Pressol shop

Prichádzate pri svojej práci do styku s tukmi, čerstvým olejom, starým olejom, naftou alebo močovinou? Potom viete, aké dôležité sú vhodné produkty na skladovanie, prepravu, meranie a manipuláciu s týmito prostriedkami. Firma Pressol sa už pred viac ako 100 rokmi upísala výrobe presne takýchto produktov.

V tomto čase sa veľa vyvíjalo a zlepšovalo. So svojimi približne 2500 produktovými riešeniami ponúka Pressol mazaciu a dielenskú techniku pre takmer každé priemyselné odvetvie a každý odbor: priemysel, remeslo, autodielne, automobilové odvetvie, potravinársky priemysel, stavebný sektor, poľnohospodárstvo – tento zoznam je veľmi dlhý.

Pretože ponúkame všetko pre firmu a takisto pre všetky odvetvia, nechceme vás ukrátiť ani o produkty Pressol. A navyše: Produkty v našom Pressol shope vám môžeme srdečne odporúčať, pretože podnik nás presviedča nielen vysokou kvalitou svojej mazacej a dielenskej techniky, ale aj svojou firemnou filozofiou: Viac ako 90 % všetkých produktov sa vyrába vo vlastnej výrobe v Bavorsku a Česku. A to je v súlade aj s našou stratégiou udržateľnosti.

Vaše filtre
Kategória
  • Manipulácia s nebezpečnými látkami (67)
  • Skladovacie prepravky, skladovacie nádoby (16)
  • Príslušenstvo: životné prostredie (12)
  • Príslušenstvo: prevádzka (10)
  • Príslušenstvo: kancelária (7)
Značka
Typ produktu
Relevantné
Počet výrobkov: 96