracovnú silu. Zakúpenie drahého elektrického sudového čerpadla nemusí byť vždy to pravé; na mieste nasadenia často chýba prípojka prúdu, napr. na voľnom priestranstve, na montáži alebo v sklade prevádzkových prostriedkov. Pri malých stáčaných množstvách sú ručné čerpadlá pre svoju nezávislosť na elektrických prípojkách a ich dobrý pomer ceny a výkonu zaujímavou alternatívou k elektrickým čerpadlám. Ponúkame široký sortiment stáčacích zariadení na manuálny odber z nádob, kanistrov, sudov a cisterien.

Veľkosť nádoby a druh nádoby

Na stáčanie požadovaných množstiev z kanistrov a malých sudov do objemu cca 60 litrov sú vhodné čerpadlá, ktoré pracujú na princípe pretlaku vzduchu. Cez mech čerpadla alebo piest čerpadla sa vzduch čerpá do nádob. V nádobe tak vzniká pretlak a kvapalina sa cez výtlačnú rúru vyčerpáva von. Pre väčšie sudy a otvorené nádoby sú vhodné sudové čerpadlá, pri ktorých sa kvapalina nasaje a vychrlí. Táto skupina čerpadiel sa vyznačuje robustnou konštrukciou s dobrým čerpacím výkonom a jednoduchou manipuláciou. Vďaka rozdielnym dĺžkam ponornej rúry sú čerpadlá vhodné do všetkých bežných nádob. Hlboko umiestnené nasávacie ventily pritom zaručujú takmer dokonalé vyprázdnenie zvyškov.

Informácie pre správne a bezpečné stáčanie ručnými čerpadlami pha

Materiály

Najvhodnejšie sú robustné priemyselné čerpadlá z kvalitných materiálov ako polypropylén (PP) pre kyseliny a lúhy, resp. ušľachtilá oceľ V2A (1.4301) pre horľavé kvapaliny. V každom prípade sa odporúčajú tesnenia z PTFE. Preverte vždy odolnosť materiálu voči čerpanému médiu. V mnohých prípadoch stačí, ak sa pozriete do zoznamu chemickej odolnosti.

Kyseliny a lúhy

S kyselinami, lúhmi a čistiacimi prostriedkami sa dá bezpečne manipulovať pomocou plastových čerpadiel z PP, alebo, pri vyšších koncentráciách, z PTFE alebo PVDF. Ponúkame veľa plastových čerpadiel, ako s pevným výtokovým kolenom, tak aj so stáčacou hadicou a uzatváracím kohútikom na plnenie vzdialených alebo vyššie umiestnených nádob. Pri manipulácii so žieravými a agresívnymi kvapalinami je potrebné dbať na primeranú ochranu používateľa. Nevyhnutná je ochrana tela ako rukavice, ochranné okuliare, zástera a maska na tvár.

Informácie pre správne a bezpečné stáčanie ručnými čerpadlami wt$

Horľavé kvapaliny

Naše sudové čerpadlá z ušľachtilej ocele a čerpadlá na rozpúšťadlá majú atest Dekra, že tieto predpoklady spĺňajú v spojení s antistatickou súpravou a že sú vhodné dokonca na použitie v ochrannej zóne proti výbuchu 0. V prípade potreby poskytneme príslušné certifikáty.

Informácie pre správne a bezpečné stáčanie ručnými čerpadlami pha

Plynotesné stáčanie

Pri prchavých médiách ako napríklad amoniaku sa v stáčacej nádobe vytvárajú nebezpečné výpary. Vyparovanie do pracovného prostredia a ohrozenie používateľa sa dá redukovať plynotesným sudovým skrutkovým spojom. Pri obzvlášť jedovatých, silne zapáchajúcich a ľahko prchavých médiách je nevyhnutný uzavretý stáčací systém so spätným odvodom emisných pár. Pri tejto technológii sa vytvárajúce emisné plyny vedú naspäť priamo do originálnej nádoby. Zdravie ohrozujúce plyny zostávajú v systéme; takto je zabezpečená čo najväčšia bezpečnosť pri stáčaní. Čerpadlá so spätným odvodom emisných pár vám dodáme na vyžiadanie.

Informácie pre správne a bezpečné stáčanie ručnými čerpadlami wt$

Prípojky nádob

V protiklade ku kovovým sudom, ktoré majú spravidla jemný závit R2'', plastové nádoby nemajú normovaný pripojovací závit. Pre bezpečné upevnenie čerpadla v sude resp. nádobe existujú principiálne dve riešenia.

Buď sa môže čerpadlo priskrutkovať v nádobe pomocou skrutkového spoja špeciálne prispôsobeného na existujúci závit, prípadne v spojení s adaptérom. Alebo sa môžu použiť iné univerzálne riešenia, ako sú kónické sudové zátky. Ak sa váš závit líši od bežnej veľkosti 2", v dole uvedenej tabuľke nájdete pomôcku na zistenie veľkosti závitu.

Informácie pre správne a bezpečné stáčanie ručnými čerpadlami pha

Pomôcka na stanovenie vášho vhodného závitu

Informácie pre správne a bezpečné stáčanie ručnými čerpadlami wt$
Informácie pre správne a bezpečné stáčanie ručnými čerpadlami wt$

Tabuľka závitov

Staré a alternatívne označenia závitov sú vytlačené polotučným písmom

 • Závit 51 mm, DIN 51: A = 53 mm, B = 5 mm, C = 50,5 mm, pílový zub
 • Závit 61 mm, DIN 60: A = 59 - 60 mm, B = 6 mm, C = 55,8 mm, pílový zub
 • Závit 61 mm, DIN 60: A = 61 mm, B = 6 mm, C = 55,8 mm, pílový zub
 • Závit 71 mm, DIN 71: A = 71 mm, B = 6 mm, C = 66,5 mm, pílový zub
 • 2" BSP, 2" jemný závit oceľový sud: A = 59 mm, B = 2,2 mm, C = 57,5 mm, štandard
 • Závit 63 mm, 64 mm BSI: A = 64,5 mm, B = 5 mm, C = 60 mm, pílový zub
 • Závit 35 mm: A = 33,5 mm, B = 5 mm, C = 32,7 mm, okrúhly/štandard
 • 2" hrubý závit Mauser L-krúžok: A = 69,5 mm, B = 5,5 mm, C = 65 mm, pílový zub
 • Závit Tri-Sure, 2" hrubý záv. V. Leer/Tri-sure: A = 56 mm, B = 3,5 mm, C = 52,5 mm, pílový zub
 • US sudový závit: A = 63,2 mm, B = 4,25 mm, C = 57,5 mm, pílový zub
Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 43
Naše top kategórie z tohto poradcu