Späť
Produktový poradca Prevádzka

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky

Podľa normy EN 131-3 musí byť používanie rôznych druhov rebríkov vysvetlené pomocou piktogramov. Piktogramy nájdete na vašich výstupných pomôckach a tiež v príslušných návodoch. Pre rýchly prehľad sme tu pre vás zhrnuli všetky piktogramy vrátane ich vysvetlení.

Návod

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Dodržujte návod

Výstraha

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Výstraha pred pádom z rebríka

Kontrola

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Rebrík po dodaní skontrolujte. Pred každým používaním rebrík skontrolujte z hľadiska poškodenia a bezpečného používania. Poškodené rebríky nepoužívajte.

Zabezpečenie

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Rebríky pre výstup do vyššej výšky musia byť vysunuté minimálne o 1 meter nad príložným bodom a v prípade potreby musia byť zabezpečené.

Pozor

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Nenakláňajte sa do strán

Vystríhať sa

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Rebrík nepoužívajte na nerovnom alebo nestabilnom podklade.

Limit používateľov

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Maximálny počet používateľov

Limit užitočného zaťaženia

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Maximálne užitočné zaťaženie

Profesionálne používanie

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Rebríky na profesionálne používanie

Používanie na neprofesionálne účely

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Rebríky pre neprofesionálne používanie

Príložný uhol

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Príložné rebríky s priečkami sa musia používať v správnom uhle 65° – 75°.

Poloha stupňov

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Príložné rebríky so stupňami sa musia používať tak, aby boli stupne v horizontálnej polohe.

Stabilizovanie

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Stabilizačné priečniky sa musia na rebrík nasadiť pred prvým použitím.

Smer pristavenia

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Rebríky používajte iba v uvedenom smere pristavenia.

Správne priložiť

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Rebríky neopierajte o nerovné povrchy.

Plocha na státie

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Najvyššie tri stupne/priečky príložného rebríka nepoužívajte ako plochu na státie.

Nedovolené

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Bočné prestupovanie zo stojatých rebríkov na iné plochy je zakázané.

Správne roztvoriť

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Rebríky pred používaním úplne roztvorte.

Najvyššie priečky

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Najvyššie dva stupne/priečky stojatého rebríka bez plošiny a zariadenia na držanie pre ruky/kolená nepoužívajte ako plochu na státie.

Nevstupovať

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Na takto označené plochy nesmiete vstupovať.

Osobitné predpoklady 1

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Pri používaní rebríkov v stojatej polohe s nasadeným výsuvným rebríkom alebo v polohe na schodoch nevystupujte na horné štyri stupne/priečky.

Osobitné predpoklady 2

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Pri používaní rebríkov v stojatej polohe s nasadeným výsuvným rebríkom alebo v polohe na schodoch nevystupujte na horné štyri stupne/priečky.

Plošina

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Pri používaní rebríka ako plošiny sa smú používať len výrobcom odporúčané plošinové prvky. Plošinový prvok sa pred používaním musí zaistiť.

Stabilizátor

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Používajte len so stabilizátorom (ak je súčasťou rebríka).

Vyvažovacie závažie

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Používajte len s vyvažovacím závažím (ak je súčasťou rebríka).

Zahradzovacie zariadenia

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Zahradzovacie zariadenia sa musia v prípade, ak sa to nevykoná automaticky, pred použitím skontrolovať a kompletne zaistiť.

Maximálne zaťaženie plošiny

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Maximálne výrobcom uvedené zaťaženie plošiny v polohe lešenia (120 kg až 150 kg) (pozri EN 131-4:2007, kapitola 7).

Brzdy

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Používajte len s aktívnymi brzdami (ak sú súčasťou rebríka).

Kĺby

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Uistite sa, či sú kĺby zaistené.

Používanie v exteriéri

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Rebríky nepoužívajte v exteriéri, ak na to nie sú dimenzované.

Podpery

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Pred používaním úplne otvorte podpery.

Nedovolené

Vysvetlenie piktogramov pre rebríky wt$

Rebríky nepoužívajte ako mostík.

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 126
Naše top kategórie z tohto poradcu